Hjem > Medlemsfordele

Medlemsfordele

Du har både kontante og faglige fordele af at være medlem af Etf.
Foto: Colourbox

Hvad tilbyder Etf?

 • 24 timers service: Medlemmer, der kontakter Ergoterapeutforeningens afdeling Forhandling og Løn enten telefonisk eller via mail, vil blive kontaktet af en konsulent indenfor 24 timer på hverdage.
 • Etf forhandler dine løn- og ansættelsesvilkår 
 • Etf rådgiver, vejleder og støtter dig, hvis du har faglige, uddannelses-, arbejdsmiljømæssige eller spørgsmål om ansættelsesvilkår.
 • Du får juridisk bistand, hvis du bliver afskediget, varslet vilkårsændringer, udsat for patientklagesager eller lignende
 • Etf varetager din sagsbehandling, hvis du kommer ud for en arbejdsskade eller en ulykke
 • Du får mulighed for at blive medlem af Etf's faglige netværk
 • Du kan deltage i medlemsmøder i regionerne over hele landet
 • Du modtager fagbladet Ergoterapeuten
 • Du får adgang til evt. lukkede områder af hjemmesiden
 • Du kan få information, service og bistand fra regionskontoret
 • Du kan søge penge til udviklingsprojekter og forskning i Etf's Forskningsfond og Etf's praksispulje
 • Du kan få særpris på bøger købt gennem forlaget Munksgaard og Gads Forlag
 • Du kan stille op og stemme ved valg til tillidsposterne i foreningens repræsentantskab og hovedbestyrelse samt ved valg til de regionale tillidsposter.
 • Du kan deltage i arbejdsgrupper, fokusgrupper eller udvalg nedsat i Etf
 • Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen og optjene bonus når du køber dagligvarer og varige forbrugsgoder
 • Du kan få fordelagtige forsikringer gennem Bauta Forsikring.
 • Studentermedlemmer i Etf er automatisk dækket af en praktik-ansvarsforsikring
 • Gratis erhvervsansvarsforsikring for medlemmer af Etf's privatpraksisnetværk

Bistand ved arbejdsskader

Har du spørgsmål vedrørende arbejdsskadeanmeldelse eller ønsker hjælp hertil kan du kontakte konsulent/socialrådgiver Annette Kappel
53 36 49 31 
Tirsdage ml. kl. 9-12.

Etf fører arbejdsskadesager for medlemmer.

Har du spørgsmål vedrørende etablering af procedure og det forebyggende arbejde på arbejdspladsen, kan du kontakte arbejdsmiljøkonsulent Niels Bundgaard
53 36 49 32

Fagbladet Ergoterapeuten

Når du er medlem af Etf, modtager du otte gange om året Ergoterapeuten, hvor du kan læse nyt om aktuelle tendenser inden for ergoterapi.

Medlemskab af faglige netværk og selskaber

Som medlem af Ergoterapeutforeningen har du også mulighed for at blive medlem af stærke faglige fora. Etf rummer en lang række faglige selskaber (EFS), netværk (FNE), klubber og en række mindre faglige fora og mailinglister.

Som medlem af et af de faglige fora er du en del af et stærk faglige fællesskab og kommer helt tæt på udviklingen af professionen.

Du finder oversigten over alle faglige fora her

Download (PDF) 

Rabat på bøger

Du kan få særpris på bøger købt gennem forlaget Munksgaard og Gads Forlag.

Munksgaard - BogPlus

Etf har i samarbejde med forlaget Munksgaard etableret samarbejdet BogPlus.

Dette betyder, at Etf's medlemmer kan købe bøger til fordelagtig pris (minimum 20 % rabat på alle bøger udgivet af Munksgaard).
På øvrige bøger fra Forlagene Reitzel og Academia gives 15 % rabat.

Du skal blot bruge linket til munksgaard.dk og her oplyse din rabatkode, når du betaler.
Din rabatkode hedder: ERGO20

Gads Forlag

Gads Forlag er en af Danmarks største udgivere af bøger indenfor ergo- og fysioterapi, samt sygepleje og sundhed. Gads Forlags øvrige udgivelsesprogram tæller markante biografier, historiske værker samt bøger om sundhed, personlig udvikling og livsstil.

Som medlem af Ergoterapeutforeningen får du 20 % rabat på alle forlagets titler, særtilbud 6-12 gange om året med rabat på op til 50 %.

Du skal blot bruge linket til gad.dk og her oplyse din rabatkode, når du betaler.
Din rabatkode hedder: ERGO

Gratis praktikforsikring til ergoterapeutstuderende

Som studentermedlem i Etf er du automatisk dækket af en ansvarsforsikring, som både gælder praktik (klinisk undervisning) samt indlæring og afprøvning af ergoterapeutiske færdigheder i undervisningen på skolen.

Har du ikke tegnet din egen privat- eller erhvervsansvarsforsikring, er du altså alligevel dækket økonomisk, hvis du skulle forvolde skade på patienter eller ting under din praktik eller i undervisningen.

Forsikringen dækker også i udlandet, såfremt skaden er sket under rejser eller midlertidigt ophold (under 1 år) i forbindelse med din uddannelse. Vær opmærksom på, at der gælder specielle forsikringsregler i USA, Australien, New Zealand og andre lande, hvor erstatninger typisk kan være højere end i f. eks. Danmark.  Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Etf, inden du indgår praktikaftale.

Forsikringen er gratis for dig og træder automatisk i kraft, når du har meldt dig ind.

Forsikringspolice 

Forsikringsbevis til de studerende ved praktikopholdet i udlandet

Det er ikke et krav, at forsikringsbeviset skal medbringes ved praktikophold i udlandet. Det er en mulighed, hvis praktikstedet kræver det. Man er under alle omstændigheder altid omfattet af forsikringen, hvis skaden sker på et tidspunkt, hvor man er medlem af Etf.

Professional Liability Insurance Policy

English policy

Disclaimer

In the event of doubts about interpretation or errors in the present terms of insurance, the terms in Danish shall be applicable.

Ansvarsfraskrivelse

Skulle der opstå fortolkningstvivl eller være fejlskrift i disse forsikringsvilkår, er det de dansksprogede vilkår, som er gældende.

 

 

Deltag i faglige arrangementer og temadage

Hvis du ikke vil gå glip af nyeste viden på dit felt og være med til at skubbe på udviklingen af faget, så har du med et medlemskab af Etf mulighed for at deltage på temadage, kurser og arrangementer. Det kan fx. være fagkonfencer, faglige temadage, kurser, møder og mange andre arrangementer, der lige rammer inden for dit interessefelt . Du kan følge med på Etf's kalender, hvor du finder alle kurser og arrangementer.

Se kalenderen her

Gratis erhvervsansvarsforsikring for medlemmerne af klub for privatpraktiserende ergoterapeuter

Etf har på vegne af de privatpraktiserende ergoterapeuter tegnet en fælles erhvervsansvarsforsikring hos www.runa.dk

Forsikringen omfatter person- og tingsskade i tilfælde, hvor du som privatpraktiserende ergoterapeut pådrager dig et erstatningsansvar. Endvidere dækker forsikringen i tilfælde af grov uagtsomhed samt ved skader under 10.000.000 kr.

Forsikringen supplerer 'Loven om Patientforsikring', der nu også gælder for privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. Du kan læse mere om loven, og om hvilke punkter du yderligere er dækket af gennem Etf's fællesforsikring i menuen til højre.

Du skal være opmærksom på, at den fælles erhvervsansvarsforsikring ikke omfatter skader på egen person og egne ting. Ønsker du at være forsikret mod dette, skal du tegne en supplerende forsikring.

Du er automatisk dækket af forsikringen, når du er medlem af både Ergoterapeutforeningen og af Etf's klub for privatpraktiserende ergoterapeuter. Dine ansatte er ligeledes dækket af ordningen, såfremt de er medlem af Ergoterapeutforeningen.

Du kan indhente yderligere oplysninger om forsikringsbetingelserne for den fælles erhvervsansvarsforsikring i menuen til højre og hos konsulent Ulla Kjelgaard, tovholder for Klub for privatpraktiserende ergoterapeuter i Etf

Police for erhvervsforsikring

uk@etf.dk
53 36 49 35

Forbrugsforeningen

Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du også blive medlem af Forbrugsforeningen og få glæde af alle de fordele, som foreningen tilbyder.

Forbrugsforeningen er Danmarks ældste indkøbsforening og det største betalingskort efter dankortet. Som medlem af Forbrugsforeningen kan du handle og spare penge. Hver gang du bruger foreningens betalingskort i én af de ca. 4.600 forretninger, som foreningen samarbejder med, optjener du bonus - normalt 9 %.

Du kan  melde dig ind via Forbrugsforeningens hjemmeside enten med NemID eller en formular.

Du betaler et årligt kontingent (kr. 132,00 i 2014) for dit medlemskab af Forbrugsforeningen.

Du betaler kontingentet forud, og det bogføres på din medlemskonto den 1. bankdag i januar. Når du bliver medlem betaler du kontingent forud fra og med den måned, indmeldelsen sker.

Kontingentet fastsættes af Forbrugsforeningens repræsentantskab.

Ny mobil-applikation gør det nemmere

Nu er det blevet nemmere at finde de forretninger, hvor man kan bruge eller optjene bonus: En ny og gratis app til Iphone og Android viser automatisk de "Forbrugsforeningsbutikker", der er nærmest dig, uanset hvor du er i landet.

Du kan søge efter bonus udfra:

 • hvad du søger lige nu og her
 • hvor du befinder dig
 • guiden i app'en
 • ...eller bare ryste et godt tilbud

Du kan få kørevejledning til alle forretningerne eller se forretningerne på et kort, og skal du checke din bonussaldo, kan du også gøre det på mobilen med Mit FBF.

Find app'en

A-kasse

Det er dit frie valg, om du vil være medlem af en a-kasse og hvilken a-kasse du vil meldes ind i.

Etf anbefaler dog medlemskab af Danske Sundhedsorganisationers A-kasse, DSA fordi:

 • DSA er en arbejdsløshedskasse, som kun optager og servicerer ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer, bioanalytikere og sygeplejsersker. Det betyder, at DSA har et stort kendskab til dit arbejdsmarked og er specialiseret i at hjælpe medarbejdere med en sundhedsfaglig uddannelse som f.eks ergoterapeuter, tilbage på arbejdsmarkedet.
 • DSA’s jobformidling DSAjobsøger er en digital jobsøgemaskine, hvor du kan se mange jobopslag inden for dit fag. Som medlem af DSA har du adgang til DSAjobsøger.
 • Regionsformand i region syd, Anna-Marie Laustsen sidder i DSA’s hovedbestyrelse og har dermed indflydelse på, hvordan a-kassen drives.

DSA optager nyuddannede, lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du vil skifte a-kasse, skal du ikke melde dig ud, men bede om at blive overflyttet fra den ene a-kasse til den anden. Derved bevarer du din anciennitet.

Som noget særligt tilbyder DSA også socialrådgivning, hvis du eller dine nærmeste skulle blive syge.

Hvorfor vælge DSA

 • DSA er ikke alene Danmarks billigste a-kasse, vi er også en af de bedste.
 • Vi kender dit fag bedre end nogen anden a-kasse.
 • Du får professionel sparring igennem hele dit arbejdsliv.
 • Du kan spare op til efterløn som medlem af DSA.
 • Bliver du syg, kan du gøre brug af vores socialrådgivere.

Pensionskasse

Alle offentligt ansatte ergoterapeuter er tilknyttet en pensionsordning i Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Pensionskassen administreres af Pensionskassernes Administration (PKA). På PKA's hjemmeside kan du f.eks beregne din egen pension. 

Det er overenskomstbestemt, hvor stor en del af lønnen, der indbetales i pension hver måned. Det er arbejdsgiveren, der indbetaler pensionsbidraget til PKA, ligesom det også fremgår af din lønseddel, hvor meget, der er indbetalt.

Offentligt ansatte ergoterapeuter har iflg. overenskomsterne flg. pensionsordninger:

Kommunalt ansatte efter basisoverenskomsten: 17,18 %, hvis fritvalgstillægget bliver udbetalt som løn. 17,70%, hvis det inbetales som pension.

Kommunalt ansatte ledere: 17,43 %, hvis fritvalgstillægget udbetales som løn. 17,95%, hvis det inbetales som pension.

Regionalt ansatte efter basisoverenskomsten 16,65%, og 16,67% for ledere, der er ansat efter lederoverenskomsten.

For kommunalt- og regionalt ansatte indbetales pension af særydelser. ( Særydelser er tillæg, der udbetales for at arbejde aften, nat, weekend mv.) I kommunerne indbetales 3%, mens regionalt ansatte får indbetalt 2%, når særydelserne bliver udbetalt.

Undervisere på So-su-skoler: 16,3 %

Øvrige ansatte indenfor statens område: 18 %

Det fremgår af Etf's lønkatalog, hvor stort et beløb, der indbetales i pension hver måned for kommunalt- og regionalt ansatte. Du kan også udregne beløbet ved at bruge vores lønberegner.

Har du spørgsmål, der vedrører selve pensionen, beregning her af, udbetalinger mv. bedes du kontakte PKA. Det gør du via www.pka.dk eller på tlf. 39 45 45 40.

Offentligt ansatte ergoterapeuter har været omfattet af en pensionsordning siden 1959.

Er du privatansat ergoterapeut, hvor Etf ikke har overenskomst, skal du selv aftale med din arbejdsgiver, om- og med hvilke vilkår, du er omfattet af en pensionsordning. Husk at få det skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Nyt fra 1.4.2016

Regionalt ansatte

Regionalt ansatte ergoterapeuter kan vælge at få indbetalt mere i pension, end hvad der er aftalt i overenskomsten, mod at der reduceres med tilsvarende beløb i den udbetalte løn.

Den ansatte skal skriftligt meddele sin arbejdsgiver om størrelsen af den forhøjede indbetaling og i hvor lang tid den højere indbetaling skal finde sted.

Den enkelte region kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og hvornår valg og omvalg kan foretages.

Samtidig forhøjes ATP-satsen fra E- til F-sats. Det månedlige beløb, der indbetales til ATP udgør 251 kr. pr. måned.

Kommunalt ansatte

For månedslønnede indføres der frit valg mellem mere i løn eller større indbetaling til pension, svarende til 0,52 % i forhøjelse af pensionsbidragssatsen.

Der udbetales fritvalgstillæg, med mindre andet aftales med arbejdsgiveren. Fritvalgstillægget er ikke pensionsgivende.

Ønsker du, at der indbetales den højere pension, skal du give din arbejdsgiver besked senest den 1. oktober, så det kan træde i kraft fra den 1.1. det følgende år.

Ønsker du senere at foretage et omvalg, skal du også meddele det til din arbejdsgiver senest den 1.oktober året inden ændringen træder i kraft den følgende 1. januar.

Nyansatte skal ved ansættelsen give arbejdsgiveren skriftlig besked om, hvorvidt man ønsker ekstra pensionsindbetaling eller fritvalgstillægget udbetalt.

Her ud over har kommunalt ansatte ret til at få indbetalt mere i pension, end hvad der er aftalt i overenskomsten, mod at der foretages tilsvarende reduktion i den udbetalte løn. Den ansatte skal skriftligt give sin arbejdsgiver besked om størrelsen af det forhøjede beløb, samt i hvor lang tid det ønskes indbetalt.

Fra den 1. april 2016 forhøjes ATP-satsen fra E- til F-sats. Det månedlige beløb, der indbetales til ATP udgør 251 kr. pr. måned.

Private forsikringer hos Bauta

Bliv forsikret i Bauta Forsikring

Som medlem af Ergoterapeutforeningen kan du købe private forsikringer hos Bauta Forsikring.

’Bedst i test’ flere gange

Vores forsikringer er flere gange blevet kåret ”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk Penge.

Vi tilbyder forsikringer, som giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke. Det gælder bl.a.:

Billig studieforsikring

Er du studerende, kan du købe en billig studieforsikring der omfatter indbo-, ulykkes- og rejseforsikring.

Et forsikringsfællesskab med mening og værdi for dig

Hos Bauta Forsikring bliver du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at vi dækker ind for hinanden og deles om alt – også risikoen og regningen. Målet er at sikre dig den bedste dækning. Du kan forvente en god rådgivning og en tillidsfuld skadesbehandling. Og når du har haft indboforsikring i tre år, får du en loyalitetsrabat som tak for, at du er et trofast medlem af forsikringsfællesskabet.

Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Lærerstandens Brandforsikring og Runa Forsikring.

Ring, og få et tilbud på 33 95 76 81, eller læs mere på Bauta Forsikrings hjemmeside.

Studieforsikring med rabat hos Bauta Forsikring

Som studerende har du langt flere værdier, end du måske lige går og tror. En forsikring er vigtig, så økonomien ikke ramler, hvis cyklen bliver stjålet, du smadrer mobilen eller mister studiebøgerne på vej hjem i bussen.

Som medlem af Ergoterapeutforeningen får du med en studieforsikring EKSTRA fra Bauta Forsikring tre forsikringer i én til en rigtig god pris: 50 % rabat på indbo- og rejseforsikring – og 25 % rabat på ulykkesforsikring. Oven i får du tre ekstra fordele:

 • Bliver din cykel stjålet, har du 0 kr. i selvrisiko
 • Din ulykkesforsikring dækker hele døgnet rundt
 • Du får et helt års ekstra studierabat, når du er færdiguddannet.

Prisen starter fra 5 kr. om dagen.

Beregn din pris, og bestil tilbud.

Et forsikringsfællesskab med mening

Hos Bauta Forsikring, som er en del af LB Forsikring, bliver du medlem og en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at pengene arbejder alene til fordel for dig. Forsikringerne forbedres, priserne sænkes, og overskuddet bliver udbetalt. Forsikringerne tilbydes til dig og dine kolleger, som er tilknyttet særlige faggrupper.

Se folder med 16 eksempler på, hvor godt du er dækket ind.

Kontakt Bauta Forsikring

Web: https://www.bauta.dk/forsikringer/studieforsikring/studie-ekstra-ergoter...
Telefon: 33 48 58 98

Erhvervsansvarsforsikring

Etf’s erhvervsansvarsforsikring dækker det regreskrav, som overfor et medlem måtte blive rejst i medfør af lov om Patiensforsikring § 8, hvis sikrede i forbindelse med patientskaden har udvist grov uagtsomhed. Regreskrav, der rejses om følge af, at sikrede (medlemmet) har handlet forsætligt dækkes ikke.

Police

Gratis adgang til Arbejdermuseet

Gratis adgang til Arbejdermuseet

Ergoterapeutforeningen har indgået et stærkt partnerskab med Arbejdermuseet, der betyder, at du som medlem får gratis adgang til museet – og frit kan tage en ledsager med. Sammen kan I opleve arbejderbevægelsens historie og betydning.

Bliv kunde hos Lån & Spar - med fordele!

Sidst opdateret
04.01.2023