Hjem > Løn og arbejdsliv > Arbejdstid

Arbejdstid

Få svar på spørgsmål om arbejdstid og arbejdstidsaftaler på det kommunale og det regionale område.

For dig som er ansat i...

Hvis arbejdsgiver pålægger dig at blive testet for COVID-19

Ifølge Arbejdstilsynet må arbejdsgiverne gerne pålægge medarbejderne, at de skal lade sig coronateste. Dette er gældende, hvis oplysningen om COVID-19 testen vil have væsentlig betydning for arbejdsdygtigheden ved det pågældende arbejde, og hvis forholdene ved arbejdet særligt taler herfor.

Beskæftigelsesministeriet har vurderet, at dette er tilfældet i forhold til lønmodtagere, der arbejder med personer, som er særligt udsatte, hvis de smittes, eks. sundhedspersonale og i ældreplejen.

Arbejdsgiveren kan således godt kræve, at medarbejderen lader sig teste, og det kan derfor have ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderne, hvis de afviser at blive testet. 

Hvis du pålægges at blive testet, vil det efter vores vurdering som udgangspunkt være arbejdstid. Det vigtige i denne forbindelse er, om testen er pålagt og ikke frivillig.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller Ergoterapeutforeningen, hvis din arbejdsgiver mener, at den pålagte test skal ske i din fritid.

Sidst opdateret
17.09.2021