Hjem > Leder > Ledelse af den offentlige sektor

Ledelse af den offentlige sektor

Der er ved at ske et paradigmeskifte i den måde, som den offentlige sektor styres og ledes efter, så den i højere grad tilpasses til de nye tider. Her på siden kan du finde et udpluk af de nye arbejdsformer og tendenser, der arbejdes med.

En offentlig sektor rustet til fremtiden - ledelse og kompetencer i den off. sektor

Med "En offentlig sektor rustet til fremtiden" tager regeringen vigtige skridt i retning af at styrke og udvikle ledelse og kompetencer samt skabe mere velfungerende arbejdspladser i den offentlige sektor. Udspillet udgør det femte reformspor i Sammenhængsreformen og tager bla. udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger. 

Du kan finde udspillet her

Fremfærd - udvikling af kerneopgaver på det kommunale område

Formålet med Fremfærd er gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger. 

Samarbejdet er aftalt som led i OK-forhandlinger.

Her finder du Fremfærds hjemmeside, hvor du kan finde en række pjecer og udgivelser indenfor ældre og sundhed, børn og unge, borgere med særlige behov, samt inspiration til at arbejde med mere overordnede emner som f.eks

Kerneopgaven i hverdagen

Mere kerneopgave - mindre bureaukrati - Pjece om Samskabt styring

Her kan du læse om koblingskompetencer. Det handler om at kunne agere brobygger, være kommunikator og have en kooperationsfunktion, som særligt vil være hensigtsmæssig, når der med fordel kan arbejdes på tværs af siloer, faggræsner mv.

Hildebrandt: Ud med dokumentationstyranniet og ind med tillid

De ledere, der står i spidsen for velfærdsproduktionen, er udsat for et urimeligt krydspres fra borgere, medier, medarbejdere og egen organisation. Derfor er det på tide at gøre op med kontrol- og dokumentationstyranniet og give lederne plads til rent faktisk at lede. De skal have tillid, frihed og ansvar.

Læs artiklen på Lederweb

 

 

Sidst opdateret
28.04.2021