Hjem > Løn og arbejdsliv > Lokalløn

Lokalløn

Offentligt ansatte har ret til, at lønnen forhandles én gang årligt lokalt på arbejdspladsen. Det sker via din TR og Etf.

Hvorfor skal dele af min løn forhandles lokalt?

Det er en del af de overenskomstbestemmelser, som Etf har aftalt med de offentlige arbejdsgiverne, som repræsenterer staten, kommuner og regioner. Sådan har det været siden 1998 hvor en del af offentligt ansatte ergoterapeuters løn skulle forhandles og aftales lokalt.

Regler og vilkår hvad angår lokal løndannelse fremgår af Aftale om lokal løndannelse for hhv. det kommunale- og regionale område og Cirkulære om rammeaftale om ny løn på det statslige område.

Hvornår forhandles om lokalløn ?

Der forhandles som udgangspunkt én gang årligt på alle offentlige arbejdspladser.

Der kan i lokale procedureaftaler være aftalt, hvornår på året der forhandles på din arbejdsplads. Har I ikke en procedureaftale, kan TR/Etf bede om lønforhandling når som helst på året. I så fald har I på kommunale- og regionale arbejdspladser krav på, at forhandlingen finder sted senest 6 uger efter TR/Etf har bedt om en forhandling.

Lønforhandlingen varetages af TR/Etf og den enkelte ergoterapeut har dermed ikke ret til at forhandle sin egen løn individuelt.Ledere kan dog forhandle egen kvalifikationsløn, men det er fortsat Etf, der skal godkende og underskrive alle lønaftaler.

Hvis det er længe siden, at I har forhandlet løn på din arbejdsplads, så find ud af, om I som gruppe har noget, I ønsker forhandlet tillæg for ? Har I en TR, skal I bruge hende/ham til den opgave. Har I ikke en TR, så kontakt Etf.

Hvor mange penge er der til lokalløn ?

Det store spørgsmål i en hver lønforhandling er, hvor mange penge er der at forhandle om ?

For tiden er der ikke afsat nye, centrale midler til lokal løndannelse. Midlerne skal derfor findes indenfor det, der kaldes det økonomiske råderum, som bla. udgøres af tilbageløbsmidler, evt. indtægt, opnåede besparelser mv. Selv om der ikke er afsat nye, centrale midler til lokal løndannelse, har de offentlige arbejdsgivere pligt til at afsætte midler til det formål via deres budgetter. Det hænger sammen med, at offentlige arbejdsgivere via vores "Aftaler om lokal løndannelse" er forpligtet til at overholde det, vi har aftalt med dem, hvad angår lokalløn og et væsentligt element her er, at I som gruppe har ret til en årlig forhandling.

Hvad skal jeg minimum have i lokalløn ?

På kommunale arbejdspladser gælder, at nye, varige tillæg ikke må være under kr. 6.100 årligt (1.1.2006-niveau).  På regionale arbejdspladser gælder, at nye, varige tillæg ikke må være under kr. 7.215 årligt (31.03.2018 niveau) Det gælder begge steder også i forbindelse med nyansættelser.

Minimumsbeløbet gælder ikke for lederstillinger, ligesom det heller ikke gælder på hele det statslige område.

Der er i vores overenskomster ikke noget øvre loft for, hvor meget der kan aftales lokalt i tillæg.

 

Det mener Etf

Politikark om lokal løndannelse

Etf´s Hovedbestyrelse har vedtaget et politikark om lokal løndannelse.
Læs Etf´s politikark om lokal løndannelse

Sidst opdateret
25.02.2019