Hjem > Lisbeth Villemoes Sørensen, Ph.d.

Lisbeth Villemoes Sørensen, Ph.d.

Lisbeth Villmoes Sørensen forsker inden for områderne: sundhedsfremme og forebyggelse, gerontologi, geriatri, demens, hjerneskadede, ældre, hverdagsliv, sociale relationer, kvalitetsudvikling og udviklingsarbejde.

Lisbeth er specialergoterapeut, MPH og ph.d. Hun er ansat som forsknings- og udviklingsergoterapeut på Rigshopitalet og fungerer som ekstern underviser ved Ergoterapeutuddannelsen, University College Sjælland. Har tidligere været forskningsassistent på projektet Forebyggende hjemmebesøg hos ældre mennesker. Hvordan gøres det bedst muligt?”, ved Københavns Universitet og projektkoordinator på projektet "Danish Alzheimer Intervention Study",  som foregik på Rigshospitalet. 

Ph.d. titel: Hverdagsliv og sociale relationer hos hjemmeboende patienter med Alzheimers sygdom (AD) og deres pårørende: kvantitative og kvalitative analyser
Sprog: Engelsk
Vejledere: Gunhild Waldermar, Bjørn Holstein og Frans Boch Waldorff
Opponenter:
Lone Schmidt (Chairman), Institute of Public Health at the University of Copenhagen, Denmark.
​Professor, MD, DMSci, Ph.D. Knut Engedal, Norwegian Centre for Ageing and Health, Department of Geriatrics, Ullevål University Hospital, Norway.
Professor, BA, AcSS John Bond, Institute of Health and Society & Institute for Ageing and Health, Newcastle University, UK.
Udgivelsesår: 2007
Udgivelsessted: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Udgiver: Københavns Universitetshospital, Rigshospitalet, Neurologisk afdeling, Memory Disorder Research Group.

Læs mere om Ph.d-afhandlingen i Etfs Videnbank.

For liste over publikationer og kontaktoplysninger se her.