Hjem > Leder > Netværk og mentor

Netværk og mentor

Netværk, personlig udvikling og styrkelse af det kollegiale sammenhold for ledere sker gennem Selskab for ledere og Mentorforum.

Mentorforum

Bliv matchet med en erfaren leder. En ledermentor kan sætte skub i din personlige udvikling.

Hvad er Mentorforum?

Mentorforum er et gratis tilbud til ergoterapeutledere, der søger personlig udvikling, karriererådgivning, og inspiration til lederjobbet. Hvis du er ny leder, kan du måske have brug for, at finde ind i lederrollen og inspiration og reflektion ifht. at udfylde lederjobbet ?

Vi tilbyder dig adgang til personlig sparring og rådgivning fra en mentor, der også er terapeutuddannet og ansat i et lederjob. Matchet sker ud fra dine personlige mål og personlig kemi mellem mentor og mentee.

Udvælgelse
Vi gør en del ud af, at matche mentor og mentee korrekt. Der kan derfor være henvendelser, som aktuelt ikke kan efterkommes, fordi der ikke findes en mentor med de ønskede kvalifikationer. Det endelig match finder sted med udgangspunkt i et personligt møde – kemien mellem mentor og mentee er afgørende for et godt forløb. Der er tale om en privat relation mellem mentee og mentor, formidlet af Ergoterapeutforeningen.

Du kan som leder starte i et mentorforløb, når det passer dig, efter nærmere aftale med Mentorforum ved lederkonsulent Karin Rasmussen.

Mentee-rollen

At være mentee

Som mentee skal du:

 • Være medlem af Ergoterapeutforeningen.
 • Være leder eller koordinator med ledelsesopgaver
 • Ønske at udvikle dig ledelsesmæssigt

I et mentorforløb du skal være indstillet på at afsætte den fornødne tid til det og til, at tage ansvaret for at etablere og bevare kontakten til din mentor gennem forløbet. Etf stiller også krav om, at du løbende deltager i evaluering af mentorforløbet.

Du skal ligeledes være indstillet på, at blive udfordret i forbindelse med de samtaler du har med din mentor. På den baggrund bør du nøje overveje, i hvilket omfang du har lyst til at:

 • Sætte energi og tid af til personlig udvikling
 • Få større indsigt i egne styrker og svagheder
 • Deltage i en forandringsproces, hvor du bliver udfordret på dine værdier
 • Modtage konstruktiv feedback, og være åben om egen person og lederstil
 • Sætte nye mål for forandring
 • Lytte, lære og tage ansvar for egen udvikling

Ansøgning til Mentorforum

Du kan ansøge om at blive mentii ved at udfylde et ansøgningsskema. Dine oplysninger vil blive brugt som udgangspunkt for at finde den rette mentor til dig.

Du skal fortælle, hvorfor du tilmelder dig mentorordningen. Hvilke problemstillinger, du forestiller dig en dialog om og hvilke forventninger og krav du har til en mentor. Det er vigtigt, at du overvejer og formulerer, hvilke emner/temaer, du gerne vil diskutere med din kommende mentor. Jo mere præcist du kan definere dine ønsker, jo bedre mulighed får Etf for at matche dig med den rigtige mentor. I løbet af mentorforløbet er der selvfølgelig mulighed for at inddrage helt nye problemstillinger, som adskiller sig væsentligt fra dit udgangspunkt, da forløbet er en udviklingsproces i sig selv.

Du finder blanketten til højre.

Mentorrollen

Mentorerne i Mentorforum

Ergoterapeutforeningens mentorer i Mentorforum består af ledende ergoterapeuter, primært ansat i den offentlige sektor. Vi er altid interesseret i nye mentorer.

Mentorerne stiller gratis viden og erfaring til rådighed for nyere ledende ergoterapeuter, som gerne vil arbejde med deres egen lederudvikling og karriere. Den tilknyttede mentor fra Mentorforum vil ikke være en del af mentens daglige arbejdsliv. Der vil derfor være mulighed for at tale om emner, som det er svært at tale med en kollega eller sin egen chef om.

Mentorrollen

Langt de fleste ledere har prøvet at være i en vanskelig situation, hvor det ville have været rart med et godt råd, eller en uformel samtale med en lederkollega. Hvis du selv har stået i en sådan situation og godt kunne tænke dig, at give din viden videre til andre ledere, er det måske noget for dig at blive mentor i Mentorforum ?

Den største udfordring som mentor er samtidigt den mest givende, nemlig at skulle lytte, have tid til menneskelig forståelse og indsigt, samt kunne diskutere fuldstændigt åbent. Det kan være en interessant udfordring som leder, at skulle videregive egne erfaringer og viden uden samtidigt at skulle være bestemmende eller prioriterende. Spændende udfordringer for dig som mentor kunne være:

 • Indsigt i værdier og tanker hos nyere ledere
 • Fokus på faglig nytænkning eller inspiration til din egen ledeselspraksis
 • Mulighed for at udvikle kommende topledere
 • Udvikling af egne lederkompetencer, herunder erfaring med at coache
 • Refleksion over egen lederstil og karrierevalg

Vil du være mentor?

Hvis du gerne vil være mentor i Mentorforum så skal du opfylde disse krav:

 • Du skal være medlem af Ergoterapeutforeningen
 • Du har erfaring med ledelse, gerne på flere forskellige niveauer
 • Du skal kunne fortælle om og reflektere over egne erfaringer
 • Du er som person åben, god til at lytte og virker tillidsvækkende

Følgende udsagn skal du være enig i:

”En mentor er en person, som man kan lære af, og som har nogle evner og færdigheder, som man som mentor gerne selv vil udvikle”.

”En mentor er en person, der i dialog med et andet menneske er i stand til, at påvirke dets udvikling, personlighed og styrke integriteten”

”En mentor er en person, der tilbyder viden, indsigt, perspektiver, visdom samt organisationserfaring, der er særlig nyttig for en anden person”.

Du finder blanketten til højre.

Hvorfor få en mentor?

Du får en fortrolig og uafhængig samtalepartner

En mentor er ikke en del af din dagligdag, men en neutral og indsigtsfuld person, der kender din situation. Det er med til at skabe et fortroligt rum, hvor du kan få et andet perspektiv på dine valg og tale om emner, du måske ikke vil føle dig tryg ved at vende med en kollega, din chef eller din ægtefælle/ bedste ven.

Du øger din selvindsigt og selvudvikling

Når du skal fortælle om din aktuelle udfordring, sætter det gang i en refleksionsproces, hvor du i højere grad bliver opmærksom på dig selv, hvordan du føler, og hvad du er god/dårlig til. Denne viden er et led i din faglige og personlige udvikling.

Du får en dybere selverkendelse

Den refleksion, du skaber sammen med din mentor, vil stille dig stærkere i forhold til de udfordringer og dilemmaer, du står i, og de valg og beslutninger, du skal træffe. Når du har haft mulighed for at se din situation med en erfaren persons øjne og har hørt om en andens erfaring, bliver valget lettere.

Sidst opdateret
04.10.2018