Hjem > Løn og arbejdsliv > Transportgodtgørelse

Transportgodtgørelse

Her finder du oplysninger om regler for transportmidler samt satser for transportgodtgørelse.

Skal arbejdsgiver tilbyde et transportmiddel?

Kommunerne skal stille transportmulighed til rådighed i de tilfælde, der er opgaver i stillingen, der kræver dette. Kommunerne kan således ikke kræve, at du stiller dit eget transportmiddel til rådighed.

I regionerne er der ikke indgået aftale om, at de skal stille transportmiddel til rådighed og du skal følge de retningslinier, der er udarbejdet af den enkelte region. Er du i et vikariat der er på 3 mdr. eller derunder, ydes der rejsegodtgørelse for såvel hen- som hjemrejse, men forlænges vikariatet ophøre rejsegodtgørelsen.

Hvis du vælger selv at stille transportmiddel til rådighed og din stilling indeholder regelmæssig kørsel af større omfang og / eller speciel art, er det vigtigt, at du får arbejdsgiveren til at udstede kørselsbemyndigelse til dig. Bemyndigelsen skal være personlig og skal indeholde en afgrænsning af de rejser, som kan foretages i henhold til denne i arbejdet.

Når der foreligger en kørselsbemyndigelse, er du som medarbejder berettiget til at få udbetalt den høje sats for km. godtgørelse indtil 20.000 km. pr. kalenderår. Derefter vil godtgørelsen blive udbetalt med den lave sats.

Hvis din stilling ikke er forbundet med kørsel af større omfang og /eller speciel art, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale den lave sats for km. godtgørelse.

Under alle omstændigheder gælder, at benyttelse af eget transportmiddel skal være godkendt af din arbejdsgiver inden tjenesterejse finder sted.

Hvad anbefaler Etf?

Ergoterapeutforeningen anbefaler vores medlemmer at benytte sig af kommunens transportmiddel.

Når du selv stiller eget transportmiddel til rådighed ved tjenesterejser, er det også dig selv, der bærer risikoen, hvis der sker skader eller uheld under kørslen. Dvs. det er din forsikring, der dækker udgifter til reparation af skader mv.

For at gøre vilkårene for udbetaling af km. godtgørelse så klare som muligt anbefaler vi i Etf, at du sørger for at få en kørselsbemyndigelse af din arbejdsgiver, som samtidig giver dig ret til at få udbetalt den høje sats de første 20.000 km., du i løbet af et år kører i egen bil i forbindelse med tjenesterejser, hvis du selv vælger at stille bil til rådighed.

Har du ikke en kørselsbemyndigelse, risikerer du kun at få udbetalt den lave sats, hvilket vil være i overensstemmelse med aftalerne.

Hvad er satserne for transportgodtgørelse?

Satserne for transportgodtgørelse for 2021:

For de første 20.000 km 3,44 kr. pr. km.

For kørsel over 20.000 km 1,90 kr. pr. km.

 

 

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er 0,54 kroner pr. kilometer.

Satsen for kørsel i egen bil er for 2021 nedjusteret ifht. 2020. Satsen for kørsel på cykel mv. er uændret.

 

 

 

 

Sidst opdateret
26.02.2021