Hjem > Måling af ledbevægelighed

Måling af ledbevægelighed

Ledbevægelighed sker i en bue over et eller flere led. Bevægelsen starter fra 0° til 180° ved normal bevægelighed. Som udgangspunkt måles den aktive ledbevægelighed.

Formål

 • Tilrettelægge og graduere den ergoterapeutiske intervention
 • Måle effekt af træningen
 • Vurdere prognose

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om personen. Herunder også regime i forbindelse med operation
 • Der anvendes goniometer/ledmåler. Som udgangspunkt anvendes en stor ledmåler til de store led, og en lille ledmåler til de små led
 • Samme ergoterapeut bør foretage målingerne
 • Vær opmærksom på, at proceduren er helt ens hver gang
 • Dokumentation

Målgruppe

Personer med biomekaniske skader.

Hyppighed

Ved træningstart og afslutning, eventuelt under forløbet.

Ressourcer

 • Goniometer/ledmåler
 • Protokol for hvordan den specifikke måling foretages

Referencer

 • Piriyaprasarth, P., Morris, M.E. Psychometric properties of measurement tools for quantifying knee joint position and movement: a systematic review. Knee. 2007 Jan; 14(1): 2-8
 • Van de Pol, R.J., Lucas, C. et al. Inter-rater reliability for measurement of passive physiological range of motion of upper extremity joints is better if instruments are used: a systematic review. J Physiother. 2010; 56(1): 7-17
 • Brosseau, L., Balmer, S. et al. Intratester and intertester reliability and criterion validity of the parallelogram and universal goniometers for active knee flexion in healthy subjects. Physiother Res Int. 1997; 2(3): 150-66
 • Norkin & White’s: "Measurement of Joint Motion: A Guide to Goniometry"
 • Dekkers, M. Ergoterapeutisk undersøgelse af somatiske patienter. FADL´s forlag. 1. Udgave 1995
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser