Hjem > Løn og arbejdsliv > Veje til job

Veje til job

Her finder du inspiration til jobsøgning.

Netværk

Netværk kan føre til arbejde – lad dine netværk vide, at du er jobsøgende. Tænk over, hvad du har af netværk, du kan kontakte – enten ved en opringning eller ved at sende en uopfordret ansøgning.

Privat og offentlig ansættelse

Stillinger i det private erhvervsliv bliver ikke nødvendigvis opslået. Stillinger i det offentlige  besættes undertiden med nogen, der er kendt af arbejdspladsen i forvejen.

Praktiksteder, fritids-/studiejob

Hold kontakten ved lige med de praktiksteder, du havde en særlig relation til. Har du haft fritids-/studiejob er de også en del af dit netværk.

Aktivering/Løntilskudsjob

Et løntilskudsjob giver mulighed for at netværke både før, under og efter ansættelsen. Mens du er på arbejdspladsen, kan du netværke både med dine kolleger og med arbejdspladsens samarbejdspartnere.

Netværk med andre ledige

Lav en arbejds-/inspirationsgruppe med andre i samme situation. I kan støtte hinanden i jeres Projekt Jobskabelse. Der findes desuden en lukket facebook-gruppe for ledige ergoterapeuter. Den findes frem ved at søge "Ledige Ergoterapeuters Forum".

Frivilligt arbejde

Lav noget meningsfyldt i hverdagen, hvor du kan anvende og vedligeholde dine kompetencer og mød nye mennesker. Relevant erfaring til CV'et.

Faglige netværk i Ergoterapeutforeningen (FNE)

Et fagligt netværk i Ergoterapeutforeningen er en gruppe af ergoterapeuter med samme faglige interesse. Lad netværket vide, at du er jobsøgende. Gruppen er åben for alle med interesse for emnet og ikke kun for ergoterapeuter i bestemte stillingskategorier. Indholdet i netværkets arbejde er af rent ergoterapifaglig karakter.
Find faglige netværk her

Nyhedssites og nyhedsbreve

Hold dig orienteret om nye projekter under opbygning. Hvem omstrukturerer? hvem udvider? hvem starter noget op, hvor der er brug for ergoterapeutiske kompetencer?

Ansøgning og jobsamtale

Hvordan skriver jeg en god ansøgning?

Læs mere om jobsøgning
Her får du nogle gode råd i forbindelse med din ansøgning og ansættelsessamtale. Du får også praktisk information, der er særlig vigtig for dig som jobsøgende.

Bliv projektleder for din egen jobskabelse

Find ud af hvem der har brug for dig, og skab dit eget job.

Vejen til et arbejde (og til at beholde det, man har i forvejen) hænger sammen med ens evne til at påvise over for en arbejdsplads, at man kan skabe værdi. For eksempel ved at løse et problem eller et behov for nogen. Mange arbejdspladser har skuffe-projekter liggende, de ikke har tid til at tage sig af - eller de har ikke tænkt på, at man kan gøre tingene på en anden måde og derved enten spare penge, frigøre medarbejderressourcer, gøre brugerne mere selvhjulpne eller mere tilfredse.

Nye borger-tilbud opstår, og ergoterapeuter skal gøre opmærksom på sig selv, også selv om de ikke er nævnt i stillingsannoncen eller projektbeskrivelsen. Henvendelse til potentielle arbejdsgivere kan suppleres med viden om mulighed for løntilskud.

Lav en projektgruppe sammen med andre.

At skabe sit eget job er et projekt i sig selv. Og der er ofte tale om fuldtidsbeskæftigelse. Det kræver fx, at du/I undersøger potentielle markeder, at du/I tager kontakt til arbejdspladser, og at du/I sælger jeres ideer og kompetencer.

Du kan eventuelt lave en projektgruppe sammen med andre, som er interesseret i det samme arbejdsområde som dig, -  eller bor i nærheden, - eller arbejder godt sammen. Gruppen vil samtidig være en del af dit netværk på arbejdsmarkedet, når I begynder at få arbejde.

Læs mere om nye jobmarkeder for ergoterapeuter
Læs mere om privatpraksis

Har du gode råd eller erfaring, andre kan have glæde af?

Hvis du får fodfæste på et nyt arbejdsområde for ergoterapeuter, hører vi meget gerne om din historie, så den kan inspirere andre.
etf@etf.dk

Praktik og job med løntilskud & trainee for nyuddannede

Job med løntilskud

Job med løntilskud kan være en god vej for specielt nyuddannede til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Løntilskudsjob giver mulighed for at få praktisk erfaring og lære vigtige arbejdsrutiner. Det giver mulighed for at omsætte teori til praksis. Når du er på en arbejdsplads, får du faglige netværk og er efterfølgende oplagt kandidat til vikariater eller faste stillinger.

Du kan aktivt søge stillinger med løntilskud uopfordret. På den måde kan du skabe kontakt til de arbejdspladser eller fagområder, der har din interesse.
Læs mere om løntilskud på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside. Her finder du også blanketter til brug for arbejdsgiver. 

Trainee - praktik kombineret med målrettede kurser får ledige dimittender i job

Man kan opfordre sit jobcenter til at lade sig inspirere af trainee-modellen. Etf har erfaring for, at ledige ergoterapeuter i stort omfang får arbejde efter forløb, hvor man kombinerer fagspecifik opkvalificering med praktik på en arbejdsplads.

Etf har et tæt samarbejde med DSA omkring ordningen
Med de nye ledighedsregler pr. 1. juli 2015 har DSA CV-samtaler med de ledige indenfor 14 dages ledighed. Her præsenteres trainee, som en mulighed efter 2 måneders ledighed

  • Længst ledige prioriteres
  • Nye ledige tilbydes forløb efter 2 måneds dagpengeperiode 

Jeg vil gerne være trainee. Hvad gør jeg nu?

  • Du kontakter DSA for at sikre, at du er i målgruppen (på dimittendsats)
  • Du finder en arbejdsplads, som vil have dig i virksomhedspraktik (op til 4 uger) og/eller i jobtilskud/jobrotation
  • Du undersøger dine ønsker for faglig relevant uddannelse til max. kr. 8.000
  • Du kontakter Ergoterapeutforeningen og får lavet en jobplan
  • Ergoterapeutforeningen giver råd og sparring i dit valg af jobområde og fagligt relevant uddannelse
  • Ergoterapeutforeningen betaler dit kursus
  • Du skal søge om transportgodtgørelse via DSA 

Husk at dit valg af kursus i forbindelse med dit traineeforløb, skal være valgt og skrevet ind i din jobplan gennem Eft, senest 14 dage inden du afslutter dit traineeforløb. 

Pjece om trainee
Du kan med fordel medbringe pjecen til dit jobcenter og arbejdspladser, hvor du søger praktik

Kontaktpersoner, som du kan kontakte direkte:
DSA
Maj-Britt Riget (Sjælland og Hovedstaden)
46 95 31 15
mnr@dsa.dk

Mads Uldum (Fyn og Jylland)
46 95 32 58 
mur@dsa.dk                                                                                                                                                                                                                                                 
Gitte Korsholm Jørgensen (Fyn og Jylland) 

46 95 32 57 
gkj@dsa.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ergoterapeutforeningen (hele landet).
88 82 62 70
etf@etf.dk  

Arbejdsfordeling
DSA og Etf etablerer de enkelte trainee-forløb med formel godkendelse fra det lokale jobcenter. Medlemmet opfordres til selv at finde en virksomhedspraktik på op til 8 uger og/eller i jobtilskud/jobrotation. Etf rådgiver og giver sparring i forbindelse med valg af jobområde og fagligt relevant uddannelse. Administrativt varetager Etf administrationen af jobplan, kursusbetaling og økonomi, mens DSA varetager sagsbehandling, transportgodtgørelse og kontakt til medlemmets jobcenter.

Arbejdsområder i vækst

Arbejdsmarkedet er dynamisk. Der bliver nedlagt stillinger, og nye behov og muligheder opstår. Ergoterapeutiske kompetencer kan anvendes mange steder. Det gælder om at udnytte nye åbninger.

Det kræver en arbejdsindsats at være spydspids på et nyt område og sælge budskabet til en arbejdsgiver, som ikke er vant til at ansætte ergoterapeuter.

Nye arbejdsområder

Tilbud til ledige

Tilbud til ledige

Som ledig har du mulighed for at deltage i op til seks ugers uddannelse, som du selv vælger. Deltagerbetalingen klarer dit jobcenter, og du får uddannelsesydelse fra DSA på samme sats som dagpenge.

Læs mere om uddannelse på dagpenge
Få information om efter- og videreuddannelse

Workshops og temadage

DSA afholder en række temadage henvendt til ledige. Se de aktuelle tilbud på www.dsa.dk

Netværk for ledige i Etf
I Ergoterapeutforeningens 3 landsregioner er der lokale netværk for ledige. Se mere om dit lokale netværk og tilmeld dig næste møde.

Se møder og arrangementer

Undgå ledighedsstress

Undersøgelser viser, at ledige er mere stressede end folk i arbejde. Stress opstår, når der ikke er balance mellem de krav, man selv og ens omverden stiller til én, og de ressourcer, man har.

Mange oplever stress i forbindelse med ledighed. Det kan komme også efter kort tid som ledig. Der er mange stressfaktorer (usikker fremtid, manglende indflydelse, håndtering af præstationspres, kravet om at være aktivt jobsøgende, at skulle forholde sig til afslag, manglende struktur på hverdagen), og stress kan påvirke ens selvværd.

Ens identitetsfølelse kan påvirkes, herunder opfattelsen af egne evner og muligheder, og man kan komme til at tvivle på sig selv. Det kan medføre, at man ikke kan handle lige så aktivt og målrettet, som man ellers normalt kan, og man kan også have svært ved at se muligheder.

Litteratur om ledighedsstress:
Helle Alsted: Ledig uden stress. Inspiration og værktøjer til at skabe trivsel i din ledighedsperiode. 
Læs mere om bogen med gratis download af bogens forord, indholdsfortegnelse og indledning

Temamøder

DSA afholder temamøder og kurser for ledige, se www.dsa.dk

Regler og lovgivning

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse DSA rådgiver om rettigheder og pligter som ledig. DSAs hjemmeside www.dsa.dk

Kontakt altid DSA, inden du foretager dig noget, der kan have konsekvenser for dine dagpenge o.a.

Søg rådgivning om muligheder for uddannelse og aktivering/løntilskud.

Du er altid velkommen til at drøfte din situation med en medarbejder i Etf på
etf@etf.dk
88 82 62 70
 

Sidst opdateret
03.02.2021