Hjem > Løn og arbejdsliv > Vilkårsændringer

Vilkårsændringer

Din arbejdsgiver har retten til at tilrettelægge arbejdet, men nogle ændringer kan være så væsentlige, at du skal varsles. Her kan du læse om hvornår.

Væsentlige ændringer

I løbet af dit ansættelsesforhold vil der ofte ske ændringer i dine vilkår. Nogen ændringer er så små, at de ikke kræver varsel. Andre kræver enten et passende varsel, eller er så væsentlige, at de skal varsels med dit opsigelsesvarsel. Om en ændring skal varsles beror ofte på en konkret vurdering. En ændring, der er væsentlig for din kollega er måske ikke væsentlig for dig, og omvendt. Kontakt derfor altid Etf, så vi kan hjælpe med en vurdering af, om en ændring er væsentlig nok til, at du har krav på et varsel.

Hvornår er ændringerne så væsentlige, at jeg skal varsles?

Væsentlige ændringer kan være:

  • Ændringer i løn og pension. En nedgang i løn- og pensionsforhold vil altid være en væsentlig ændring
  • Ændringer i særlige individuelle vilkår. F.eks. hvis du har en individuel aftale om kun at arbejde som nattevagt
  • Ændringer i arbejdstid. F.eks. ændrede arbejdstider eller hvis du fremover skal arbejde færre timer om ugen, end der står i din nuværende kontrakt.
  • Ændringer i arbejdsstedet. Hvis din nye stilling er geografisk placeret, så du får en væsentlig mere transporttid mellem hjem og arbejde

Det er vigtigt, at du er opmærksom på formuleringen af vilkårene i dit ansættelsesbrev. Den har stor betydning for en konkret vurdering af, om der er tale om en væsentlig ændring.

Hvilke vilkårsændringer må jeg acceptere ved større omstruktureringer?

Din arbejdsgiver kan have mulighed for at tilsidesætte dit individuelle opsigelsesvarsel og komme med et kortere varsel, hvis der er tale om større omstruktureringer.

I den situation er du nødt til at finde dig i mere vidtrækkende ændringer i dine vilkår, inden de kan karakteriseres som væsentlige. Det er dog fortsat vigtigt med en individuel vurdering i den konkrete sag.

Hvad er mit varsel ved væsentlige vilkårsændringer?

Hvis der er væsentlige ændringer i din ansættelse, så skal du varsles med dit individuelle opsigelses varsel.

Dit individuelle varsel afhænger af, hvor længe du har været ansat:

  • Under seks måneder har du én måneds opsigelse
  • Seks måneder til tre år har du tre måneders opsigelse
  • Tre-seks år har du fire måneders opsigelse
  • Seks-ni år har du fem måneders opsigelse
  • Over ni år har du seks måneders opsigelse

Hvis du ikke kan acceptere den væsentlige ændring, så kan du betragte dig som værende opsagt.

Hvad er frivillige individuelle aftaler?

En frivillig individuel aftale er en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om ændring i din ansættelse.

Du kan ikke fravige dine rettigheder fra overenskomsten og tilhørende aftaler gennem en individuel aftale, da der er tale om en kollektiv ret. Etf har forhandlings- og aftaleretten på det pågældende område. Det sikrer, at du eksempelvis ikke kan aftale en lavere løn, end hvad der er aftalt i overenskomsten.

Etf har som udgangspunkt overdraget aftale- og forhandlingsretten til foreningens tillidsrepræsentanter i forhold til indgåelse af aftaler om løn for basisstillinger, arbejdstid og seniorordninger.

Sidst opdateret
01.04.2019