Hjem > Løn og arbejdsliv > Hvis du bliver bortvist

Hvis du bliver bortvist

Hvis du bliver bortvist af din arbejdsgiver, er det vigtigt, at du straks kontakter Etf for at få rådgivning.

Hvad er en bortvisning?

I helt ekstreme tilfælde kan du risikere at blive bortvist. Det vil typisk dreje sig om situationer som tyveri, vold, misbrug af stilling eller udeblivelse.

Ved bortvisning ophører ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, og det betyder også, at lønnen straks ophører.

Hvis bortvisningen er sagligt begrundet, vil det også betyde, at du vil blive betragtet som selvforskyldt ledig i forhold til A-kassen og dermed få 3 ugers karantæne, før du evt. kan modtage dagpenge.

Hvis du som offentlig ansat påtænkes bortvist, skal der forud for bortvisningen gennemføres en partshøring som – afhængig af sagens karakter – kan være mundtlig. Ved mundtlig partshøring bør du sikre dig at have en bisidder til stede.

Kontakt straks Etf, hvis der er risiko for bortvisning.

Sidst opdateret
08.04.2019