Hjem > Leder > Kurser og arrangementer om ledelse

Kurser og arrangementer om ledelse

Vi tilbyder kurser og arrangementer for både nye og erfarne ledere. Kurserne spænder fra introduktion til ledelse til lederudvikling og konferencer og temadage. De enkelte aktiviteter er beskrevet nedenfor.

Kurser 2022

Før-lederforløb - er ledelse mig?

Førlederforløb - er ledelse mig?

Kurset er et afklaringsforløb, der strækker sig over ca. 6 mdr. Forløbet er for dig, der overvejer, om du skal være leder. Du får mulighed for at få større selvindsigt i eget ledertalent, i faget ledelse og det at skulle lede andre mennesker.

Måske du i dit nuværende job fungerer som tovholder, koordinator, projektmedarbejder, klinisk underviser eller lign. hvor du bedriver det, man kan kalde uformel ledelse, som kan være et skridt i retning af en egentligt lederjob. Eller måske du bestrider et tillidshverv, hvor du samarbejder tæt med ledelsen om problemstillinger og udvikling på din arbejdsplads ?

Tidligere deltagere udtaler flg. om deres udbytte af forløbet: 

  • "Ved at deltage i før-leder-forløbet fik jeg en viden om mig selv og jobbet som leder, der gjorde, at jeg blev mere afklaret omkring, hvad jeg er motiveret af i ledelse. Jeg har i dag et job som leder og har ikke et sekund fortrudt."

  • Kære Etf, tak for jeres indsatser. Jeg vil specielt sende min taknemlighed for før-leder forløbet som blev afholdt i 2019. Forløbet var med til at sætte skub i mine tanker om at forfølge min ledelsesdrømme for at kunne udøve min passion via en større platform. Forløbet var godt tilrettelagt og jeg fik mulighed for at stifte bekendtskab med andre ambitiøse og kompetente kollegaer. Jeg blev motiveret til at tage en master i folkesundhedsvidenskab efterfølgende og har nu fået job som afdelingsleder. Med mine erfaringer, viden og kompetencer, kombineret med den støtte Etf har for nye leder, føler jeg mig tryg ved at skulle varetage min nye rolle.

Målgruppe
Kurset henvender sig primært til ergoterapeuter, der er interesseret i ledelse, og som kunne tænke sig at blive leder i fremtiden. Kurset er sekundært rettet mod ergoterapeuter, der er ansat i deres første job som leder eller koordinator, og som ønsker at blive mere afklaret i deres rolle.

Indhold
Indsatsen søger overordnet, at give dig en forståelse og indsigt i lederrollen med det formål at afklare, om du i fremtiden skal arbejde i et lederjob.
Forløbet består af tre dele, hvor den første del er individuel karriererådgivning og anden og trejde del er to dialogbaserede workshops, der finder sted et centralt sted i landet. 

Karriererådgivning: Du får før afholdelsen af den første workshop tilbudt at tage en adfærdsanalyse, kaldet Thomas International PPA, også kaldet en DISC-profil, der afdækker din karriere- og adfærdsprofil, dvs. motivation og drive i arbejdslivet, hvilke roller og opgaver du bedst trives med, hvilken kultur arbejder du bedst under mv. Testtilbagemelding består af ca. 1 times personlig karriererådgivning med fokus på dit resultat af PPA´en. Tilbagemeldingssamtalerne afholdes i ugerne op til den første workshop. Samtalerne finder sted i Århus, Odense og København og aftales individuelt.

Workshops: Her kommer vi ind på de aktuelle krav til ledere og hvilket perspektiv- og rolleskift det medfører at blive leder. På de to workshopps arbejder vi bla. med lederen som rollemodel, overgangen fra medarbejder til leder og mulighed for netværksdannelse. På begge workshops får vi besøg af ledere, der fortæller om deres vej til lederjobbet, hvad deres dag typisk består af og hvad der motiverer dem i ledelse ?

Tid

1. workshop finder sted den 15. juni 2022 fra kl 9.30 - ca. 17.

2. workshop finder sted 23. november 2022 fra 9.30 - ca. 16.30.

Sted

HUSET, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Tilmelding & pris

Kurset er gratis for medlemmer af Ergoterapeutforeningen. Der gives ikke godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og transport. Foreningen forbeholder sig ret til, at opkræve et no-show-fee.

OBS: Der er tilmeldingsfrist den 6. april 2022.

Beskrivelse
Formålet med før-lederforløbet er, at fremme interessen for ledelse og fremme rekruttering af flere ergoterapeuter til lederstillinger.

Mål med forløbet er konkret at:

  • Skabe dialog om, hvad ledelse er
  • Skabe indsigt i forskellige aspekter af ledelsesfunktionen
  • Skabe afklaring om egne ledelsestalenter, kompetencer og karrieremuligheder
  • Give støtte til kortlægning og vurdering af personlige lederegenskaber
  • Give mulighed for netværk med andre, der har interesse for ledelse

Du kan læse mere samt tilmelde dig her: 

 

Skab udvikling og faglige fremskridt uden personaleansvar

Forløbet er bygget op om to kursusdage med ca. to måneders mellemrum. Mellem de to dage arbejder du med en hjemmeopgave, relateret til egen praksis. Der vil også være læsning af artikler mv., der understøtter læringen og forløbet.

Forløbet er tiltænkt dig, der løser opgaver, hvor du f.eks skal koordinere, skabe udvikling og faglige resultater, facilitere og initiere udvikling af faglig art, indarbejde nye retningslinier, deltager i projektarbejde o.lign. - Hvor du er afhængig af, at få følgeskab fra dine kolleger uden at have personaleansvar. Du arbejder med at skulle løse en lang række opgaver, hvor du har til opgave at udvikle og skabe følgeskab blandt kolleger, i - og på tværs af fag og enheder. Det kan være i form af, at få kolleger til at samarbejde under nye strukturer, tage nye arbejdsmetoder i brug, implementere ny viden mv.

Du kan være koordinator, udviklingsterapeut, klinisk underviser, tovholder, projektansvarlig, specialeansvarlig eller lign.

På forløbet i 2022 er der undervisning den 14.9. og den 29.11. Begge dage foregår det i Odense.

OBS: Der er tilmeldingsfrist den 18.8.2022.

Såfremt det giver mening for dig og din arbejdsplads, er det muligt, at du kan deltage sammen med kolleger, der løser tilsvarende opgaver og som er medlem af en anden forhandlingsberettieget organisation. OBS: Vi opkræver deltagerbetaling.

Du kan læse mere samt tilmelde dig her: Skab udvikling og faglige fremskridt uden personaleansvar | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

Fælles kurser og arrangementer for ledere, TR og AMR

Også i 2022 udbyder vi en række fælles arrangementer for ledere, TR og AMR.

På enhver arbejdsplads er omdrejningspunktet for et godt samarbejde og et godt arbejdsmiljø et tæt samarbejde og dialog, der foregår mellem ledelse, TR og arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har derfor også i 2022 tilbud om at deltage på en række fælles arrangementer for ledere, TR og AMR.

OBS: Man kun kan tilmelde sig selv via "mit Etf", da tilmelding knyttes op på dit medlemsnummer.

Du kan her læse mere her: https://web.apsis.one/preview/bea14f92-4ec4-45eb-926a-1652b0d47972?accountId=ergoterapeutfrng

Kurser fra andre udbydere

Der er mange aktører på kursusmarkedet indenfor ledelse og lederudvikling. En hurtig søgning på internettet giver et billede af forskelligheden i indhold, varighed og pris.

Lederweb.dk

Væksthus for ledelse er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og embedsmænd fra KL, Danske Regioner, AC, FH, Sundhedskartellet og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

Væksthusets hjemmeside lederweb.dk er en stor vidensbank med publikationer, artikler og nyhedsbreve om ledelse. Lederweb har en oversigt, hvor udbydere kan annoncere kurser, uddannelser og arrangementer der udbydes inden for ledelsesområdet.

CfL

Center for Ledelses kompetenceudvikling dækker et stor spektrum. CfL udbyder kurser og programmer målrettet ledelse og HR indenfor personlig udvikling, rekrutterings- og ledelsesredskaber samt HR-jura.

Komponent

Komponent, som er KL`s fælles udviklingscenter, udbyder en lang række kurser og uddannelse mv.,rettet mod den kommunale sektor. 

Du kan læse mere her

Lederarrangementer 2022

2. 11.: Lederkonference

I år bliver vores lederkonference en et-dagskonference, der afholdes onsdag den 2. november på Messe C i Fredericia. Vi slutter dagen af med en fælles middag, hvor du kan få talt med lederkolleger fra hele landet.
Du kan på dette års lederkonference bla.høre oplæg om:

- Samarbejde på tværs af sektorer og på tværs indenfor en region eller kommune. Region Midt har gennemført ledertræning på det felt og forankret det som et forskningsprojekt.

- Ledelse af sundhedsvæsnet anno 22: Hvad kan ligge til grund for den oplevede store travlhed i sygehussektoren ? Er det andet end blot mangel på hænder ? Og hvordan håndterer vi de store udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere ?

- Hvilke kompetencer har de kandidatudddannede terapeuter at byde på, når de træder ud på arbejdsmarkedet ? Hvordan kan de implementere forskningsresultater til den kliniske praksis ?

- Hvordan har de arbejdet konkret med rekruttering og fastholdelse i Hilerød Kommune og arbejdet på at skabe bedre samarbejde på tværs af kommunen ?

- Ledelse af følelser: Kan være en udfordring for mange ledere, når medarbejdere er passionerede omkring deres fag og ikke kan se sig selv skulle levere noget, de synes ikke er faglkigt optimalt, eller de oplever udfordringer i privatlivet.

Dette og mere til kan du lade dig inspirere af på lederkonferencen den 2.11.  Du kan se program mv, samt tilmelde dig her: Lederkonference 2022 - Perspektiver på morgendagens ledelse | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

Vi håber, at se dig på konferencen

3.10.: Ledelse af den unge generation, hvad skal TRIO´en være opmærksomme

Hvordan kan I som TRIO bidrage til, at få inkluderet de unge og nyuddannede på arbejdspladsen ? Er der noget I med fordel kan være opmærksomme på ifht. at rekruttere og fastholde dem ?

Du kan læse mere, samt tilmelde dig her: Webinar: De unge generationer på arbejdspladsen? hvad er TRIO'ens rolle? | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

15.9.: Webinar om faglig ledelse og kompetenceudvikling

Hør ledere og udviklingsterapeuter fra Rigshospitalet fortælle, hvordan de arbejder med faglig ledelse og kompetenceudvikling, relateret til klinisk praksis.

Hvad gør man, når tiden til faglig udvikling er knap og ressourcerne begrænsede? På Rigshospitalets Afdeling for Ergo- og Fysioterapi er det lykkedes at samle ledelses- og udviklingsredskaber i en model, som kan identificere og evaluere kompetence- og kvalitetsudviklingstiltag og samtidig er fleksibel og driftssikker.

På webinaret vil ledere og udviklingsterapeuter dele deres model, som består af en række ledelses- og kompetenceudviklingsredskaber, der er systematiserede og målbare, så den enkelte terapeut udvikler sig i relation til eget- og teamets behov, for at sikre evidensbaseret praksis til gavn for patienterne. Fokus er på motivation og engagement hos medarbejderne i kombination med de kompetencer, der er nødvendige for teamet i den konkrete patientbehandling. 

Målgruppen for webinaret er ledere og udviklingsterapeuter, men alle medlemmer er velkomne til at deltage.

Du kan læse mere samt tilmelde dig her: Webinar Faglig ledelse og kompetenceudvikling | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

April: Webinar om ledelse af unge

Den 26. april kl. 14.30 - 15.15 kan du deltage i vores webinar om ledelse af unge.

Webinaret bygger på indsigter fra Væksthus for ledelses nye analyse af unge medarbejdere og deres ledere i kommuner og regioner.

Du kan læse mere samt tilmelde dig her: Webinar ledelse af unge | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

Der er tilmeldingsfrist den 20. april.

Januar: Webinar om ledelse af ledere

Webinar, der gør dig skarp på de seks vigtigste roller, som du skal lykkes med, hvis du er leder af ledere eller gerne vil være det.

Onsdag 26. januar 2022 kl.15.00

Ledelsesopgaven ændrer sig markant, når man rykker opad i ledelseshierarkiet  og det er afgørende, at man formår at tillære og aflære adfærd undervejs. Skiftet fra medarbejder til leder er velbeskrevet, men hvad er hovedopgaverne, når man rykker fra at være leder til at være chef?

Går du med overvejelser om at blive leder af ledere, eller er du allerede en erfaren leder, der i din hverdag skal lede gennem andre ledere/projektansvarlige, så er dette webinar måske noget for dig?

Du kan læse mer samt tilmelde dig her: Webinar om ledelse af ledere | Ergoterapeutforeningen (etf.dk)

Sidst opdateret
07.07.2022