Hjem > Løn og arbejdsliv > Aktindsigt

Aktindsigt

Aktindsigt er en ret til at søge indsigt i diverse offentlige myndigheders akter; eksempelvis sagsmapper, rapporter, notater, referater, journaler, planer og afgørelser.
Tommelfingerreglen er, at alle kan søge om aktindsigt i den offentlige administrations sagsbehandling, mens personfølsomme papirer som f.eks. lægejournaler og indkomstoplysninger kun er omfattet af aktindsigt for de personer, de vedrører.

Hvad kan jeg få aktindsigt i?

Ved aktindsigt skelnes der mellem:

  • Din ret til aktindsigt i din egen personalemappe og
  • Andres ret til aktindsigt i din personalesag

Lovene gælder ikke for private virksomheder.

Forvaltningslovens § 10 giver dig ret til at søge aktindsigt i din egen personalemappe. Du kan derfor forlange at se, hvad din arbejdsgiver har registreret om dig ved at bede om en kopi af din personalemappe.

  • Offentlighedslovens § 2 giver andre ret til at søge aktindsigt i din personalemappe. Du skal i så fald informeres om, at der er søgt aktindsigt, og hvem der har søgt.

Er der noget jeg ikke kan få aktindsigt i?

Dokumenter, der er oprettet af en myndighed til eget brug, og brevveksling inden for samme myndighed er som udgangspunkt undtaget fra adgangen til aktindsigt, fordi det da bliver betragtet som interne oplysninger.

Du vil derimod kunne få aktindsigt i en brevveksling mellem dig og din arbejdsgiver, da egne personalemæssige forhold ikke blive betragtet som interne oplysninger.

Skal jeg underrettes, hvis nogen vil have aktindsigt i min personalesag?

Hvis der begæres aktindsigt i din personalesag, skal du underrettes med angivelse af, hvem der har fremsat begæringen. Imødekommes begæringen skal du underrettes om, hvilke dokumenter der er givet aktindsigt i.

Sidst opdateret
04.04.2017