Hjem > Konference for arbejdsmiljøgrupper 2019

Konference for arbejdsmiljøgrupper 2019

Under titlen "Få styr på tiden - Hvordan skaber man et sundt tidsmiljø?", kan du deltage i Etf's konference for ergoterapeuter i arbejdsmiljøgrupper. Konferencen afholdes den 9. maj 2019. En dag med spændende oplæg, der bl.a. sætter begreberne tid og pause i perspektiv. Tilmeld dig nu - pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet!
Illustration: Helle Scheffmann

Har I et sundt tidsmiljø på din arbejdsplads?

På en arbejdsplads med et sundt tidsmiljø er der flow i arbejdet og få eller ingen meningsløse hindringer for produktiviteten. Det er den velfungerende arbejdsplads med et energimæssigt overskud til at løse kerne­opgaven med god kvalitet.

Hvem vil ikke gerne arbejde på dén arbejdsplads? Men hvordan skaber vi det sunde tidsmiljø?

Tidsmiljø er et nyere forskningsfelt på arbejdsmiljøområdet. Konferencen giver svar på spørgsmål som: Hvad er tidsmiljø? Hvad kendetegner et sundt tidsmiljø? Hvordan kan tid være psykisk belastende? Hvad er bæredygtigt arbejde? Hvorfor er fleksibilitet ikke kun et gode? Hvilken rolle spiller pausekulturen?

Ud over at gøre dig klogere på begrebet tidsmiljø giver konferencen også konkrete bud på indsatsområder og metoder til at understøtte arbejdet med at skabe et sundt tidsmiljø.

Vi anbefaler, at leder og AMiR deltager sammen på konferencen. Men deltager du alene, vil du også få viden og god inspiration at bringe med tilbage til arbejdspladsen.

Oplægsholdere

Konferencens program byder i år på en række spændende og meget alsidige oplægsholdere. Fælles for dem alle er dog én ting: De vil guide dig gennem dagen på motiverende vis og sørge for, at du kommer hjem nye perspektiver og inspiration til praksis om bl.a. tidsmiljø, pausestrategier og sunde arbejdsrytmer.

Henrik Lambrecht Lund, lektor ved institut for mennesker og teknologi, RUC

Henrik Lambrecht Lund har i sit oplæg fokus på begrebet tidsmiljø og giver en introduktion til begrebet.

Hvad er tidsmiljø? Hvad skaber arbejdspladsens tidsmiljø og hvilken betydning har det for produktivitet og arbejdsglæde?

Rikke Papsøe, cand. psych. aut.

Rikke Papsøe har i sit oplæg fokus på restitution og pauser.

Hvad er en pause egentligt? Her bliver du introduceret til individuelle og kollektive pausestrategier.

 

Inger-Marie Wiegman, arbejdsmiljørådgiver og udviklingskonsulent, TeamArbejdsliv

Inger-Marie Wiegmans oplæg har fokus på sunde arbejdsrytmer i praksis. 

Her får du inspiration til, hvordan man kan arbejde med at opnå synkronisering af tid og arbejdsopgaver samt opnå mere produktiv tid gennem færre forstyrrelser.