Hjem > LEDERKONFERENCE 2020: Er desværre aflyst

LEDERKONFERENCE 2020: Er desværre aflyst

Pga. Covid 19 har vi desværre set os nødsaget til, at aflyse lederkonferencen i 2020. Det er vi rigtig kede af. Vi håber, at det i 2021 bliver muligt, at udbyde en ny lederkonference.

Program for lederkonference 2020

Dag 1

Kl: 9.30 – 10.00
Ankomst, indskrivning, kaffe, te og brød

Kl. 10.00
Velkomst og intro til programmet

Kl.10.15 – 11.15

Dilemmaledelse er balancepunkternes paradis (v. Lillian Mogensen)
Ledere lever med dilemmaer, de lever af dem, de lever for dem, og de overlever i kraft af dem. Moderne ledelse handler i høj grad om at håndtere dilemmaer. Uanset om du er leder i det private eller det offentlige. Det er spændende men også udfordrende. Lilian udfordrer din tænkning om dilemmaer og giver ny inspiration til at navigere i dem, så du vælger dine landvindinger, sejre, ulemper og bivirkninger med omhu og undgår for mange søvnløse nætter

Kl. 11.15 – 12.15
Arbejde i mindre grupper med dilemmaledelse.

Kl. 12.15 – 13.30
Frokost, samt indkvartering.

Kl. 13.30 – 14.30: Parallelspor 1. del

Spor 1: Hvad skal der til for at lykkes med tværsektorielt samarbejde (v. Allan Flyvbjerg)
Da Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) blev etableret for knapt 3 år siden, blev der skabt en helt ny struktur, hvor man tænker nyt, hvad angår det at arbejde på tværs af fagligheder, enheder og sektorer. Allan Flyvbjerg kommer bl.a. med bud på, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med at få alle faggrupper i flere sektorer til at arbejde hen imod at arbejde ud fra borgerens styrker og succesoplevelser, og på hvordan man får etableret et frugtbart samarbejde på tværs af sektorer? Hvordan har SDCC grebet det an rent ledelsesmæssigt? Hvad skulle der til, for at lykkes? Hvor var de største udfordringer?

Spor 2: Mod til mere – udviklingen af din virksomhed starter med dig selv (v. Jacob Lindeblad)
Vil du udvikle dig selv og din forretning? I denne workshop arbejder du med, hvordan du kan nå dit fulde potentiale som leder og præstere optimalt. Jacob præsenterer fem færdigheder, du kan træne for at løfte dig selv og ”blive bedre end dig selv”. En forudsætning for også at kunne løfte og udvikle din forretning. Jacob kalder det at signaturpræstere og baserer det på metoder, han har afprøvet i elite-sport og erhvervsliv de sidste 30 år. Vær parat til at blive udfordret på dit mod, din handlekraft og din komfortzone som leder.

Kl. 14.30 – 15.00
Kaffepause

Kl. 15.00 – ca. 16.00: Parallelspor 2.del

Spor 3: Skab fokus, grænser og balance i lederskabet (v. Maja Loua Haslebo)
Forventningen om, at du som leder skal tage dig af alt fra stort til småt er meget udbredt, men desværre afsporende, fordi du som leder risikerer at arbejde på alt – og på intet. Dét er opskriften på at mislykkes og mistrives. Der er derfor brug for et klart og afgrænset fokus på ledelsesopgaven. Maja Loua Haslebo kalder det for ”legitim ledelse”. Det gør dig i stand til at fokusere på afgrænsning af egne kerneopgaver og skabe gode balancer mellem ledere og medarbejdere til opnåelse af den fælles kerneopgave.

Spor 4 : (Fortsættelse): Mod til mere – udviklingen af din virksomhed starter med dig selv (v. Jacob Lindeblad) Vil du udvikle dig selv og din forretning? I denne workshop arbejder du med, hvordan du kan nå dit fulde potentiale som leder og præstere optimalt. Jacob præsenterer fem færdigheder, du kan træne for at løfte dig selv og ”blive bedre end dig selv”. En forudsætning for også at kunne løfte og udvikle din forretning. Jacob kalder det at signaturpræstere og baserer det på metoder, han har afprøvet i elite-sport og erhvervsliv de sidste 30 år. Vær parat til at blive udfordret på dit mod, din handlekraft og din komfortzone som leder.

Kl. 16.30 – ca. 18.00
Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Lederselskab

Kl. 17.00 – 19.00
Get together for ledere fra Danske Fysioterapeuter

Kl. 18.30 – 19.00
Fælles velkomstdrink for ledere fra Ergoterapeutforeningen

Kl. 19.00
Fælles middag

Dag 2

Kl. 9.00 – 9.10
Godmorgen og dagens program.

Kl. 9.10 – 10.30: Fremtidens sundhedsdata er et gadekryds – og kræver ledelse (v. Henning Langberg)

Fremtidens sundhedsdata bliver et gadekryds mellem offentlige data, private virksomhedsdata og borgernes helt egne data som indsamles via for eksempel apps og wearables. Skal vi lykkes med sammenhængende forløb og effektive behandlinger, skal vi anvende sundhedsdata langt smartere, end vi gør i dag. Henning Langberg taler om, hvor brug af data på sundhedsområdet kan gøre en forskel, hvor skal vi være opmærksomme på etiske problemstillinger, og hvilke valg vi står overfor. Og ikke mindst hvor bør du som leder sætte ind med hvad og hvorfor.

Kl. 10.30 – 11.00: Kaffepause

Kl. 11.00 – 12.30: Parallelspor

Spor 1: Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke! (v. Mikael Vest)
Få hands-on inspiration til hvordan du kan arbejde med strategi i praksis – uanset om du har 7 eller 70 medarbejdere. Mikael Vest har udviklet Vinderstrategi® konceptet, der baserer sig på enkle, effektive og praktiske strategiprocesser. Med sit oplæg viser han, hvad der skal til for at udvikle en Vinderstrategi® og hvilke centrale spørgsmål, du skal sørge for at få svar på, hvis du vil sætte retning og skabe reelle forandringer i din virksomhed sammen med medarbejderne.

Spor 2: Datainformeret ledelse i dagligdagen (v. Mette Harbo)
Mette Harbo fortæller, hvordan lederen bruger data til at måle effekt af fx rehabiliteringsforløb, behandling m.m. Det gør hun med udgangspunkt i implementeringen af det nye omsorgsjournalsystem ”Cura” hos Københavns Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Hvilke ledelsesmæssige overvejelser og udfordringer ligger der bag ved systemet? Hvordan påvirker det samarbejdet mellem de forskellige faggrupper, og hvordan virker det i dagligdagen? Det stiller Mette Harbo skarpt på.

Kl. 12.30 -13.30
Frokost

Kl. 13.30– 14.45

Rock’n’roll ledelse (v. Asger Steenholdt og Hans Fagt)
Ledelse er på en gang utroligt enkelt og utroligt kompliceret. Det samme gælder for rock’n'roll. Musikeren har et publikum, et marked og et ego, der skal tilfredsstilles. Ligeledes har lederen typisk en opgave, en medarbejdergruppe og en direktion, der skal tilfredsstilles. Når Hans Fagt og Asger Steenholdt går på scenen, vil du opdage, at lighederne er større end forskellene. Med humor inviterer de dig ind i musik-universet, hvor både lederens og medarbejderens udfordringer og dilemmaer bliver tydeliggjort.

Kl. 14.45-15.00
Afslutning og tak for denne gang.

Mød oplægsholderne til Lederkonference 2020

Lilian Mogensen

Dilemmaledelse er balancepunkternes paradis:

Ledere lever med dilemmaer, de lever af dem, de lever for dem, og de overlever i kraft af dem. Moderne ledelse handler i høj grad om at håndtere dilemmaer. Uanset om du er leder i det private eller det offentlige. Det er spændende men også udfordrende. Lilian udfordrer din tænkning om dilemmaer og giver ny inspiration til at navigere i dem, så du vælger dine landvindinger, sejre, ulemper og bivirkninger med omhu og undgår for mange søvnløse nætter

Lilian Mogensen

Om Lilian Mogensen: Professionel bestyrelsesmedlem og rådgiver indenfor digitalisering, strategisk forretningsudvikling og ledelse. Tidligere koncerndirektør i ATP. Lilian har deltaget i en række regerings-udvalg og komiteer bla. inden for uddannelse, kvinder i ledelse, forenkling, digitalisering og afbureaukratisering. Hun er desuden medforfatter på bogen: ”Dilemmaledelse i praksis - 31 værktøjer til den værdiskabende leder”.

Allan Flyvbjerg

Hvad skal der til for at lykkes med tværsektorielt samarbejde:

Da Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) blev etableret for knapt 3 år siden, blev der skabt en helt ny struktur, hvor man tænker nyt, hvad angår det at arbejde på tværs af fagligheder, enheder og sektorer. Allan Flyvbjerg kommer bl.a. med bud på, hvordan man ledelsesmæssigt kan arbejde med at få alle faggrupper i flere sektorer til at arbejde hen imod at arbejde ud fra borgerens styrker og succesoplevelser, og på hvordan man får etableret et frugtbart samarbejde på tværs af sektorer? Hvordan har SDCC grebet det an rent ledelsesmæssigt? Hvad skulle der til, for at lykkes? Hvor var de største udfordringer?

Allan Flyvbjerg

Om Allan Flyvbjerg: Læge, dr. med., klinisk professor, tidl. dekan ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet og tidl. formand for Diabetesforeningen. Allan Flyvbjerg har siden 2016 været direktør ved Steno Diabetes Center Copenhagen – SDCC.

Jacob Lindeblad

Mod til mere – udviklingen af din virksomhed starter med dig selv

Vil du udvikle dig selv og din forretning? I denne workshop arbejder du med, hvordan du kan nå dit fulde potentiale som leder og præstere optimalt. Jacob præsenterer fem færdigheder, du kan træne for at løfte dig selv og ”blive bedre end dig selv”. En forudsætning for også at kunne løfte og udvikle din forretning. Jacob kalder det at signaturpræstere og baserer det på metoder, han har afprøvet i elite-sport og erhvervsliv de sidste 30 år. Vær parat til at blive udfordret på dit mod, din handlekraft og din komfortzone som leder.

Jacob Lindeblad

Om Jacob Lindeblad: Jacob er cand.scient. med speciale i præstationspsykologi. Tidligere assisterende landstræner for svømmelandsholdet, i dag direktør for konsulenthuset Lindeblad A/S. Hans kerneopgave er at sætte ledere i stand til at præstere på nye niveauer. Jacob har fra udviklingsprogrammet Vækst via ledelse et indgående kendskab til ledelse i ejer- og partnerledede virksomheder.

Maja Loua Haslebo

Skab fokus, grænser og balance i lederskabet

Forventningen om, at du som leder skal tage dig af alt fra stort til småt er meget udbredt, men desværre afsporende, fordi du som leder risikerer at arbejde på alt – og på intet. Dét er opskriften på at mislykkes og mistrives. Der er derfor brug for et klart og afgrænset fokus på ledelsesopgaven. Maja Loua Haslebo kalder det for ”legitim ledelse”. Det gør dig i stand til at fokusere på afgrænsning af egne kerneopgaver og skabe gode balancer mellem ledere og medarbejdere til opnåelse af den fælles kerneopgave.

Maja Loua Haslebo

Om Maja Loua Haslebo: Maja Loua Haslebo arbejder som erhvervspsykolog og fungerer som proceskonsulent, coach og sparringspartner for ledere og HR-konsulenter i forbindelse med koncept-, virksomheds- og ledelsesudvikling. Maja er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet og Bachelor of Science in Psychology (Honours) fra University of Westminster, London.

Henning Langberg

Fremtidens sundhedsdata er et gadekryds – og kræver ledelse

Fremtidens sundhedsdata bliver et gadekryds mellem offentlige data, private virksomhedsdata og borgernes helt egne data som indsamles via for eksempel apps og wearables. Skal vi lykkes med sammenhængende forløb og effektive behandlinger, skal vi anvende sundhedsdata langt smartere, end vi gør i dag. Henning Langberg taler om, hvor brug af data på sundhedsområdet kan gøre en forskel, hvor skal vi være opmærksomme på etiske problemstillinger, og hvilke valg vi står overfor. Og ikke mindst hvor bør du som leder sætte ind med hvad og hvorfor.

Henning Langberg

Om Henning Langberg: Henning Langberg har en lang, resultatskabende forskerkarriere bag sig. Henning er uddannet fysioterapeut, dr. Med, professor i sundhedsdata og direktør ved Copenhagen Healthtech Cluster. Henning står også i spidsen for Data redder liv; et offentligt-privat samarbejde om bedre anvendelse af sundhedsdata.

Mikael Vest

Fra god til vindervirksomhed® – få strategi til at virke!

Få hands-on inspiration til hvordan du kan arbejde med strategi i praksis – uanset om du har 7 eller 70 medarbejdere. Mikael Vest har udviklet Vinderstrategi® konceptet, der baserer sig på enkle, effektive og praktiske strategiprocesser. Med sit oplæg viser han, hvad der skal til for at udvikle en Vinderstrategi® og hvilke centrale spørgsmål, du skal sørge for at få svar på, hvis du vil sætte retning og skabe reelle forandringer i din virksomhed sammen med medarbejderne.

Mikael Vest

Om Mikael Vest: Mikael Vest er strategisk rådgiver og grundlægger af Vinderstrategi A/S, bestyrelsesmedlem og formand for en række virksomheder, samt ekstern lektor i strategi på Aarhus Universitet. Mikael har stor praktisk erfaring med strategi, ledelse og forretningsudvikling fra direktørjob og involvering i mere end 300 strategiske forandringsprojekter. Desuden forfatter til bestselleren ”Strategi i vindervirksomheder”.

Asger Steenholdt og Hans Fagt

Rock’n’roll ledelse

Ledelse er på en gang utroligt enkelt og utroligt kompliceret. Det samme gælder for rock’n'roll. Musikeren har et publikum, et marked og et ego, der skal tilfredsstilles. Ligeledes har lederen typisk en opgave, en medarbejdergruppe og en direktion, der skal tilfredsstilles. Når Hans Fagt og Asger Steenholdt går på scenen, vil du opdage, at lighederne er større end forskellene. Med humor inviterer de dig ind i musik-universet, hvor både lederens og medarbejderens udfordringer og dilemmaer bliver tydeliggjort.

 

Om Asger Steenholdt og Hans Fagt

Om Asger Steenholdt: Asger Steenholdt er professionel musiker, guitarist, foredragsholder og ledelseskonsulent. Han kombinerer sin store erfaring fra 30 år som musiker på højt niveau – som bassist og guitarist i Big Fat Snake siden 1997, og inden da med navne som Lars H.U.G., Savage Rose, Caroline Henderson, Linie 3 mv. - med sit arbejde med at udvikle ledere og medarbejdere på en autentisk måde. Asger er den primære drivkraft i Authentic Leaders, der arbejder med udvikling af autentiske ledere og medarbejdere, og er næstformand i brancheorganisationen Dansk Artist Forbund.

Om Hans Fagt: Hans Fagt er professionel musiker, trommeslager og underviser. Som musiker har han spillet i syv år med Kim Larsen & Bellami, plus Blast, Thomas Eje Show med Jan Glæsels Kapel, Stig Rossen, På Slaget 12, Cæcilie Norby og mange mange orkestre og solister. Hans har en Master i OplevelsesLedelse og er adjunkt på Cphbusiness i Lyngby indenfor Innovation og Entreprenørskab.

 

OPDATERING:

Lederkonferencen er flyttet grundet coronavirus. De nye datoer er den 17. og 18. november 2020. Som tilmeldt til konferencen, er du automatisk tilmeldt på de nye datoer. Hvis du ikke har mulighed for at deltage, bedes du kontakte os på ti@etf.dk inden d. 17. april. 2020.

Sidst opdateret
05.10.2020