Hjem > Kontingent

Kontingent

Her finder du oplysninger om kontingenttyper, satser, opkrævning og betaling.

De forskellige kontingenttyper

Aktiv

Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der i Danmark udøver virksomhed som ergoterapeut 21 timer pr. uge eller mere, samt ergoterapeuter, der arbejder med henblik på opnåelse af dansk autorisation (udenlandske ergoterapeuter).

Aktive betaler fuldt kontingent: 1.662 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Aktiv, dobbeltorganiseret

Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der er ansat på en overenskomst, hvor en anden faglig organisation end Etf har forhandlingsretten.

Kontingentet for aktiv, dobbeltorganiseret svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2017-2019). 

Aktiv, deltidsansat

Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der i Danmark udøver virksomhed som ergoterapeut højst 20 timer om ugen, og giver mulighed for nedsat kontingent.

Kontingentet for aktive deltidsansatte svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Aktiv, fuldtidsledig eller orlov

Denne kontingentkategori omfatter ergoterapeuter, der er arbejdssøgende, på syge- eller barselsdagpenge, har børnepasningsorlov eller på anden vis er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Kontingentet svarer til halvdelen af fuldt kontingent: 792 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Passive medlemmer

Denne kontingentkategori omfatter:

  • Autoriserede ergoterapeuter, som ikke arbejder eller som ikke er arbejdssøgende inden for det ergoterapeutiske arbejdsfelt
  • Autoriserede ergoterapeuter beskæftiget i fagområder uden for foreningens forhandlingsområder og uden samarbejdsaftale med foreningen, men organiseret i områdets forhandlingsberettigede organisation
  • Autoriserede ergoterapeuter, der arbejder udenfor Danmark

Arbejdsledige og samtidig aktivt arbejdssøgende ergoterapeuter kan ikke optages som passive medlemmer.

Kontingentet for passive medlemmer er 288 kr. pr. kvartal (2017-2019) og for passive medlemmer bosiddende i udlandet er kontingentet 351 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Studerende

Er studerende ved grunduddannelsen på ergoterapeutuddannelserne i Danmark.
Kontingentet er 177 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Pensionistmedlemmer

Er autoriserede ergoterapeuter, som er overgået til efterløn, førtids- eller folkepension.
Kontingentet er 177 kr. pr. kvartal (2017-2019).

Kontingentsatser

Oversigt over kontingentsatser

Betaling

Opkrævning og betaling af kontingent

Der opkræves kontingent i slutningen af januar, april, juli og oktober med betalingsfrist den 4. i følgende måned.

Kontingentsatserne er fastsat af Repræsentantskabet.

Hovedbestyrelsen fastlægger retningslinjerne for opkrævning af kontingent.

Sidst opdateret
14.12.2016