Hjem > Leder til sundhedscenter

Leder til sundhedscenter

Har du solid ledelseserfaring og kan bidrage til den videre udvikling af vores borgerrettede- og patientrettede forebyggelsesindsats, så er vi noget for dig. Vi flytter sundhed hver dag sammen med borgeren.

Vores sundhedscenter i Viborg og fem nye sundhedssatellitter er udgangspunkt for en lang række sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. Sundhedscentrets knap 30 medarbejdere samarbejder på tværs af chefområder, forvaltninger, sygehus, almen praksis, uddannelses- og forskningsinstitutioner, patientorganisationer, foreninger og frivillige for at sikre sunde borgere.

Lederen af sundhedscentret har sammen med en teamleder ansvaret for en række borger- og patientrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. kronikerforløb, hjerterehabilitering, forebyggende hjemmebesøg til ældre, screeningsaktiviteter og involvering af frivillige. Ansvaret for udmøntning af forebyggelsespakker og en række sundhedsfremmeaktiviteter er placeret direkte under lederen af sundhedscentret, som også har ansvaret for aktiviteter og drift af sundhedssatellitterne.

Aktuelt står udviklingen af sundhedssatellitterne højt på dagsordenen, og udviklingen af ’Det nære sundhedsvæsen’ forventes at medføre flere nye opgaver til sundhedscentret.
Vi har udfordringerne til dig – og du har en visionær og innovativ tilgang til, at håndtere dem med faglig indsigt, anerkendende og involverende relation til medarbejderne.

Vi arbejder og leder med afsæt i Viborg Kommunes værdigrundlag, værdibaseret ledelsesgrundlag og Job & Velfærds kerneopgave som lyder:

”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”

Vi tilbyder

 • En masse borgere vi gerne hjælper til en sundere livsstil
 • En udfordrende lederstilling i en spændende kommune hvor vi gerne prøver nye ting af
 • Engagerede medarbejdere med høj faglighed
 • Et ledelsesteam i Sundhed hvor vi bruger hinanden og søger synergien

Vi forventer

 • Du har betydelig ledelseserfaring og bred indsigt i sundhedsområdet
 • Du ser potentialet i at arbejde på tværs fagligt og organisatorisk
 • Du har indsigt og erfaring med budgethåndtering
 • Du evner at omsætte mål til handling i et tillidsfuldt og udviklende samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Du er visionær, innovativ, har naturlig gennemslagskraft og kan arbejde værdibaseret
 • Du har erfaring med evaluering/effektmåling af sundhedsindsatser
 • Du har en lang eller mellemlang videregående uddannelse indenfor sundhedsområdet kombineret med relevant lederuddannelse

Få mere at vide

Har du spørgsmål til stillingen, kan sundhedschef Peter Borup Sørensen kontaktes på tlf. 61 89 78 21 (læg evt. besked på telefonsvareren og der ringes tilbage efter normal arbejdstid).

Yderligere information

Se jobprofilen her: Leder af sundhedscentret

Ansøgningfrist er 8. januar 2018 kl. 23:59.

Der afholdes 1. runde samtaler den 15. januar 2018 og evt. 2. runde samtaler 22. januar 2018. Som en del af ansættelsesprocessen udarbejdes personprofil på baggrund af en test mellem de to samtaler.

Send ansøgningen her (åbner i nyt vindue)