Hjem > Leder > Uddannelse for ledere

Uddannelse for ledere

Ønsker du at videreuddanne dig som leder er der flere muligheder både på diplom-, master- og kandidatniveau.
Diplom- og masteruddannelser udbydes både som heltids- og deltidsstudier og kan derfor gennemføres sideløbende med et fuldtidsarbejde. De kræver som regel minimum 2 års praksiserfaring. Der er brugerbetaling. Kandidatuddannelser er heltidsstudie og giver mulighed for at søge SU. Disse studier er gratis. Adgangskravene er meget forskellige.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelse i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt. Uddannelsen foregår ved CVU'ere, Danmarks Forvaltningshøjskole og Handelshøjskoler.

Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen giver dig kendskab til samfundsvidenskabelig teori og metode. Det kan du bruge i fag som jura, økonomi, organisationsudvikling, personalepolitik og mange flere, som bliver udbudt på den valgfri del.

Masteruddannelser

Master i offentlig ledelse

Uddannelsen har fokus på ledelsesvilkår i den offentlige sektor og de særlige forventninger, der stilles til den offentlige leder, fx i forbindelse med politisk betingede forandringer som struktur- og kvalitetsreformer. Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar i det offentlige.

Master of public governance

Masteruddannelsen har til formål at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udøve professionel ledelse indenfor de politiske, retslige og institutionelle rammer. Uddannelsen henvender sig til personer, som allerede har erfaring inden for ledelsesopgaver og ledelsesansvar.

Master of Public Administration, MPA

Master of Public Administration er en 2-årig deltidsuddannelse med et omfang, der svarer til 1 års heltidsuddannelse. Uddannelsen er en videregående uddannelse på et internationalt niveau for nuværende og kommende ledere i den offentlige sektor, frivillige og faglige organisationer samt private virksomheder, der arbejder sammen med stat og kommune. Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet udbyder hver sin udgave af uddannelsen.

Master of Public Health, MPH

Master of Public Health er en tværfaglig videregående uddannelse i folkesundhedsvidenskab. Uddannelsen varer 2 år med første år som heltidsstudie og andet år som deltidsuddannelse.Uddannelsen har fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse. Læs mere om MPH

Master i organisationspsykologi, MPO

Master i Organisationspsykologi på Roskilde Universitet er en uddannelse for ledere og konsulenter, der selv har erfaret, at arbejde i og med moderne organisationer kræver øget opmærksomhed på både de psykologiske faktorer i organisationen - følelser, personligheder, gruppeprocesser og på omgivelsernes hastige forandring.

Ligende indhold har Aalborg Universitet Master i læreprocesser, specialisering i ledelses- og organisationspsykologi.

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner / Educational Management

Uddannelsen henvender sig til ledere og førledere på uddannelsesinstitutioner. Uddannelsens mål er at give dig blik for dine handlemuligheder som strategisk leder, så din indsats bidrager til professionalisering af ledelsesarbejdet og styrker arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis.

Master i kvalitet og ledelse i social- og sundhedssektoren, MPQM
Uddannelsen er en generel lederuddannelse rettet mod kvalitetsområdet i sundheds- og socialsektoren. Uddannelsen henvender sig til ledere, mellemledere og før-ledere og udbydes af Syddansk Universitet.

Master of Business Administration, MBA

MBA sætter dig i stand til at overskue forandringer på et operativt og strategisk niveau. Uddannelsen fokuserer på faglige færdigheder, personlige egenskaber og ledelseskompetencer. MBA tilbydes på dansk og engelsk. Uddannelsen udbydes af CBS og Aarhus Universitet.

Kandidatuddannelser

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse (cand.scient.san.) er en tværfaglig 2-årig kandidatuddannelse med fokus på sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, behandling og rehabilitering. Uddannelsen er adgangsgivende til et evt. efterfølgende ph.d.-studium.

Kandidatuddannelse i ergoterapi

På kandidatuddannelsen i ergoterapi får du viden om evaluering og kvalitetsudvikling af ergoterapeutisk praksis indenfor behandling, rehabilitering og forebyggelse. Uddannelsen er en 2 årig kandidatuddannelse og er adgangsgivende til et evt. efterfølgende ph.d.-studium.

Eftersyn af de offentlige lederuddannelser

Ledelseskommissionen anbefalede bla. en gennemgang af de offentlige lederuddannelser. Det er nu sket. Eftersynet konkluderer, at offentlige lederuddannelser gør lederne bedre. Og lederuddannelse er relevant for ledernes daglige praksis. Det er to af hovedkonklusionerne i "Eftersyn af de offentlige lederuddannelser." 

Du kan finde rapporten, som er udgivet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen her: Eftersyn af de offentlige lederuddannelser (ufm.dk)

Sidst opdateret
07.07.2022