Hjem > Madgruppe (skizofrene patienter)

Madgruppe (skizofrene patienter)

Madgruppen er en ADL-aktivitet, hvori der indgår mange processer, som er nødvendig i den daglige husholdning: Indkøb, tilberedning, borddækning/oprydning, opvask/rengøring, regnskab, planlægning.

Formål

At vedligeholde og/eller træne en lang række færdigheder ift. patientens funktionsniveau, fx

 • Planlægning og strukturering
 • Koncentration og tålmodighed
 • Socialt samvær og samarbejde
 • Initiativ og engagement
 • Ansvarlighed
 • Selvstændighed og selvhjulpenhed
 • Problemløsning
 • Konfliktløsning

Der er ligeledes mulighed for at:

 • Opleve succes og udvikling
 • Tryghed og åbenhed i fast gruppestruktur

Give/modtage respons fra medpatienter og terapeuter, og på den måde øge bevidstheden om egen og andres situation, deltage i en meningsfuld aktivitet, som er med til at give indhold og struktur i døgnet og ugen. Desuden kan det være med til at skabe overblik.

Fremgangsmåde

Gruppe aktiviteten er meget struktureret, idet den ligger på et bestemt tidspunkt 1 gang om ugen, samt at selve arbejdsprocessen skal planlægges i rækkefølge og opgavefordeling.

Gruppen mødes og gennemgår menuen og deres egen opskrift. Efter madlavningen spises maden sammen, hvor vi ligeledes drøfter, hvad der kunne være interessant at lave næste gang. Der aftales ligeledes, hvem der handler ind til næste madgruppe.

Overblik og vedligeholdelse af og/eller træning af funktionsniveau.

Målgruppe

Psykisk sårbare med aktivitetsproblemer i hverdagen samt en interesse for at lave mad eller lysten til at lære dette.

Hyppighed

1 gang om ugen, og indkøb en gang om ugen.

Ressourcer

Tid: Madgruppe vare i ca. 2 ½ time og indkøb vare ca. 1½ time.

Fysiske rammer: Træningskøkkenet samt relevante butikker.

Personalet skal sørge for at relevante opskrifter er til stede, hjælpe med opgavefordeling, graduering ift. patientens funktionsniveau, støtte til problemløsning og evt. konfliktløsning.

Referencer

 • Borg, Tove: "Basisbog i ergoterapi", 2. udgave, 2007, Munksgaard
 • Townsend, Elizabeth et al.; "Fremme af menneskelig aktivitet - ergoterapi i et canadisk perspektiv". FADL's forlag 2002
 • Townsend, Elizabeth og Helene Polatajko; "Menneskelig aktivitet II", FADL's forlag 2007
 • Creek, Jennifer; "Psykiatrisk ergoterapi, teori, metode, praksis". FADL's forlag 2005
 • Borg, Tove et al.; "Basisbog i ergoterapi - aktivitet og deltagelse i hverdagslivet". Munksgaard Danmark 2003
 • Kielhofner, Gary; "Ergoterapi", 2005
 • Nyboe, Lene "Lærebog i psykiatri for ergoterapeuter og fysioterapeuter", Munksgaard, 2009
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser