Hjem > Løn og arbejdsliv > Etf's vejledende honorartakster

Etf's vejledende honorartakster

Her kan du finde Etf's vejledende takster for konsulent- og foredragshonorar.

Vejledende takster - konsulent og foredragshonorar

Satserne reguleres én gang årligt og udgør pr.1.4.2020: 

Konsulenthonorar A: kr. 586 i timen

Konsulenthonorar B: kr. 748 i timen

Foredragshonorar A: kr. 1.946

Kan bruges ved traditionel foredragsvirksomhed, f.eks ved temadage og konferencer.

Foredragshonorar B: kr. 2.896

Kan bruges ved foredragsvirksomhed på akademisk niveau, og hvor du har opnået viden og uddannelse på højere niveau, f.eks master/kandidat- eller ph.d-niveau.

Konsulenthonorar A:

Kan anvendes ifbm. opgaver/undervisning af uuddannet personale, borgere etc., hvor opgaverne/undervisningen udføres på et grundlæggende niveau. Denne takst kan desuden anvendes, hvis den samme opgave gentages flere gange.

Vejledende forberedelse på 30 min. er inkluderet i honoraret.

Konsulenthonorar B:

Kan anvendes ifbm. opgaver, der kræver mere viden/erfaring og hvor opgaven forventes udført på et højere niveau, f.eks undervisning af uddannet personale, der har en mellemlang, videregående uddannelse. Denne sats kan desuden anvendes ifbm. udførelse af enkeltstående konsulentopgaver, der kræver mere forhåndsviden/forberedelse.

Vejledende forberedelse på 45 min. er inkluderet i honoraret.

Er du forpligtet til at bruge Etf´s vejledende satser ?

Nej, det er dig selv, der afgør, om du vil anvende disse takster, da de ikke er aftalt med en arbejdsgiverpart og derfor er du ikke forpligtet til at anvende disse satser, men de viser, hvilket niveau Etf finder rimeligt at anvende.

For at finde frem til, hvilken takst du ønsker at anvende, bør du vurdere opgavens indhold, omfang, målgruppe, krav om viden/erfaring, behov for forberedelse, samt markedsprisen på området.

Det er derfor også dig selv, der aftaler med arbejdsgiveren, hvad du skal have for at yde konsulentbistand eller gennemføre et foredrag.

Ergoterapeutforeningens takster er kun vejledende, og hvis du er  selvstændig bør du altid beregne dine takster med udgangspunkt i opgavens indhold og kompleksitet, ligesom du skal indkalkulere, at du selv skal dække alle udgifter til driften i din virksomhed, dvs. husleje, materialer, kompetenceudvikling,
forsikringer, pension, ferie og evt. sygdom. Ergoterapeutforeningens vejledende honorartakster forholder sig ikke til de udgifter, det indebærer, at have
selvstændig virksomhed, og forholder sig heller ikke til den værdi, den enkelte ydelse har.

Vi råder til, at honoreringen er aftalt, inden ydelsen leveres og at det aftales skriftligt, så der så vidt muligt ikke opstår uenighed om honereringen.

 

 

 

Sidst opdateret
24.11.2020