Hjem > Løn og arbejdsliv > Jobsøgning

Jobsøgning

Her får du praktiske og nyttige forslag til din jobsøgning.

Ansøgningen

Hvordan skriver jeg en god ansøgning?

Formålet med ansøgningen er, at fange arbejdsgiverens interesse, så du bliver indkaldt til ansættelsessamtale!

Beskriv

 • hvad du kan tilbyde i jobbet
 • dine kvalifikationer
 • din uddannelsesmæssige baggrund
 • hvad arbejdspladsen får ud af at ansætte dig 
 • evt. dig selv som person

Begrund hvorfor du søger den konkrete stilling.

Du kan også forberede dig ved at gå ind på arbejdsgiverens hjemmeside og orientere dig om arbejdspladsen.

Er der angivet en kontaktperson i stillingsannoncen kan det være en god idé, at rette henvendelse for yderligere spørgsmål. Du kan eventuelt spørge, om der er en funktionsbeskrivelse for stillingen og bede om at få den tilsendt.

Har du haft kontakt til arbejdspladsen, så henvis til det i din ansøgning.

Overvejer du at sende en uopfordret ansøgning, er det særlig vigtigt, at du gør et grundigt forarbejde og orienterer dig om arbejdspladsen og beskriver i ansøgningen, hvad de får ud af at ansætte dig.

Tilpas altid din ansøgning til den konkrete arbejdsplads – send aldrig en standardansøgning.

Er der krav til indhold og form?

Formulér dig kort og klart (svarende til maks. 2 A4-sider). Tag bestik af tonen – formel/uformel - og match sproget i stillingsannoncen. Indholdet i din ansøgning bør berøre disse emner:

 • hvad der tiltaler dig ved jobbet
 • hvad du kan bidrage med: Sæt det i relation til stillingens profil
 • hvilke kompetencer bringer du med dig

Der er ingen formelle krav til en ansøgning, med mindre det fremgår af stillingsannoncen. Vi kan give dig følgende gode råd:

 • Angiv navn, adresse og telefonnummer synligt for læseren
 • Henvis til stillingsopslaget og husk dato
 • Angiv dine bilag, herunder dit CV.

Hvad skal et CV indeholde?

Et CV er en levnedsbeskrivelse, der på en overskuelig og kortfattet måde beskriver uddannelse og erfaringer. Formålet er, at arbejdsgiveren hurtigt kan danne sig et indtryk af dine kompetencer.

Det er vigtigt med et gennemarbejdet CV, der bør oplyse om:

 • tidligere ansættelser og beskrivelse af, hvilke opgaver du har varetaget i jobbene
 • angivelse af ansættelsestidspunkt fra start til slut
 • uddannelsesmæssig baggrund og eventuel efter-/videreuddannelse
 • personlige informationer som fritidsinteresser, organisatorisk arbejde m.v.

Dit CV suppleres med dokumentation i form af kopi af eksamensbeviser, udtalelser o.lign.

Vedlæg kun bilag, der er relevante for stillingen. Det kan være en god idé at nævne, at yderligere bilag/dokumentation kan eftersendes, hvis arbejdsgiveren skønner det relevant.

Kan jeg regne med fortrolighed?

De personer, der ansætter en ny medarbejder har tavshedspligt i forhold til, hvem der er ansøgere til et ledigt job.

Vil du være helt sikker på, at din ansøgning behandles fortroligt, bør du bede om det i ansøgningen. Det vil især være relevant, hvis du er i uopsagt stilling.

Job med anden stillingsbetegnelse

Ergoterapeutforeningen får af og til henvendelser om, hvorvidt en ergoterapeut kan søge job eller tage ansættelse i en stillinge, som ikke er en ergoterapeutstilling og dermed ikke er omfattet af vores overenskomster og andre aftaler.

Kan jeg søge en stilling udenfor Etf's område?

Etf mener, at det er bedst, at ergoterapeuter tager ansættelse i ergoterapeut og ergoterapeutrelevante stillinger, hvor man kan gøre brug af sin faglighed.

Viser det sig i en periode helt umuligt, kan det være hensigtsmæsigt at søge job indenfor andre fagområder fremfor at være ledig.

Du skal blot være indstillet på at blive ansat efter de vilkår, der gælder for den faggruppe, arbejdsgiveren har søgt. Det vil fremgå af stillingsannoncen, hvilken uddannelsesmæssig baggrund arbejdsgiveren ønsker den nye medarbejder skal have.

Hvis det fremgår af en stillingsannonce, at arbejdsgiveren søger en person med en sundhedsfaglig uddannelse, kan du i din ansøgning og/eller ved en jobsamtale tilkendegive, at du ønsker ansættelse som ergoterapeut.

Får du tilbudt jobbet, skal du kontakte Etf for rådgivning om løn- og ansættelsesvilkår.

 

Hvilken betydning har det, hvis jeg ansættes udenfor Etf´s område?

Får du ikke stillingsbetegnelse som ergoterapeut og henvises der ikke til Etf´s overenskomst i ansættelsesbrevet, kan Etf ikke forhandle din løn eller på anden måde bistå dig omkring dine ansættelsesvilkår.

Det kan betyde:

 • lavere løn og ringere pensionsordning
 • andre arbejdstidsbestemmelser
 • at du ikke optjener anciennitet som ergoterapeut.

Udgangspunktet bør være, at hvis arbejdsgiver ikke vil betale for en ergoterapeut, så skal de ikke have ergoterapeutydelser leveret for en lavere løn. Værn om din faglighed!

Jeg vil gerne jobbet, men helst som ergoterapeut. Er det muligt?

Er du interesseret i et job, hvor det er din vurdering, at du kan anvende dig faglighed som ergoterapeut, kan du kontakte Etf for rådgivning og vurdering af stillingsopslaget. Så kan du få hjælp med henblik på, hvilke argumenter der kan være for, at arbejdsgiver kan have interesse i at ansætte dig som ergoterapeut.

Stillinger uden sundhedsfagligt indhold vil som udgangspunkt ikke være omfattet af Etf’s overenskomster.

Sidst opdateret
20.06.2019