Hjem > Løn og arbejdsliv > Forskellige ansættelsesformer

Forskellige ansættelsesformer

Der findes flere forskellige ansættelsesformer. På denne side vil de mest almindelige blive gennemgået. Læs mere her.

Ansættelse i en tidsbegrænset stilling

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Ansættes du i en tidsbegrænset stilling, vil tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør være fastsat ud fra objektive kriterier så som:

 • en bestemt dato
 • når en opgave er løst, f.eks. et projekt er afsluttet
 • når en bestemt begivenhed indtræder, f.eks. barselsorlov eller sygefravær ophører, men ikke pensionsalder

Det skal fremgå tydeligt i ansættelsesbrevet, under hvilke betingelser ansættelsen ophører.

Du skal som tidsbegrænset ansat tilbydes samme vilkår i din ansættelse som dine fastansatte kollegaer. Det er ikke tilladt at forlænge en tidsbegrænset ansættelse, hvis det sker for at omgå reglerne om opsigelsesvarsel i funktionærloven og gældende overenskomster.

Forlængelse af en tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansættelse vil kunne forlænges, hvis der er objektive grunde til forlængelsen. 

Eksempel på objektive forhold:

 • barsel
 • sygdom
 • orlov
 • et ikke færdigt projekt, som den tidsbegrænsede ansatte er ansat til at færdiggøre, og projektet på grund af uforudsete årsager ikke er afsluttet.
   

Ophør af ansættelsesforholdet

Ansættelsesforholdet ophører uden nærmere varsel den dato, som parterne har aftalt.

Har du ikke aftalt andet med arbejdsgiver, vil den tidsbegrænset ansættelse være reguleret af de almindelige opsigelsesregler. Det betyder, at ansættelsesforholdet kan opsiges inden for den tidsbegrænsede periode med udgangspunkt i de almindelige opsigelsesvarsler.

Bemærk, at der gælder særlige regler for ansatte på professionshøjskolerne.

Ansættelse i vikariat

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Et vikariat er en ansættelse i en tidsbegrænset periode. Det kan eksempelvis være for en kollega der:

 • er sygemeldt
 • er på barselsorlov
 • holder anden orlov

Du kan enten være ansat som vikar direkte ved arbejdsgiver eller gennem et vikarbureau.

Hvis du ansættes som vikar direkte ved arbejdsgiver, skal du ansættes på samme vilkår som dine kollegaer.

Ansættelse gennem et vikarbureau

Ansættes du i et vikarbureau, skal du være opmærksom på, hvordan din kontrakt er udfærdiget. En vikar er som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven. Du skal derfor sikre dig, at du får skrevet ind i din kontrakt, at du er omfattet af funktionærloven.

Endvidere skal du være opmærksom på, om din kontrakt indeholder

 • ret til løn under sygdom
 • længde på opsigelsesvarsel

 Etf kan være dig behjælpelig med at gennemgå din kontrakt.
etf@etf.dk
 

Midlertidig ansættelse

Definition på en midlertidig ansættelse

En midlertidig ansættelse er ikke det samme som en tidsbegrænset ansættelse. En midlertidig ansættelse er en ansættelse, som ikke varer ud over 1 måned i sammenhæng, eller som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på højst 8 timer.

Sidst opdateret
28.03.2019