Hjem > Løn og arbejdsliv > Ferie og fridage

Ferie og fridage

Som lønmodtager har du krav på at holde ferie, og du optjener ret til feriepenge eller løn.

Ferie indtil den 31. august 2020

Vær opmærksom på, at der fra 1. september 2019 træder en overgangsordning i kraft. Se nedenfor under ferie fra 1. september 2020 og FAQ. Hvis du er privatansat, kan der være særlige regler eller forhold, hvorfor du opfordres til at kontakte Etf på kontakt-privatansat@etf.dk.

Hvor meget ferie har jeg ret til?

Ifølge ferieloven har du altid ret til at holde fem ugers ferie i løbet af et ferieår, uanset om du har optjent ret til ferie med løn.

Som offentligt ansat har du ret til seks ugers ferie, også selv om du ikke har optjent seks uger med løn. Du er omfattet af de ferieaftaler, som Etf har indgået.

Læs mere: § 8 ferieaftalen, hhv. for personale i kommuner og regioner

Som privat ansat er du som minimum omfattet af Ferieloven. Derudover skal du tjekke hvilke aftaler, der findes på din arbejdsplads, i din ansættelseskontrakt eller overenskomst.

For alle gælder Ferielovens bestemmelser:

Hovedferien

Du har ret til tre ugers sammenhængende hovedferie fra 1. maj til 30. september, men du skal som minimum holde to ugers ferie i sammenhæng. Mere end tre ugers ferie i sammenhæng skal du aftale med din arbejdsgiver.

Læs mere: Aftale om ferie § 10, hhv. for personale i kommuner og regioner

Tidspunktet for afholdelse af hovedferie skal varsles tre måneder før af din arbejdsgiver.

Restferien

Restferieperioden er fra 1. oktober til 30. april. Den bør normalt ikke afholdes i mindre perioder end én uge i sammenhæng. Men du kan dog lave en anden aftale med din arbejdsgiver.

En ferieuge er syv løbende kalenderdage. Arbejder du fast fra mandag til fredag er weekenden derfor omfattet af ferieugen.

Læs mere: § 11, stk. 2 i ferieaftalen hhv. for personale i kommuner og regioner

Du råder i højere grad selv over den sjette ferieuge og kan selv bestemme, hvordan du afholder feriedagene. Fratræder du et job, udbetales den sjette ferieuge, hvis du ikke har brugt den.

 

Hvordan optjener jeg ferie?

Optjeningsår og ferieår

Optjeningsåret går fra 1. januar til 31. december i det kalenderår, der går forud for ferieåret.

Ferieåret går fra 1. maj til 30. april det følgende år. Inden for den periode afvikler du den ferie, du har optjent.

Offentligt ansatte optjener i løbet af et helt optjeningsår seks ugers ferie. Det svarer til 18,5 time pr. måned ved fuldtidsbeskæftigelse (37 timer om ugen).

Læs mere: § 5 i ferieaftalen, hhv. for personale i kommuner og regioner

Hvad har jeg ret til i feriepenge?

Var du ansat på arbejdspladsen i optjeningsåret, får du din faste løn under ferien.

Har du ikke optjent ferie med løn på din arbejdsplads, bliver du trukket for hver ferietime, du afholder, men du kan evt. hæve feriegodtgørelse fra en tidligere ansættelse. Hvis du er eller har været ledig eller studerende, kan du have ret til feriedagpenge fra A-kassen.

Derudover får du som offentligt ansat udbetalt særlig feriegodtgørelse én gang årligt med aprillønnen.

Beskæftigelsesgrad

For ansatte i kommune og region er det beskæftigelsesgraden - og dermed lønnen - på det tidspunkt, du holder ferie, der gælder. Også selv om du har ændret arbejdstid til flere eller færre timer.

Har du som statsansat ændret beskæftigelsesgrad i optjeningsåret, bliver din løn under ferien beregnet ud fra den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for optjeningsåret. Det gælder, uanset om du på ferietidspunktet har en lavere eller højere beskæftigelsesgrad end på optjeningstidspunktet.

Læs mere: § 26 i ferieaftalen, hhv. for personale i kommuner og regioner

Kan jeg overføre ferie til næste ferieår?

Du kan overføre ikke-afholdt ferie ud over fire uger, altså både den femte og den sjette ferieuge til næste ferieår.

Det kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver for den senere afvikling af overført ferie. Aftalen kan strække sig ud over ét år.

Det er også muligt at overføre ferie, når du er forhindret i at holde ferie af forskellige årsager. Årsagen kan bl.a. være:

  • længerevarende sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov
  • ophold i udlandet

Læs mere: § 16 ferieaftalen, hhv. for personale i kommuner og regioner

Kan jeg få udbetalt løn i stedet for ferie?

Ønsker du ikke at afholde den sjette ferieuge, har du ret til at få den udbetalt. Du skal give din arbejdsgiver besked om det inden den 1. oktober.

Afvikler du ikke den sjette ferieuge i løbet af ferieåret, bliver den overført til det kommende ferieår.

Hvis du fratræder din stilling, og du ikke har afviklet den sjette ferieuge inden fratrædelsen, bliver den udbetalt med din sidste lønudbetaling.

Det er også muligt at få feriepengene til udbetaling, når du er forhindret i at holde ferie. Årsagen kan være:

  • længerevarende sygdom
  • barsels- og adoptionsorlov
  • ophold i udlandet

Udbetaling af ferie i øvrigt kræver, at du kan dokumentere, at du har været forhindret i at holde ferie. Pengene kan først udbetales, når ferieperioden er slut.

Læs mere: § 24 i ferieaftalen, hhv. for personale i kommuner og regioner

Ferie fra 1. september 2020

Som følge af den nye ferielov får vi to nye ferieaftaler – den ene ferieaftale implementerer ferieloven og vedrører den 1.-5. ferieuge. Den anden ferieaftale vedrører de rettigheder, som er forhandlet udover ferieloven, herunder 6. ferieuge samt forhøjet ferietillæg. De nye aftaler træder i kraft pr. 1. september 2020.

Ny ferielov og nye ferieaftaler

Hvordan optjenes og afvikles ferie?

Fra 1. september 2020 overgår vi til samtidighedsferie, der betyder, at man optjener ferie samtidig med, at man kan afholde det. Der går således ikke et kalenderår med optjening og et forskudt ferieår med afvikling.

Efter de nye regler optjener man ferie fra 1. september-31. august – dvs. fortsat 25 dage, som kan afholdes i perioden 1. september-31. december samme år. Man har således nu 16 måneder at afvikle sin ferie i. Der bliver derfor indført nye begreber – ferieår og ferieafholdelsesperiode:

  • Ferieår fra 1. september-31. august
  • Ferieafholdelsesperiode: ferieår plus 4 måneder, 1. september-31. december

Herudover optjener man fortsat ret til 6. ferieuge, og denne optjenes som sædvanligt i kalenderåret til afholdelse fra 1. maj-30. april i efterfølgende år.

Hvad betyder overgangsordningen?

Inden overgangen til samtidighedsferie er der indført en overgangsordning, da man ellers ville have dobbelt ferie det første år med de nye regler.

Overgangsordningen medfører, at den ferie, der optjenes fra 1. september 2019-31. august 2020 indefryses, og bliver indberettet af arbejdsgiver til en feriefond. Pengene bliver så udbetalt, når man går på pension, og forrentes i perioden. Du får besked i din e-boks om, hvad din arbejdsgiver har indberettet. Arbejdsgiver skal indberette til fonden senest den 31. december 2020.

Ferie optjent fra 1. januar 2019-31. august 2019 kan afholdes fra 1. maj 2020 som sædvanligt. Da optjeningsperioden er 8 måneder, vil man den 1. maj 2020 have optjent 16,64 dage til afholdelse – men fra 1. september 2020 starter samtidighedsferien, så her vil man optjene ny ferie (2,08 dage pr. måned).

Hvad har jeg ret til i feriepenge?

Hvis du afholder ferie på den arbejdsplads, du har optjent det på, skal du have din faste løn under ferien.
Hvis du får nyt arbejde, skal din tidligere arbejdsgiver afregne dine feriepenge til Feriekonto, så du kan få dem udbetalt, når du afholder ferien efter din fratræden.

Hvis du ikke har optjent ferie med løn på din arbejdsplads, kan du overveje at drøfte med din arbejdsgiver, om I kan indgå en aftale om, at du afholder din ferie på forskud (såkaldt forskudsferie). På den måde kan du holde ferie med løn, selvom du ikke på forhånd har optjent den, mod at din ny-optjente ferie modregnes. Hvis du fratræder inden du har optjent den ferie, du allerede har afholdt, har din arbejdsgiver ret til at modregne udestående feriedage i din sidste måneds løn.

Derudover har du ret til udbetaling af den særlige feriegodtgørelse/ferietillæg. Som offentligt ansat kommer ferietillægget til udbetaling af 3 omgange. Du får 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. september-31. maj med udbetaling i maj-lønnen, og 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. juni-31. august udbetales med august-lønnen. Derudover kommer den forhøjede feriegodtgørelse til udbetaling med april-lønnen beregnet ud fra din ferieberettigede løn i forudgående kalenderår.

Beskæftigelsesgrad

For ansatte i kommune og region er det beskæftigelsesgraden - og dermed lønnen - på det tidspunkt, du har optjent ferie, der gælder. Også selv om du har ændret arbejdstid til flere eller færre timer. Det betyder, at hvis du er gået ned i tid, men har optjent ferie på fuld tid, vil du få udbetalt løn under ferie på baggrund af fuld tid, selvom du på ferietidspunktet er gået ned i tid. Ferien beregnes ud fra din fast påregnelige løn på afholdelsestidspunktet.

Kan jeg overføre ferie til næste ferieår?

Du kan overføre ikke-afholdt ferie ud over fire uger, altså både den femte og den sjette ferieuge til næste ferieår.

Det kræver, at du indgår en skriftlig aftale med din arbejdsgiver for den senere afvikling af overført ferie. Aftalen kan strække sig ud over ét år.

Såfremt du er forhindret i at holde ferie, f.eks. på grund af plejeorlov, sygdom eller barsel, vil din ferie blive overført til det efterfølgende ferieår. Skyldes din feriehindring barsel eller sygdom, kan ferien komme til udbetaling, hvis feriehindringen består hele det efterfølgende ferieår også.

Du finder ferieloven og ferieaftaler gældende fra den 1. september 2020 her
 

Vejledning om nye ferieregler

FAQ om ny ferielov og nye ferieaftaler

Nedenfor finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvad betyder samtidighedsferie?

Samtidighedsferie betyder, at du optjener ferie samtidig med, at du kan afvikle det. Det betyder med andre ord, at du hver måned optjener 2,08 dages ferie med løn med mulighed for at afholde det med det samme.

Fremover kommer ferieåret til at være fra 1. september-31. august, men med udvidet mulighed for at afholde ferien helt frem til 31. december – dvs. afholdelsesperioden kommer til at være 16 måneder for at skabe mere fleksibilitet. Herudover optjener du fortsat den 6. ferieuge som du plejer – se mere nedenfor.

Hvorfor løber ferieåret fra 1. september til 31. august efter de nye regler?

Ferieåret er lagt sådan for at sikre, at der er optjent nok ferie til hovedferien. Hvis ferieåret eksempelvis var kalenderåret fra januar - december, og man gerne ville holde vinterferie/påskeferie og 3 ugers sommerferie, ville man ikke have optjent nok ferie til det.

Ferieåret er således fastlagt fra 1. september-31. august for at imødegå, at man kan optjene ferie nok til at holde ferie i det feriemønster, de fleste følger (3 ugers sommerferie).

Fra hvornår gælder den nye ferieaftale?

De to nye ferieaftaler træder i kraft fra 1. september 2020. Den ene ferieaftale vedrører 25 feriedage og er en implementering af den nye ferielov. Den anden ferieaftale vedrører 6. ferieuge og forhøjet ferietillæg, og er aftalt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

Hvad indebærer overgangsordningen til den nye ferieaftale?

Før du overgår til samtidighedsferie, er der indført en overgangsordning for at undgå, at du har dobbelt ferie i det første år, efter den nye ferielov er trådt i kraft.

Den ferie du optjener fra 1. januar-31. august 2019 kan du afholde til næste ferieår fra 1. maj 2020 – præcis som du kender det, dog med den forskel, at du har optjent ferie i 8 måneder i stedet for 12 måneder. Der er derfor 16,64 dage til afholdelse i sommeren 2020 (hertil kommer 6. ferieuge, og fra 1. september optjener du samtidighedsferie).
Den ferie du optjener fra 1. september 2019-31. august 2020 indefryses og kommer til udbetaling, når du går på pension. Der bliver derfor oprettet en fond: Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler.

Denne fond forvalter pengene indtil pensionsalderen og sørger for at indkræve pengene hos din arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 indberette til fonden hvor mange penge, der er indefrosset - hver enkelt modtager et brev i sin e-boks, hvor arbejdsgiverens indberetning fremgår. Hvis man ikke er enig i indberetningen, skal man gøre indsigelser senest 5 år efter.   

Mister jeg ferie ved den nye ferieaftale?

Nej, du mister ikke ferie eller feriedage. Du har præcis det samme som ved den nugældende lovgivning og overenskomster. I overgangsordningen vil der være et forkortet optjeningsår, men også et forkortet ferieår (fra 1. maj 2020-31. august 2020), hvorefter du overgår til samtidighedsferie. Da optjeningsåret er kortere, vil du få en lidt lavere særlig feriegodtgørelse udbetalt i maj 2020, end du plejer.

Skal jeg gemme/overføre ferie, inden vi overgår til samtidighedsferie?

I sommeren 2020 har du 16,64 dage til afholdelse, som du har optjent fra 1. januar-31. august 2019, forudsat du har været i ansættelse med ferieoptjening i hele perioden. Hvis du f.eks. ønsker at holde 4 ugers sommerferie, skal du derfor supplere op med enten feriefridage eller overført ferie.

Hvad er forskudsferie?

Hvis du gerne vil holde mere ferie, end du har optjent, kan du efter den nye aftale godt få lov til det – det kræver dog en aftale med din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at den ferie du har holdt på forskud fradrages i den nye optjening af ferie.

Hvis du fratræder, før du har optjent al den ferie, du har afholdt på forskud, har arbejdsgiver ret til at modregne dig feriedagene i din sidste måneds løn.

Hvordan er jeg stillet som nyuddannet?

Hvis du som nyuddannet starter på arbejdsmarkedet, efter den nye aftale er trådt i kraft, starter både din ferieoptjening med løn og mulighed for ferieafvikling med det samme modsat i dag, hvor man kan risikere at vente op mod 16 måneder, før man har optjent ret til betalt ferie.

Hvis du starter arbejde i overgangsperioden, f.eks. 1. september 2019 hvor ferien indefryses, og du derfor ikke har optjent ret til betalt ferie, kan du i sommeren 2020 afholde op til 8,4 feriefondsdage for dine ”indefrosne midler”. Denne mulighed gælder dog kun, hvis ferien er optjent i perioden 1. september-31. december 2019 og du har optjent mindre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar-31. august 2019 (herunder feriedage optjent i forbindelse med studiejob mv).

Hvis du har ret til feriedagpenge, opfordres du til at kontakte din A-kasse for nærmere vejledning.

LINK: Du kan søge om udbetaling af feriefondsdage (ferieforskud) på borger.dk

Du kan tidligst søge fire uger før din første feriedag.

Hvad sker der, hvis jeg går på pension?

Hvis du går på pension i perioden med indefrysning, vil du få de indefrosne midler udbetalt, når de er opgjort og indberettet til fonden. Fratræder du arbejdsmarkedet inden overgangsordningen, vil dine feriepenge blive afregnet som vanligt.

Hvis du går på efterløn og ønsker at få de indefrosne midler udbetalt, anbefales det, at du kontakter din A-kasse for at blive vejledt om konsekvenserne for din efterløn.  

Hvad sker der, hvis jeg skifter arbejde i overgangsperioden?

Hvis du skifter arbejde i overgangsperioden, vil din nye og din gamle arbejdsgiver skulle indberette indefrysningen af feriepenge for de respektive ansættelsesperioder. De ”frie” feriemidler optjent fra 1. januar 2019-31. august 2019 vil skulle indbetales til Feriekonto som vanligt.

Hvad sker der med 6. ferieuge?

6. ferieuge kører videre i sin egen aftale, og løber som du kender den med optjening i kalenderåret og afholdelse fra 1. maj året efter. Der er således ingen ændringer i optjeningen af 6. ferieuge.

Hvordan udbetales den særlige feriegodtgørelse/ferietillæg?

Fremover kommer den særlige feriegodtgørelse til udbetaling af 3 omgange. Du får 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. september-31. maj med udbetaling i maj-lønnen, og 1 % af din ferieberettigede løn for perioden 1. juni-31. august udbetales med august-lønnen. Dette sker første gang med maj-lønnen 2021 og august-lønnen 2021.

Derudover kommer den forhøjede feriegodtgørelse (som er forhandlet) til udbetaling med april-lønnen beregnet ud fra din ferieberettigede løn i forudgående kalenderår – præcis som i dag.

Samlet set får du udbetalt det samme, det kommer bare nu i 3 omgange i stedet for på én gang.

I april 2020 vil du få mindre udbetalt i særlig feriegodtgørelse pga. optjeningsperioden der udbetales for, er kortere. Du vil nemlig få udbetalt ferietillæg for 8 måneder (fra 1. januar-31. august 2019) mod normalt 12 måneder. 

Hvis du har spørgsmål til beregning af særlig feriegodtgørelse, vil vi anbefale, at du kontakter din lønmedarbejder.

Hvordan udbetales de indefrosne midler fra fonden?

Du modtager et brev fra fonden med oplysning om hvor mange midler, der er indberettet. Det antages, at der af brevet vil være beskrevet, om udbetalingen sker automatisk, eller om man skal ansøge om udbetalingen. FAQ'en vil blive opdateret, når vi kender de nærmere omstændigheder.

Hvordan er jeg stillet under barsel

Under barsel har du ret til ferie i samme omfang som de kollegaer, som ikke er på barsel. Hvis du ikke har afholdt al din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, overføres op til fire ugers ferie til næste ferieafholdelsesperiode. Du kan desuden indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at også 5. ferieuge overføres. Hvis ikke det er aftalt, at 5. ferieuge overføres, vil du få udbetalt feriepengene. 

 

Fridage

Hvilke fridage har jeg ret til?

Der er følgende søgnehelligdage: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Store Bededag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag. Juledag og 2. juledag er søgnehelligdage i de år, hvor de ikke ligger på en søndag.

For kommunale og regionale ansatte har også juleaften og nytårsdag særlige vilkår.

Særlige fridage er overenskomstaftalte fridage, som ikke er søgnehelligdage.

En søgnehelligdag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. Her har du som udgangspunkt ret til frihed.

Indgår du i vagter på søgnehelligdagen, får du en erstatningsfridag samt et tillæg på 50 %, der kan udbetales, afspadseres eller lægges ind i din normperiode.

Kommunalt ansatte og selvtilrettelæggende ergoterapeuter har fri på søgnehelligdage.

Følgende gælder for regionale og kommunale ansatte på arbejdstidsaftalen:

Frederiksberg Kommune samt FKKA (Foreningen af Kommuner i det tidligere Københavns Amt)

Den 24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
Den 31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i dette tidsrum honoreres som søndage.
Den 1. maj: Søgnehelligdag hele dagen.
Den 5. juni: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i dette tidsrum honoreres som søndage.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen KL

Københavns Kommune 

24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
31. december: Almindelig arbejdsdag.
1. maj: Søgnehelligdag hele dagen.                                                                                                           
5. juni: Søgnehelligdag hele dagen.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen KL

Øvrige kommuner

24. december: Søgnehelligdag hele dagen.
31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.
1. maj: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00 til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.
5. juni: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00. til 24.00. Tjeneste i tidsrummet honoreres som søndage.

Læs mere: § 5 i arbejdstidsaftalen i kommuner

Selvtilrettelæggende (gælder kun i kommuner) har fri på følgende dage

Søgnehelligdage
24. december
31. december
1. maj fra kl. 12.00
5. juni fra kl. 12.00
Der gives ikke kompenserende frihed, hvis du som selvtilrettelæggende holder fri på disse dage, fx fordi de falder på en lørdag.

Læs mere: § 12C i overenskomsten for kommuner

Regioner

Den 24. december: Sidestilles med søgnehelligdag.
Den 31. december: Størst mulig ret til frihed fra kl. 12.00-24.00. Tjeneste honoreres som søndage.
Den 1. maj: Størst mulig ret til frihed hele dagen. Skal du arbejde 1. maj, honores tjenesten hele dagen med weekendtillæg. Der gives ikke erstatningsfrihed for timerne.
Den 5. juni: Almindelig arbejdsdag.

Læs mere: § 4 og § 9 arbejdstidsaftalen for regioner

Sygdom under ferie

Retten til ferie ved sygdom i den sjette ferieuge

Den sjette ferieuge er ikke omfattet af reglerne om erstatningsferie. Reglerne for erstatningsferie for de offentligt ansatte, som har denne ret, skal aftales mellem de faglige organisationer og arbejdsgiverne. Reglerne vil blive indarbejdet i Ferieloven og senere i de relevante ferieaftaler.

Hvad har jeg ret til, hvis jeg bliver syg under ferie?

Bliver du syg, inden din arbejdstid normalt begynder på første feriedag, har du ret til at holde ferien senere. Du skal sygemelde dig efter arbejdspladsens almindelige retningslinjer.

Bliver du syg, efter din ferie er begyndt, har du ret til at få erstatningsferie, men først efter fem sygedage. Det betragtes som en karensperiode.

Karensperioden regnes sammen hen over et helt ferieår. Derfor bør du melde dig syg og dokumentere det, også selv om du forventer, at sygdomsperioden varer mindre end fem dage. Ellers vil evt. senere sygdom under ferie igen skulle fratrækkes fem dages karens.

Retten til erstatningsferie indtræder først fra det tidspunkt, hvor du har sygemeldt dig.

Du skal desuden dokumentere sygdommen i form af lægeerklæring fra første sygedag. Lægeerklæringen skal du selv betale. Reglen gælder også, hvis du bliver syg i udlandet. Dokumentation kan være en sygehusjournal eller en erklæring fra en udenlandsk læge.

Bliver du rask inden din planlagte ferieperiode er udløbet, skal du raskmelde dig, så du kan afholde den sidste del af den planlagte ferie. Erstatningsferie kan kun afholdes i forlængelse af din planlagte ferie, hvis du har aftalt det med din leder.

Dette gælder, hvis du har optjent ret til fem ugers ferie. Har du optjent mindre, får du en tilsvarende kortere karensperiode.

Sidst opdateret
29.06.2020