Hjem > Løn og arbejdsliv > Aktindsigt

Aktindsigt

Aktindsigt er en ret til at søge indsigt i diverse offentlige myndigheders akter; eksempelvis sagsmapper, rapporter, notater, referater, journaler, planer og afgørelser.
Tommelfingerreglen er, at alle kan søge om aktindsigt i den offentlige administrations sagsbehandling, mens personfølsomme papirer som f.eks. lægejournaler og indkomstoplysninger kun er omfattet af aktindsigt for de personer, de vedrører.

Hvad kan jeg få aktindsigt i?

Offentlighedsloven giver dig ret til at søge aktindsigt i de dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning.

Ved aktindsigt skelnes der mellem  

  • Din ret til aktindsigt i din egen personalesag og
  • andres ret til aktindsigt i din personalesag

Loven gælder ikke for private virksomheder.

Offentlighedslovens § 8 giver dig ret til at søge aktindsigt i din egen personalesag. Du kan derfor forlange at se, hvad din arbejdsgiver har registreret om dig ved at bede om en kopi af din personalesag.

Offentlighedslovens § 21 giver dig eller andre ret til at søge om aktindsigt i almindelige standardmæssige oplysninger i personalesager. Retten til aktindsigt omfatter navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønforhold og tjenesterejser, og for chefstillinger disciplinære reaktioner to år tilbage.

Du kan også søge om aktindsigt efter Forvaltningslovens § 9. Forvaltningsloven regulerer rettigheder for parter i afgørelsessager, og har derfor et mere snævert anvendelsesområde end Offentlighedsloven. Du har ret til indsigt i din personalesag både under og efter ansættelsen.  

Er der noget jeg ikke kan få aktindsigt i?

Der er nogle typer af dokumenter, som du ikke kan få aktindsigt i. Du kan ikke få aktindsigt i blandt andet interne arbejdsdokumenter, dokumenter i personalesager udover almindelige standardmæssige oplysninger og dokumenter i sager om ansættelser og forfremmelser.

Din aktindsigt er også begrænset af det offentliges tavshedspligt vedrørende personlige oplysninger, og hvis der er offentlige forhold af væsentlig betydning af tage hensyn til. 

Brevveksling inden for samme myndighed betragtes som interne dokumenter, men du kan få aktindsigt i brevveksling mellem dig og din arbejdsgiver, da dine egne personalemæssige forhold ikke bliver betragtet som interne dokumenter.

Skal jeg underrettes, hvis nogen vil have aktindsigt i min personalesag?

Hvis der søges om aktindsigt i din personalesag, skal din arbejdsgiver informere dig og oplyse, hvem der har søgt aktindsigt. Der er ikke pligt til at partshøre dig. Når der er truffet afgørelse, skal din arbejdsgiver underrette dig om, hvilke oplysninger der er givet indsigt i fra din personalesag.

Sidst opdateret
22.03.2019