Hjem > Løn og arbejdsliv > Arbejdstid > Arbejdstid for selvtilrettelæggende

Arbejdstid for selvtilrettelæggende

Få svar på spørgsmål om eksempelvis dine rettigheder ved mer- og overarbejde for selvtilrettelæggende ergoterapeuter i kommuner.

Selvtilrettelæggende

Guiden er for ergoterapeuter, der er selvtilrettelæggende på det kommunale område. For kommunalt ansatte med vagtskema se link nederst på siden.

Hvornår er jeg selvtilrettelæggende ergoterapeut?

Du er udelukkende selvtilrettelæggende, hvis det står skrevet ind i din ansættelseskontrakt.

Det betyder...

  • At du selv planlægger din arbejdsuge.
  • At du arbejder i tidsrummet fra mandag til fredag i dagtimerne.
  • At hvis du bliver bedt om at møde på arbejde efter kl. 18.00 eller i weekends og på fridage, skal der - inden du arbejder sådan - forsøges at indgå en lokal aftale mellem Ergoterapeutforeningen og din arbejdsgiver. Det gør du ved at kontakte din tillidsrepræsentant. Hvis du er uden tillidsrepræsentant, kontakter du Etf på telefon eller mail.
  • At du er omfattet af overenskomstens § 12C og "Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid".

Selvtilrettelæggelse udelukker ikke deltagelse på møder på arbejdspladsen eller lignende fastlagt af andre, hvor det er nødvendigt at flere ansatte er til stede.

Læs mere: § 12C, stk. 1 til 5 i basisoverenskomst, KL

Læs mere: § 1 til 6 i "Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid", KL

Hvad betyder ansættelse uden højeste tjenestetid?

Du skal som selvtilrettelæggende selv sørge for, at du ikke overskrider din ugentlige arbejdstid over en længere periode. Både af hensyn til din honerering og dit eget arbejdsmiljø.

  • Hvis du i en periode arbejder flere timer end planlagt, skal du selv sørge for at planlægge færre i den efterfølgende tid.
  • Det er vigtigt at understrege, at du ikke bliver honoreret for mer- og overarbejde - medmindre du har indgået en aftale med din arbejdsgiver om det på forhånd. Etf anbefaler dig i den forbindelse at sikre en skriftlig aftale med din arbejdsgiver.

Særligt for ansatte under løntrin 8

Vær opmærksom på, at hvis du er ansat under grundløntrin 8, og der over en periode på op til tre måneder arbejdes mere end den gennemsnitlige arbejdstid per uge, skal du sammen med din leder aftale en tilpasning eller passende kompensation.

For flere detaljer om overarbejde i "Hvordan håndterer du overarbejde?" herunder.

Læs mere: § 12C, stk. 6 i basisoverenskomst, KL

Læs mere: § 1 til 6 i "Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid", KL

Hvordan håndterer du overarbejde?

Du skal indgå en aftale om vilkår og honerering, inden du går i gang med arbejdet. Det skal du både gøre, hvis du selv forventer merarbejde, eller din arbejdsgiver pålægger dig det.

Sådan bærer du dig ad

Hvis du på forhånd kan se for dig, at der den kommende måned vil komme merarbejde, som du kan forklare omfang og indhold af, skal du kontakte din arbejdsgiver for en skriftlig aftale.

I den skriftlige aftale - kaldet en merarbejdsaftale - skal du sikre, at du bliver honereret på en af to måder:

  1. Med afspadsering svarende til halvanden time per ekstra times arbejde. 
  2. Eller med et tillæg på mindst 50 pct. af din timeløn.

Læs mere: § 1 til 6 i "Merarbejde for tjenestemænd uden højeste tjenestetid", KL

Hvis du ikke kan lave merarbejdsaftalen med din leder, skal du bede din leder om at prioritere i arbejdsopgaverne, således du kan nå dem indenfor din arbejdstid og stadig være selvtilrettelæggende.( se venligst under " Hvad betyder ansættelse uden højeste tjenestetid?")

Lokale og individuelle aftaler

Må jeg selv indgå aftale om arbejdstid?

Når Ergoterapeutforeningen indgår overenskomst, så bliver den og tilhørende aftaler ophøjet til en rettighed for både medlemmer og ikke-medlemmer. Derfor er det ikke muligt for dig at indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver, der fraviger dem.

Ergoterapeutforeningen har forhandlings- og aftaleretten på området. Det er som udgangspunkt givet videre til din tillidsrepræsentant, men foregår dog stadig i tæt samarbejde med konsulenter i Etf. På den måde sikres det, at aftalerne er til fordel for medlemmernes arbejdsmiljø og ergoterapeuters vilkår som samlet faggruppe.

Særligt for selvtilrettelæggende gælder dog, at man kan indgå en aftale om vilkår og honerering i form af en merarbejdsaftale. Se mere ovenover i afsnittet "Hvordan håndterer du overarbejde".

Er du kommunalt ansat med vagtskema?

Guide til kommunalt ansatte

Sidst opdateret
25.06.2019