Hjem > Klinisk undervisning - undersøgelse

Klinisk undervisning - undersøgelse

På arbejdspladser, hvor ergoterapeuter arbejder, er det nødvendigt som ergoterapeut at kunne planlægge og udføre diverse relevante ergoterapeutiske undersøgelser for at kunne give professionel ergoterapeutisk intervention.

Derfor er det en vigtig kompetence at erhverve sig som studerende. Ydelsen gives på de kliniske undervisningssteder.

Formål

 • At man som studerende opnår kompetence i at blive i stand til at udvælge, begrunde og udføre relevante ergoterapeutiske undersøgelser i praksis

Fremgangsmåde

Den studerende vil følge en uddannet ergoterapeut i arbejdet med forskellige klienter med mulighed for at tale med terapeuten om de refleksioner, der er opstået undervejs.

Den studerende vil få vejledning i at træffe valg af undersøgelse for den konkrete klient.

Den studerende kommer til at udføre undersøgelse af konkrete klienter - enten alene eller sammen med en uddannet ergoterapeut ved siden af.

Den studerende vil modtage en umiddelbar feedback på undersøgelsen.

Derefter vil der være en vejledning, der ligger op til refleksion af den gennemførte undersøgelse – dette kan både være i forhold til klientens situation, dine læringsmål og selve udførelsen og resultatet af undersøgelsen.

Der vil også være en vejledning i formidling til klienten samt mono- og tværfaglige samarbejdspartner – mundtligt og skriftligt.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende.

Hyppighed

Den studerende vil altid have mulighed for at undersøge klienter.

Der er forskel på hyppigheden grundet individuelle behov samt den kontekst, der er på det kliniske undervisningssted.

Ressourcer

Nedenstående er udregnet pr. undersøgelse:

 • ½ times forberedelse - klinisk underviser
 • 1 times vejledning før undersøgelsen
 • 1 times undersøgelse – hvis der er en uddannet ergoterapeut/klinisk underviser med
 • 1 times vejledning efterfølgende i forhold til klientens situation, læringsmål og selve udførelsen og resultatet af undersøgelsen samt vejledning i formidling
 • ½-1 times forberedelse - klinisk underviser til vejledning i dokumentation.
 • ½ times vejledning i for af en drøftelse af dokumentation.

Referencer

 • National studieordning
 • Modulbeskrivelser
 • Håndbog for kliniks undervisning
 • Klinisk ræsonering, Basisbog 2007
 • Teorier omkring læring og refleksion
Sidst opdateret
14.03.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser