Hjem > Løn og arbejdsliv > Forebyg stress

Forebyg stress

Forebyggelse af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Sådan tager du selv, som kollega eller som leder de rette skridt for at undgå stress.

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der bliver gjort en indsats på alle niveauer på arbejdspladsen for at forebygge og håndtere stress.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

"Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen" for de kommunale og regionale arbejdspladser beskriver, at ledere og medarbejdere i MED-systemet skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.

På det statslige område foreskriver Samarbejdsaftalen, at samarbejdsudvalget skal drøfte arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsrelateret stress.

BFA Velfærd og Offentlig administration har udviklet et redskab, som arbejdspladsen kan bruge i arbejdet med at indgå en stresspolitik.

Læs mere om forebyggelse og håndtering af stress

Hvad kan ledelsen gøre?

En af grundstenene i stress-forebyggelse er, at skabe balance mellem krav og ressourcer. Her har lederen en vigtig rolle. Det er lederens ret og pligt at lede og fordele arbejdet, og hermed også at prioritere opgaverne.

  • Støtte og opbakning fra ledelsen er en vigtig faktor i forebyggelse af stress. 
  • Vær løbende i dialog med dine medarbejdere, så du kender den enkeltes ressourcer, behov og forventninger.
  • Tilpas opgaver og ressourcer i en dialog med de involverede medarbejdere.
  • Kommuniker klart og tydeligt, så medarbejderne har klare mål.
  • Tal om trivsel med både den enkelte medarbejder og med gruppen.
  • Inviterer AMR og TR til et samarbejde om at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen

Mere inspiration i hæftet "Forstå og forebyg stress". Hæftet beskriver hvad du som leder kan gøre for at forebygge stress – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder og teamet.

Hvad kan personalegruppen gøre?

Som kolleger kan I med fordel tale sammen om det, der stresser jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden.

  • Hold en god omgangstone – også i pressede situationer
  • Hold øje med hinanden - og reagér, hvis en kollega ikke trives eller virker stresset.
  • Planlæg arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet.
  • Afklar med jeres nærmeste leder, hvis I er i tvivl om roller, ansvar og prioritering.

 

Hvad kan medarbejderen gøre?

Som medarbejder skal du være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer.

Sørg for at afstemme forventningerne til opgaverne med din leder og dine kolleger, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende.

Ofte mangler man erkendelse af sin egen situation, når man er stresset, så lyt til dine kolleger, famile og venner, hvis de bekymrer sig for, om du er stresset.

Du skal desuden være opmærksom på og reagere på stresssymptomer, særligt hvis de viser sig i igennem længere tid. Stress-symptomerne kan f.eks. være hjertebanken eller søvnproblemer. Læs mere under "Hvad er symptomer på stress?".

Være en god kollega, der spørger og lytter til andre.

Det er en god idé at være fysisk aktiv og få tilstrækkelig søvn og hvile, da det fremmer menneskers evne til stresshåndtering.​

Som medlem af DSA kan du booke en telefonisk samtale med en stressvejleder.
Læs mere her.

 

Tag en stress-test

At forebygge stress er arbejdspladsens opgave, men jo bedre du kender dine egne symptomer, desto hurtigere kan du også selv reagere.

Brug stresstesten til at finde ud af, hvordan det står til med dit stressniveau. Hvis testen viser, at du er for stresset, så er det vigtigt at gøre noget.

Husk at symptomerne også kan skyldes andet end stress. Det kan være en god ide at tale med din læge.

TAG STRESSTEST PÅ Fho.DK

Find inspiration i konkrete redskaber

Sidst opdateret
18.07.2023