Hjem > Kobling mellem teori og praksis i ergoterapi

Kobling mellem teori og praksis i ergoterapi

Dette bachelorprojekt er en kvantitativ undersøgelse af ergoterapeuters værdigrundlag og anvendelsen af aktivitet i behandlingen indenfor det håndterapeutiske område.

Undersøgelsen indeholder både en teoretisk og en empirisk del. Den teoretiske del tager afsæt i Gary gielhofners teori om det nuværende ergoterapeutiske paradigme og teori/praksis gabet. Teorien anvendes i undersøgelsen til at afdække, om ergoterapeuternes værdigrundlag stemmer overens med det nuværende ergoterapeutiske paradigme. Samtidig udgør teorien baggrunden for besvarelsen af sammenhængen mellem at have aktivitet som værdi og at anvende aktivitet i behandlingen. Den empiriske del er indhentet i form af spørgeskema, hvor 54 ergoterapeuter, som arbejder indenfor håndterapi, tilkendegiver enighed i udsagn i forhold til værdigrundlag, teoretiske overvejelser og anvendelsen af aktivitet i behandlingen. Resultatet af undersøgelsen viser en klar enighed i, at aktivitet er en del af ergoterapeuternes værdigrundlag. Der er dog ikke tydelig sammenhæng mellem at have aktivitet som værdi og at anvende aktivitet i behandlingen. Teori/praksis problematikken må derfor ses som et yderst relevant emne, som kræver yderligere belysning og debat mellem teoretikere og praktikere.

Dokumenter

Sidst opdateret
24.11.2014