Hjem > LEDERKONFERENCE 2022 – Perspektiver på morgendagens ledelse

LEDERKONFERENCE 2022 – Perspektiver på morgendagens ledelse

Vær med, når Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter inviterer til lederkonference. Du kan se frem til at mødes med dine lederkollegaer fra hele landet om et stærkt program, hvor du får de nyeste perspektiver og inspiration om morgendagens ledelse fra en række spændende ledelsestænkere, nyskabende ledere og kreative oplægsholdere.
Der er store potentialer for at ledelse på tværs af sektorer og siloer kan skabe bedre sammenhænge for borgerne. Men hvad kræver det af dig som leder? Hvordan kan du som leder håndtere rekrutterings-udfordringerne? Og skabe bæredygtige arbejdspladser, der balancerer krav om effektiviseringer med de ansattes ønsker om at kunne levere det bedst tænkelige og med behørigt hensyn til deres privatliv. Og hvad skal der til, hvis vi reelt skal lykkes med at afbureaukratisere? Bliv opdateret på hvor udviklingen er på vej hen og få svar og inspiration til morgendagens ledelse sammen med ledere fra hele landet den 2. november.

Lær at lede på tværs

Ledelse og samarbejde på tværs af sektorer har de senere år været nævnt som et uudnyttet potentiale for at få skabt bedre sammenhæng - og opnå bedre resultater for borgere og patienter, der f.eks. har brug for ydelser fra sundhedsvæsnet. Men hvordan får man skabt grundlag for, at det rent faktisk finder sted? Hvilke kompetencer kalder det på hos dig som leder? Hvordan håndterer vi de udfordringer, der er ved at skabe den form for nye samarbejdsgange? Hvilke barrierer skal vi overvinde, både ledelsesmæssigt, kulturelt og organisatorisk i de organisationer, vi er en del af? Bliv klogere på, hvordan ledelse på tværs af sektorer og siloer kan finde sted i praksis.

Karen Ingerslev

Titel: Cand.psych. fra Aarhus Universitet, Ph.d. i innovation og ledelse i sundhedsvæsenet, kontorchef i Region Midtjylland.

 

 

Manglen på medarbejdere - Når politikerne ignorerer problemet, må lederne træde til

Få en udvidet forståelse af, hvad der ligger til grund for den store mangel på arbejdskraft i hele sundhedsvæsnet og på det store arbejdspres, der opleves i sundhedsvæsnet, både regionalt- og kommunalt. I dette oplæg er der fokus på udfordringerne med rekruttering og fastholdelse i et større perspektiv, og hvilke ledelsesmæssige udfordringer, der er de største i det danske sundhedsvæsen p.t. Hvad kan du som leder stille op over for de udfordringer? Hvor skal du få dine medarbejder fra frem over, og hvordan fastholder du dem?

Jonatan Schloss

Titel: Cand. scient. pol. og direktør i KL’s Udviklingscenter Komponent

Hvad kan vi bruge kandidatuddannede terapeuter til?

Er de mest af alt akademiske nørder, eller kan de skabe kobling mellem evidens, faglig udvikling og den daglige praksis? Hvad kræver det af dig som leder at kunne bringe kandidaternes kompetencer i spil på din arbejdsplads?

Jeanette Reffstrup Christensen

Titel: uddannelsesleder af kandidatuddannelsen i ergoterapi på SDU, ergoterapeut, Cand. Scient. San., Ph.d., Associate Professor. Carsten Juhl, fysioterapeut, Ph.d., uddannelsesleder af kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU, Associate Professor

Fastholdelse, rekruttering og samarbejde på tværs i Hillerød Kommune

Få indblik i, hvordan de på ældre- og sundhedsområdet i Hillerød Kommune igennem længere tid - og med succes - har arbejdet med at fastholde og rekruttere såvel terapeuter og plejepersonale. Der arbejdes strategisk med at kunne levere kvalitet til borgerne, den gode arbejdsplads, samarbejde og uddannelse som veje til besatte stillinger og tilfredse borgere, som er det endegyldige mål for indsatsen. Et stærkt lederhold står sammen om at lykkes med at fastholde og udvikle en arbejdsplads, der rummer mange muligheder på tværs af træning, midlertidige døgnpladser, visitation og hjælpemiddelområdet, hjemmepleje, sygepleje, plejehjem og uddannelsesindsatsen.

Hella Obel

Titel: Ergoterapeut, Master i Public Governance, Ældre og Sundhedschef i Hillerød Kommune har mange års ledererfaring.

Afbureaukratisering: Hvorfor er det så svært?

Afbureaukratisering kan anskues som et wicked problem, som må løses i tæt samarbejde med de mange forskellige aktører, der har aktier i problematikken. Den regel, der opleves bureaukratisk af én part, kan samtidigt opleves som helt nødvendig af en anden part. Der er derfor brug for en langt tidligere og meget mere gennemgribende dialog med frontlinjemedarbejdere og ledere, og også borgere og brugere, når styring skal designes, revideres eller afvikles. Bliv opdateret på, hvor praksis og udviklingen er på vej anno 2022, og hvad der er din rolle som leder.

Tina Øllgaard Bentzen

Titel: Forfatter, Ph.d. og forsker på Institut for Samfund og Erhverv på RUC.

Hvem er vi til for med vores arbejde?

Vi har alle følelser med på arbejde - i et eller andet omfang. Hvad betyder det? Hvilke spilleregler bør der være? Hvad kan ledelse og medarbejdere forvente af hinanden? Hvem er vi til for med vores arbejde? At være uddannet ergo- eller fysioterapeut er for mange også en identitetsskabende uddannelse, som også skaber medarbejdere, der ofte er drevet af høj faglighed og faglig stolthed, så måske der kan være ligheder mellem at lede kunstnere og ergo-fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle? Få inspiration til, hvordan du som leder kan håndtere følelser og spilleregler på arbejdspladsen, hvor dine medarbejdere er drevet af høj faglighed. Hvordan kan du som leder få det bedste frem af det og skabe effektive arbejdspladser, der balancerer krav om effektivisering med ønsker fra de ansatte om, at kunne levere det bedst tænkelige og med behørigt hensyn til deres private liv.

Morten Hesseldahl

Titel: Direktør på forlaget Gyldendal.

Lær at lede med ord – i stedet for at lede efter ordene

Har du forrige års uindfriede strategier liggende i skuffen? Har du været til møder med PowerPoints, hvor alle bulletpoints var glemt med den sidste slurk kaffe? Gennem storytelling kan du som leder fange din målgruppe. Glæd dig til at lære en enkel og effektiv teknik, du kan bruge med det samme.

Kasper Sørensen

Titel: Fuldblods-storyteller gennem 22 år.

Sidst opdateret
24.06.2022