Hjem > Leder > Velfærdsledelse

Velfærdsledelse

Der er ved at ske et paradigmeskifte i danskernes opfattelse af velfærdssamfundet, og hvordan vi skal lede, forandre og tilpasse det til de nye tider. Her på siden kan du læse et udsnit af de perspektiver, der tegner sig.

MASKINRUMMET - hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

Hvor er velfærdssamfundet på vej hen?

 Væksthus for Ledelse vil med magasinet "Maskinrummet" inspirere og opfordre topledere i det offentlige til at dele erfaringer og nye løsninger.

Velfærdssamfundet er kommet for at blive. Men det skal nytænkes. Forholdet mellem bor­gere, det offentlige og erhvervslivet er forandret, og alle skal finde deres nye roller. I dette magasin giver Væksthus for Ledelse input til debatten om fremtidens velfærdssamfund. Velfærdssamfundets udfordringer kan ikke løses med mindre reparationer. Det er nødvendigt med en gennemgribende renovering – uden det ødelægger fundamentet.

Fælles for de interviewede er, at de vil vores velfærdssamfund. De tror på det. Og de deler i magasinet veloplagt ud af deres synspunkter, erfaringer og ideer.

Læs publikationen MASKINRUMMET

BROBYGGERNE - erfaringer om ledelse af fremtidens velfærd

Der er konkret inspiration, at hente i publikationen "Brobyggerne". Her kan du læse om erfaringer fra de ti projekter i tre tværgående perspektiver: at skabe en samlende mening, lede tværgående relationer og styrke udviklingskulturen.

Videncenter for Velfærdsledelse står bag projekterne og både publikationen og hjemmesiden giver dig spændende inspiration fra de ti projekter inden for ledelsestemaer: 

  • Ledelse af mødet mellem borgeren og det offentlige
  • Ledelse af forandringer og kvalitetsudvikling i en krisetid
  • Ledelse af den professionsfaglige arbejdsplads
  • Ledelsesrum i velfærdsinstitutionen

Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL er gået sammen om at etablere Videncenter for Velfærdsledelse.

Læs publikationen "Brobyggerne"

Link til Videncenter for Velfærdsledelse

LEDER PÅ KANTEN - nye lederroller

Mandag Morgen har sammen med en række kommuner, uddannelsesinstitutioner og faglige, interesse- og frivillige organisationer taget initiativ til projektet Ny velfærd, ny ledelse. Når vi vil ændre velfærden, skal vi ændre lederrollen. I årtier har vi uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Fremover skal organisationerne være åbne for såvel borgere som lokalsamfund og kunne samarbejde med andre organisationer uanset sektor. Det indebærer en ny, udvidet ledelsesopgave.

Deltagerne I projektet har diskuteret de udfordringer, som lederne står overfor og gode eksempler på velfærdsledere, der indtager ny lederroller. Publikationen Leder på kanten viser de gode eksempler, og præsenterer en række greb og metoder, som kan bruges til at arbejde med de nye lederroller.

Læs publikationen LEDER PÅ KANTEN

Forandringerne i velfærden betyder også nye roller for medarbejderne. Derfor har Mandag Morgen sideløbende arbejdet med projektet  Medarbejderroller i fremtidens velfærdssamfund. Ergoterapeutforeningen har deltaget i dette projekt og været en del af styregruppen. 

Læs publikationen MEDARBEJDER MED VILJE

Hildebrandt: Ud med dokumentationstyranniet og ind med tillid

De ledere, der står i spidsen for velfærdsproduktionen, er udsat for et urimeligt krydspres fra borgere, medier, medarbejdere og egen organisation. Derfor er det på tide at gøre op med kontrol- og dokumentationstyranniet og give lederne plads til rent faktisk at lede. De skal have tillid, frihed og ansvar.

Læs artiklen på Lederweb

 

 

COK´s lederundersøgelse 2015

COK har i 2015 spurgt en lang række kommunale ledere på alle niveauer, hvilke temaer og tendenser, de ser som de mest udfordrende ifht. at være leder i den kommunale sektor.

Det absolut mest udfordrende ledelsestema er ledelse i forandringsprocesser og dernæst ledelse i implementering af kommunalpolitiske målsætninger. Generelt oplever respondenterne, at udfordringerne inden for de enkelte ledelsestemaer opstår som følge af et øget tids- og opgavepres. Desuden er de kommunale ledere udfordret af at få gjort medarbejderne mere parate, deltagende og medskabende i forhold til nye udfordringer. Undersøgelsen viser, at især yngre ledere føler sig udfordret. Undersøgelsen viser ingen geografiske forskelle i, hvilke udfordringer respondenterne oplever. ¾ af respondenterne oplever, at kerneopgaven har forandret sig i den tid, hvor de har virket som ledere. Forandringerne skyldes primært et øget behov for at arbejde tværgående/-fagligt og levere mere varierede ydelser. På samtlige ledelsesniveauer oplever de kommunale ledere et behov for tværfaglighed i løsningen af kerneopgaven. Undersøgelsen viser dog, at tværfaglighed fylder mindre i ledelsesopgaven jo mere decentralt den enkelte leder er placeret i den kommunale organisation.

Du kan læse rapporten her

Sidst opdateret
13.02.2017