Hjem > Line Lindahl-Jacobsen ph.d.

Line Lindahl-Jacobsen ph.d.

Line Lindahl-Jacobsen forsker i interventionsstudier, hverdagsliv og aktivitet hos kræftpatienter.

Line Lindahl-Jacobsen er tilknyttet Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning. Syddansk Universitet.

Hun er ergoterapeut, MPH, ph.d., har gennemført et interventionsstudie, hvor hun har undersøgt effekten af en ergoterapeutisk intervention til kræftpatienter med ringe performance status. Det er foretaget i et lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af patienterne har modtaget ergoterapi og den anden halvdel ikke har modtaget ergoterapi.

Line Lindahl-Jacobsen har desuden undersøgt, hvad der karakteriserer kræftpatienters problemer relateret til hverdagsaktiviteteter.

Ph.d. titel: Occupational therapy for cancer patients – a randomised, controlled study
Sprog: Engelsk
Udgivelsesår: 2014
Vejleder: Jens Søndergaard, Dorte Gilsåe, Karen la Cour
Udgiver: Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning. Syddansk Universitet

For liste over yderligere publikationer og kontaktoplysninge se her