Hjem > Løn og arbejdsliv > Hvis du selv siger op

Hvis du selv siger op

Her kan du læse om reglerne, hvis du selv vil sige op.

Hvad er mit opsigelsesvarsel?

Hvis der er aftalt prøvetid – typisk tre måneder – kan du som oftest opsige din stilling med dags varsel indenfor prøvetiden.

Det er også en mulighed, at der i dit ansættelsesbrev er aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden.

Udenfor prøvetiden kan du – som funktionæransat – normalt opsige din stilling med én måneds varsel til udgangen af en kalendermåned. Det gælder, uanset om du har været ansat i ét, tre, otte år eller mere.

Du og din arbejdsgiver kan i særlige tilfælde have aftalt et længere, gensidigt opsigelsesvarsel. I så fald gælder det aftalte varsel.

Dit opsigelsesvarsel skal fremgå af dit ansættelsesbrev, som du derfor altid bør tjekke.

Skal opsigelsen være skriftlig?

En opsigelse bør altid være skriftlig, dateret, underskrevet og skal afleveres - eller sendes pr. mail - senest den sidste hverdag i måneden inden normal arbejdstids ophør.

Når du afleverer - eller sender - opsigelsen skal det være til en overordnet, som du skal bede om at kvittere for modtagelsen på en kopi, som du selv beholder, eller på email. På den måde kan du bevise, at du har opsagt din stilling rettidigt.

Her er et eksempel på en kort opsigelse:

Undertegnede (NAVN) opsiger hermed min stilling som ergoterapeut (ELLER ANDEN STILLINGSBETEGNELSE) ved (ARBEJDSSTEDETS NAVN) pr. 31. marts 2019 til endelig fratræden pr. 30. april 2019. (ELLER DE DATOER, DER PASSER TIL DIN SITUATION).

Jeg skal for god ordens skyld bede om kvittering for rettidigt modtaget opsigelse.

Med venlig hilsen
(DIT FULDE NAVN)

Skal jeg begrunde min opsigelse?

Du har ikke pligt til at give en begrundelse for egen opsigelse.

Hvis du alligevel vælger at angive en begrundelse for din opsigelse, så vær neutral og konkret (kortfattet) i din formulering.

Sidst opdateret
19.05.2020