Hjem > Liv, der reddes, skal også leves

Liv, der reddes, skal også leves

Problemformulering: Vi vil ud fra en ergoterapeutisk synsvinkel diskutere og vurdere den sundhedsfaglige kvalitet af de rehabiliteringstilbud, der i 3 kommuner tilbydes mennesker med senhjerneskade.

Metode

Tre kvalitative interview blev foretaget på ledelsesplan i kommunerne. Data er indsamlet ved hjælp af en semistruktureret interviewguide, der er bygget op om strukturreformen samt temaer (struktur, proces og resultat) relateret til sundhedsfaglig kvalitet. Desuden er to brugerorganisationer blevet kontaktet for at få brugerperspektivet med.

Analyse
Til bearbejdning af indsamlede data har den canadiske The Client, Service Society Model været rammen. Først er der set på den aktuelle situation i kommunerne, og derefter er der givet et bud på den ideelle situation. Anvendt teori er bl.a. ergoterapeut Tove Borgs ph.d.-afhandling, 'Det handler om verdighet,' Antonovskys teori om følelsen af sammenhæng samt relevante rapporter, fx 'Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.'

Konklusion
Det kan konkluderes, at der både er positive og negative aspekter ved de kommunale rehabiliteringstilbud. Visse tiltag i forhold til den sundhedsfaglige kvalitet kan kommunerne understøtte, nogle tiltag er de godt på vej med, og andre tiltag fungerer allerede godt. Problemstillingerne vedrører fx dokumentation, kvalitetsstandarder, kontinuitet, sammenhæng i indsatsen, brugerinddragelse, fagpersonernes kvalifikationer og tværfagligt samarbejde. 

Sidst opdateret
13.11.2014