Hjem > Løn og arbejdsliv > Forebyg stress

Forebyg stress

Forebyggelse af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Sådan tager du selv, som kollega eller som leder de rette skridt for at undgå stress.

Forebyggelse af stress

Forebyggelse af stress er et fælles ansvar på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt, at der bliver gjort en indsats på alle niveauer på arbejdspladsen for at forebygge og håndtere stress.

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

"Aftale om trivsel og sundhed" for henholdsvis de kommunale og regionale arbejdspladser beskriver, at ledere og medarbejdere i MED-systemet skal aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress.

det statslige område foreskriver Samarbejdsaftalen, at samarbejdsudvalget skal drøfte arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til arbejdsrelateret stress.

BFA Velfærd og Offentlig administration har udviklet et redskab, som arbejdspladsen kan bruge i arbejdet med at indgå en stresspolitik.

Hvad kan ledelsen gøre?

En af grundstenene i stress-forebyggelse er, at skabe balance mellem krav og ressourcer. Her har lederen en vigtig rolle. Det er lederens ret og pligt at lede og fordele arbejdet, og hermed også at prioritere opgaverne.

  • Det er vigtigt, at lederen kommunikerer tydeligt, så medarbejdererne har klare mål at arbejde efter.
  • Støtte og opbakning fra ledelsen er også en vigtig faktor i forebyggelse af stress. 
  • Lederen skal være opmærksom på, at alle medarbejdere er forskellige og har forskellige stresstærskler i forskellige situationer. Som leder er det derfor vigtigt at gøre en indsats for at lære den enkelte medarbejders ressourcer og behov at kende – og tilpasse udfordringerne derefter.
  • Det er desuden væsentligt, at lederen inviterer AMiR og TR til et samarbejde om at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen.

Inspiration: Arbejdsmiljø i Danmark

Hvad kan personalegruppen gøre?

Som kolleger kan I med fordel tale sammen om det, der stresser jer i hverdagen, og hvad I kan gøre for at hjælpe og støtte hinanden.

  • Hold øje med hinanden - og reagér, hvis en kollega ikke trives eller virker stresset.
  • Derudover er det vigtigt, at I planlægger arbejdet godt og orienterer hinanden, så alle oplever forudsigelighed og fremdrift i arbejdet.
  • Hvis I er i tvivl om roller, ansvar og prioritering, er det vigtigt at få det afklaret med jeres nærmeste leder.

Inspiration: Arbejdsmiljø i Danmark

Hvad kan medarbejderen gøre?

Som medarbejder skal du være opmærksom på, om du oplever balance mellem kravene i arbejdet og dine egne ressourcer og kompetencer.

Sørg for at afstemme forventningerne til opgaverne med din leder og dine kolleger, så du er klar over, hvornår du har løst en opgave tilfredsstillende.

Ofte mangler man erkendelse af sin egen situation, når man er stresset, så lyt til dine kolleger, famile og venner, hvis de bekymrer sig for, om du er stresset.

Du skal desuden være opmærksom på og reagere på stresssymptomer, særligt hvis de viser sig i igennem længere tid. Stress-symptomerne kan f.eks. være hjertebanken eller søvnproblemer. Læs mere under "Hvad er symptomer på stress?".

Være en god kollega, der spørger og lytter til andre.

Det er en god idé at være fysisk aktiv og få tilstrækkelig søvn og hvile, da det fremmer menneskers evne til stresshåndtering.

DSA tilbyder en samtale med en stressvejleder
Som medlem af DSA kan du booke en telefonisk samtale med en stressvejleder.
Læs mere her.

 

Tag en stress-test

At forebygge stress er arbejdspladsens opgave, men jo bedre du kender dine egne symptomer, desto hurtigere kan du også selv reagere.

FTF og LO har fået udviklet en stresstest. Brug stresstesten til at finde ud af, hvordan det står til med dit stressniveau. Hvis testen viser, at du er for stresset, så er det vigtigt at gøre noget.

Husk også at symptomerne kan skyldes andet end stress. Det kan være en god ide at tale med din læge.

TAG STRESSTEST PÅ Fho.DK

Mere viden og inspiration

Sidst opdateret
23.05.2019