Hjem > Løn og arbejdsliv > Pension

Pension

Som offentligt ansat får du indbetalt en fast procentdel af din løn som pension. Se mere om satser og regler her.
Det er aftalt i din overenskomst, hvor stor en del af din løn der indbetales i pension hver måned. Alle offentligt ansatte ergoterapeuter er tilknyttet en pensionsordning i Pensionskassen for Sundhedsfaglige. Pensionskassen administreres af Pensionskassernes Administration (PKA). Herudover indbetales der pension til ATP.

Hvem indbetaler min pension?

Det er din arbejdsgiver, der indbetaler pensionsbidragene til PKA og ATP. Det fremgår af din lønseddel, hvor meget, der er indbetalt.

Læs mere på PKA's hjemmeside

Hvilken pension får jeg som kommunalt ansat?

Pensionssatsen for kommunalt ansatte efter basisoverenskomsten udgør 17,18 %.

ATP-satsen udgør 2.462 kr. årligt.

Du får desuden indbetalt 3 % i pension af en række særydelser, dvs. tillæg, der udbetales for at arbejde aften, nat, weekend og helligdage.

Der er aftalt særlige vilkår for kandidater

Fritvalgstillæg

Som kommunalt ansat kan du vælge at få udbetalt et fritvalgstillæg til lønnen på 0,52 % af lønnen eller få det indbetalt som pension.

Du får udbetalt fritvalgstillægget, med mindre du aftaler med din arbejdsgiver at få det som pension. I så fald skal du give skriftlig besked senest 1. oktober. Samme dato, hvis du ønsker at vælge om igen. Fritvalgstillægget er ikke pensionsgivende.

Ved ansættelse i en kommune skal du give arbejdsgiveren skriftlig besked, om du ønsker ekstra pension eller udbetaling af fritvalgstillægget.

Ønsker du mere indbetalt til pension?

Som kommunalt ansat kan du vælge at få indbetalt mere til din pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver i så fald trukket i din udbetalte løn.

Du skal give din arbejdsgiver skriftlig besked om, hvor meget du ønsker indbetalt og i hvor lang tid. Check reglerne for din kommune.

Delpension

Hvis du er gået på delpension, kan du få udbetalt pension fra pensionskassen, samtidig med at du indbetaler pensionsbidrag med baggrund i en deltidsansættelse.

Hvilken pension får jeg som regionalt ansat?

Pensionssatsen for regionalt ansatte i basisstillinger udgør 16,76%.

ATP-satsen udgør 2.462 kr. årligt.

Du får desuden indbetalt 2 % i pension af en række særydelser, dvs. tillæg, der udbetales for at arbejde aften, nat, weekend og helligdage.

Der er aftalt særlige vilkår for kandidater

Ønsker du mere indbetalt til pension?

Som regionalt ansat kan du vælge at få indbetalt mere til din pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver i så fald trukket i din udbetalte løn.

Du skal give din arbejdsgiver skriftlig besked om, hvor meget du ønsker indbetalt og i hvor lang tid. Check reglerne for din region.

Delpension

Hvis du er gået på delpension, kan du få udbetalt pension fra pensionskassen, samtidig med at du indbetaler pensionsbidrag som deltidsansat.

Hvilken pension får jeg som ansat i staten?

Pensionssatsen for undervisere på sosu-skoler udgør 17,3 %

For øvrige ansatte indenfor statens område udgør satsen 18 %.

Hvilken pension får jeg som leder?

For kommunalt ansatte udgør pensionssatsen 17,43 procentpoint og regionalt ansatte udgør pensionssatsen 16,67 procentpoint

Fritvalgstillægget på 0,52 pct. kan blive udbetalt som pensionen, så den bliver på 17.95 pct. for kommunalt ansatte. Arbejdsgiver skal have besked om fritvalgstillægget skal udbetales som pension inden den 1. oktober.

Mere om beregning af pension

Hvilken pension får jeg som privatansat?

Hvis du er privatansat på en arbejdsplads, hvor Etf ikke har overenskomst, skal du selv sørge for at aftale pensionsordning og -vilkår med din arbejdsgiver.

Husk at få det skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Hvis du er ansat på en privat arbejdsplads, hvor Etf har indgået overenskomst, fremgår det af overenskomsten, hvilke regler, der gælder for pensionsindbetaling.

Hvordan regner jeg min pension ud?

Find ud af, hvor meget der bliver indbetalt i pension per måned i lønskemaerne i
Etf's lønkatalog

Ansat i kommune eller region?:

Udregn det beløb, du får i pension via
Lønberegner

Spørgsmål om pension til PKA

Har du spørgsmål, der vedrører selve pensionen, beregning, udbetalinger mv. skal du kontakte PKA via  www.pka.dk eller på
39 45 45 40

Sidst opdateret
03.02.2020