Hjem > Løn og arbejdsliv > Ansættelse i privat virksomhed

Ansættelse i privat virksomhed

Læs om, hvad du skal være opmærksom på, når du ansættes i en privat virksomhed

Hvad skal jeg være opmærksom på ved ansættelse i en privat virksomhed?

Ansættes du i en privat virksomhed, vil du blive ansat på en individuel kontrakt, eller efter en overenskomst indgået med Etf.

Bliver du ansat på en individuel kontrakt, skal du selv forhandle dine løn- og ansættelsesvilkår. Hvis du ansættes efter overenskomst, skal du være opmærksom på, at nogle overenskomster er mere detaljerede end andre. I de tilfælde skal du være opmærksom på, at du selv skal forhandle de øvrige vilkår og sikre dig, at de fremgår af din ansættelseskontrakt.

Flere vilkår er lovregulerede. Her vil du kunne forhandle bedre vilkår, end lovgivningen foreskriver. Andre vilkår som f.eks. overarbejdsregler, frihed på børns sygedage, ekstra feriefridage med flere er ikke lovregulerede. De vilkår skal du selv forhandle med din kommende arbejdsgiver.

Etf anbefaler, at du kontakter os, inden du skriver under på en ansættelseskontrakt hos en privat arbejdsgiver. Har du først skrevet kontrakten under, vil det som oftest ikke længere være muligt at få aftalt andre/bedre vilkår for ansættelsen.

Du skal særligt være opmærksom, hvis du søger ansættelse på et privat bosted, da ansættelseskontrakter og vilkår i mange tilfælde er mangelfulde.

Hvad skal jeg have i løn som privat ansat?

Virksomheder med overenskomst

I nogle private virksomheder har Etf indgået en overenskomst, der sikrer dine rettigheder. Her er løn og ansættelsesvilkår fastlagt. Du kan her have mulighed for at forhandle individuelle tillæg på samme måde, som du kender det fra ansættelse i det offentlige.

Nogle overenskomster er ikke særlig detaljerede, så her skal du selv forhandle de øvrige vilkår og sikre dig at disse fremgår at din ansættelseskontrakt.

Ergoterapeutforeningen har indgået overenskomst med en række private arbejdsgivere. Du kan se hvilke på oversigten over overenskomster.

Virksomheder med fastlagte ansættelsesvilkår

Andre private virksomheder har en personalehåndbog, hvor flere ansættelsesvilkår på forhånd er fastlagt. Det kan både være løn, men også ansættelsesvilkår som f.eks. pension, ferie, barsel mv.

Det kan i de virksomheder være svært at forhandle sig til andre vilkår, end dem som står skrevet i personalehåndbogen. Her vil muligheden for at forhandle lønniveauet være højere.

Virksomheder uden overenskomst eller fastlagte ansættelsesvilkår

Hvis den privatevirksomhed ikke har indgået en overenskomst eller fastlagt løn og ansættelsesvilkår i en personalehåndbog, så skal du selv forhandle løn og vilkår.

Det er dermed op til dig at afgøre, hvilken løn du kan acceptere. Det er vigtigt, at du sikrer dig en ordentlig ansættelseskontrakt, som indeholder løn og ansættelsesvilkår. Det er en samlet ”pakke”, der skal forhandles.

Foruden løn er der en del personalegoder, du kan forhandle i din kontrakt. Det kan f.eks. være:

 • Pension
 • Betaling for overarbejde og afspadsering
 • Flekstid
 • Betalt frokost
 • Ekstra feriefridage
 • Ferietillæg
 • Løn under barsel
 • Fri med løn ved børns sygdom mv.

Listen er ikke udtømmende, og du bør overveje, hvilke vilkår der er vigtige for dig at få forhandlet i din kontrakt.

Etf har udarbejdet en standardkontrakt for privatansatte, som sikrer, at alle væsentlige vilkår for ansættelsen er med i kontrakten. Den er et godt udgangspunkt for forhandling med din kommende arbejdsgiver. De vilkår, der ikke er relevante for dig, kan blot udelades.

Standardkontrakten kan du downloade her:

 1. Som PDF
 2. Som Word-dokument

Du kan altid få rådgivning og sparring i Etf om løn- og ansættelsesvilkår - også når det gælder ansættelse i det private område.

Har Etf en standardkontrakt?

Ergoterapeutforeningen har udarbejdet en standardkontrakt, som du kan tage udgangspunkt i. Standardkontrakten kan du downloade her:

 1. Som PDF
 2. Som Word-dokument

Standardkontrakten lever op til de krav, der er til, hvilke oplysninger, som skal fremgå at en kontrakt jf. lov om ansættelsesbeviser. Den kan desuden være et godt udgangspunkt, når du skal forhandle løn- og ansættelsesvilkår ved en privat arbejdsgiver, hvor Etf ikke har en overenskomst.

Hvis der i vores standardkontrakt er løn- og ansættelsesvilkår, der ikke er relevante for dig i din kommende ansættelse, kan de blot udelades i den endelige kontrakt, som du selv underskriver.

Vejledning til kontrakten

Etf har udarbejdet en vejledning til ansættelseskontrakten,  hvor du kan læse om, hvad de enkelte punkter i kontrakten betyder for dig som privat ansat.

Hent vejledningen

Hvor kan jeg hente råd og vejledning?

Etf kan rådgive dig om de løn og ansættelsesvilkår, du får tilbudt af en privat arbejdsgiver. Etf vil råde dig til at sammenholde det kontraktudkast, du har fået fra din kommende arbejdsgiver med Etf’s standardkontrakt. På den mådek kan du se, hvor de adskiller sig fra hinanden og overveje, hvilken betydning det har for dig i din kommende ansættelse.

Hvis du ønsker Etf's vurdering af din nye kontrakt, inden du skriver under, er du velkommen til at sende os et kontraktudkast.

Send også gerne det stillingsopslag, som du har søgt stillingen ud fra, da det giver et indtryk af stillingen og dens indhold.

Ønsker du rådgivning om privat ansættelse, kan du kontakte vores konsulenter på området via denne mail:
kontakt-privatansat@etf.dk

Hvor har Etf indgået privat overenskomst?

Etf har indgået overenskomst med flg. private arbejdsgivere:

 • Falck Danmark
 • Hovedaftale med Dansk Erhverv
 • Vikar-OK med VB FASID:Timelønnede, månedslønnede
 • Vejlefjord
 • PTU
 • Fonden Mariehjemmene: Hovedaftale, basis-OK, incl.TR-regler, leder-OK, arbejdstidsaftale
 • Gigtforeningen (tiltrædelses-OK)
 • Danske Diakonhjem (tiltrædelses -OK)
 • Randers Kloster (tiltrædelses-OK)
 • Nettet, Lyngby/Tårbæk (tiltrædelses-OK)
 • Fjordstjernen, Holbæk

Du finder dem på oversigten over overenskomster.

Skal jeg foretage mig noget ifht. Etf, når jeg bliver privat ansat?

Når du skifter ansættelse, vil vi bede dig logge ind på mit.etf.dk og ændre dine medlemsoplysninger.

Derudover vil vi gerne have tilsendt en kopi af din ansættelseskontrakt, som kan lægges ind i Etf’s sagssystem. Kontakter du Etf på et senere tidspunkt, kan sekretariatets konsulenter finde frem til din kontrakt og nemmere besvare dine spørgsmål til kontrakten og dit ansættelsesforhold.

Det mener Etf

Politikark om privatansatte

Ergoterapeutforeningens Hovedbestyrelse har vedtaget et politikark om privatansatte:
Politikark om privat ansættelse

Lovgivning

Love og regler om arbejdsmarkedsforhold

Her finder du links til relevant lovgivning, der regulerer forhold på det danske arbejdsmarked:

Sidst opdateret
16.06.2022