Hjem > Løn og arbejdsliv > Løn i nyt job

Løn i nyt job

Når du skifter job, skal enten tillidsrepræsentant eller Etf på banen for at forhandle din løn.

Hvem forhandler min løn?

Det er enten tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen, eller en forhandlingskonsulent fra Etf, som skal forhandle din løn, når du får tilbudt job. Tillidsrepræsentanten kan være fra Etf, eller en anden organisation/forening i Sundhedskartellet (valgforbund f.eks. Danske Fysioterapeuter eller Dansk Sygeplejeråd).

Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter enten tillidsrepræsentanten, hvis der er én, eller Etf, når du får tilbudt en ny stilling. 

Kontakt evt. Etf for at få oplyst, om der er tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Læs mere: Guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for' på lønsiden

Hvordan forbereder jeg mig på spørgsmål om løn?

Du skal være forberedt på, at arbejdsgiveren spørger ind til din forventning til løn.

Du har ikke pligt til at oplyse din nye arbejdsgiver om din nuværende løn.

Nogle gange vil arbejdsgiveren kontakte dig direkte for at forhandle løn. Sig hverken ja eller nej til et løntilbud. Henvis til at lønaftalen skal forhandles med Ergoterapeutforeningen eller tillidsrepræsentanten.

Sig blot, at du fortsat er interesseret i stillingen, ser frem til at modtage et ansættelsesbrev, og at Etf forhandler din løn.

Jobskifte er i princippet din bedste mulighed for at få forhandlet din løn individuelt og dermed eventuelt også at stige i løn. Det er derfor ikke en god idé at sige dit nuværende job op, inden lønaftalen er på plads.

Hvem aftaler løn i kommune, region eller i staten?

Det er tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen eller Etf, der skal godkende og underskrive din lønaftale. Du må ikke selv indgå aftale om løn med arbejdsgiveren.

Lønnen for en basisstilling består af en grundløn, der kan suppleres med lokalt aftalte tillæg.

Læs mere: Guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for' på lønsiden

Hvem aftaler løn for stillinger indplaceret på højere løntrin mv.?

Etf kan i kommuner og regioner forhandle om en højere grundløn til stillinger, hvis indhold vurderes at ligge ud over det forventelige i en basisstilling. Søger du en stilling og er i tvivl om det er en basisstilling eller stilling med højere grundløn, kan du kontakte Etf.

Etf kan informere om, hvorvidt der er TR på arbejdspladsen og skabe kontakt til pågældende.

Er der ikke en TR, og det er Etf´s forhandlingskonsulenter der skal forhandle for dig, taler vi om stillingsindhold og det videre forløb, såfremt du efterfølgende tilbydes stillingen. 

Etf's TR er opmærksomme på og opfordres til at kontakte Etf, når der oprettes nye stillinger med opgaver, som nævnt ovenfor, for en vurdering af lønniveau.

Læs mere: Guiden 'Hvilken type stilling skal jeg lønnes for' på lønsiden

Hvem aftaler løn for en lederstilling?

Etf har en forventning om, at når du søger en lederstilling, er du klar til selv at tage aktiv del i forhandlingen af lønnen med din nye arbejdsgiver.

Du kan kontakte Etf for at få oplyst, hvad lønniveauet vil være for den type stilling, du har søgt, og hvordan forhandlingen gribes an.

Det er Etf, der godkender og underskriver lønaftalen.

Søger du en nyoprettet lederstilling, skal Etf aftale grundlønnen for stillingen med arbejdsgiveren og har brug for information om:

  • stillingens organisatoriske placering
  • indhold, opgaver og ansvar
  • krav til ansøgeren
  • kopi af stillingsopslaget

Hvem aftaler løn hos privat arbejdsgiver?

Når du får tilbudt en privat ansættelse, skal du i princippet selv aftale løn og ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren med en kontrakt.

Det er alle forhold, du skal tage stilling til, dvs. pension samt regler vedrørende barsel, ferie og arbejdstid/overarbejde.

Er der overenskomst, skal du have et ansættelsesbrev, der henviser til overenskomsten.

Etf har kun overenskomst med et begrænset antal private arbejdspladser. Derfor ansættes de fleste ergoterapeuter på individuelle kontrakter.

Du kan altid få rådgivning og vejledning i Etf. Du kan f.eks. få checket den tilbudte individuelle kontrakt i Etf, inden du skriver under.

Hvornår skal lønaftalen være på plads?

Din løn skal så vidt muligt være forhandlet inden ansættelsen. Når Etf – eller den lokale tillidsrepræsentant – får kendskab til, at du har fået nyt job, går forhandlingen i gang.

Sideløbende med forhandlingsproces om løn, skal du modtage et ansættelsesbrev fra arbejdsgiveren, hvor vilkårene for ansættelsen fremgår. Har du ikke modtaget det, inden du tiltræder stillingen, bør du rykke for det.

Ansættelsesbrevet bør have et afsnit om stillingens lønniveau, men også oplyse, at endelig løn afhænger af, om der kan opnås enighed med ”forhandlingsberettiget organisation” – i dit tilfælde Etf.

Hvem skal underskrive min lønaftale?

Det er Etf, der skal godkende og underskrive din lønaftale. Er der en lokal tillidsrepræsentant, har tillidsrepræsentanten forhandlingsretten.

Det er dig selv, der skal underskrive selve ansættelsesbrevet. Læs det grundigt igennem og kontroller, at der i forbindelse med den nævnte løn står, at den er under forudsætning af godkendelse af ”forhandlingsberettiget organisation” – i dit tilfælde Etf.

Bliver du privatansat, er det dig selv, der underskriver kontrakten om løn og arbejdsvilkår, men Etf anbefaler, at du kontakter os for råd og vejledning.

Hjælp os med at hjælpe dig

Arbejdspladsens tillidsrepræsentant eller Etf kan hjælpe dig både før og efter samtalen.

For at vi kan yde dig den bedste bistand, har vi brug for:

  • stillings- eller funktionsbeskrivelse
  • dit CV
  • et bud på din forventning til løn
  • dine argumenter for dit lønkrav
Sidst opdateret
27.11.2020