Hjem > Leder > Ledelse af den offentlige sektor

Ledelse af den offentlige sektor

Der er ved at ske et paradigmeskifte i den måde, som den offentlige sektor styres og ledes efter, så den i højere grad tilpasses til de nye tider. Her på siden kan du finde et udpluk af de nye arbejdsformer og tendenser, der arbejdes med.

Ledelsesugen 2019: Artikler m.m

Der afholdes årligt en ledelsesuge i 2019 til 2021, som sætter fokus på offentlig ledelse. I år lå Ledelsesugen i uge 44. Bag står regeringen, KL og Danske Regioner.

Her kan du finde artikler, nyheder og blogs fra Ledelsesugen 2019: http://ledelsesugen.dk/

En offentlig sektor rustet til fremtiden - ledelse og kompetencer i den off. sektor

Med "En offentlig sektor rustet til fremtiden" tager regeringen vigtige skridt i retning af at styrke og udvikle ledelse og kompetencer samt skabe mere velfungerende arbejdspladser i den offentlige sektor. Udspillet udgør det femte reformspor i Sammenhængsreformen og tager bla. udgangspunkt i Ledelseskommissionens anbefalinger. 

Du kan finde udspillet her

Fremfærd - udvikling af kerneopgaver på det kommunale område

Formålet med Fremfærd er gennem samarbejde at bidrage til at udvikle de kommunale kerneopgaver og understøtte et velfærdssamfund, hvor medarbejdernes, borgernes og samfundets ressourcer anvendes bedst muligt. Hvor borgerne ikke bare er kritiske kunder, men så vidt muligt selv er med til at definere og skabe de rigtige løsninger. 

Samarbejdet er aftalt som led i OK-forhandlinger.

Her finder du Fremfærds hjemmeside, hvor du kan finde en række pjecer og udgivelser indenfor ældre og sundhed, børn og unge, borgere med særlige behov, samt inspiration til at arbejde med mere overordnede emner som f.eks

Kerneopgaven i hverdagen

Mere kerneopgave - mindre bureaukrati - Pjece om Samskabt styring

Her kan du læse om koblingskompetencer. Det handler om at kunne agere brobygger, være kommunikator og have en kooperationsfunktion, som særligt vil være hensigtsmæssig, når der med fordel kan arbejdes på tværs af siloer, faggræsner mv.

Hildebrandt: Ud med dokumentationstyranniet og ind med tillid

De ledere, der står i spidsen for velfærdsproduktionen, er udsat for et urimeligt krydspres fra borgere, medier, medarbejdere og egen organisation. Derfor er det på tide at gøre op med kontrol- og dokumentationstyranniet og give lederne plads til rent faktisk at lede. De skal have tillid, frihed og ansvar.

Læs artiklen på Lederweb

 

 

LEDER PÅ KANTEN - nye lederroller

Mandag Morgen har sammen med en række kommuner, uddannelsesinstitutioner og faglige, interesse- og frivillige organisationer taget initiativ til projektet Ny velfærd, ny ledelse. Når vi vil ændre velfærden, skal vi ændre lederrollen. I årtier har vi uddannet velfærdsledere til at udvikle og lede organisationer, der leverer klart definerede serviceydelser til borgerne. Fremover skal organisationerne være åbne for såvel borgere som lokalsamfund og kunne samarbejde med andre organisationer uanset sektor. Det indebærer en ny, udvidet ledelsesopgave.

Deltagerne I projektet har diskuteret de udfordringer, som lederne står overfor og gode eksempler på velfærdsledere, der indtager ny lederroller. Publikationen Leder på kanten viser de gode eksempler, og præsenterer en række greb og metoder, som kan bruges til at arbejde med de nye lederroller.

Læs publikationen LEDER PÅ KANTEN

Forandringerne i velfærden betyder også nye roller for medarbejderne. Derfor har Mandag Morgen sideløbende arbejdet med projektet  Medarbejderroller i fremtidens velfærdssamfund. Ergoterapeutforeningen har deltaget i dette projekt og været en del af styregruppen. 

Læs publikationen MEDARBEJDER MED VILJE

Sidst opdateret
06.11.2019