Hjem > Klinisk undervisning - organisations- og samfundsforståelse

Klinisk undervisning - organisations- og samfundsforståelse

En forudsætning - for at kunne udøve professionel og ansvarlig ergoterapi - er at have kendskab til den organisation, hvori ergoterapien skal praktiseres.

Formål

  • At den studerende opnår kendskab til den organisation, som der skal praktiseres i således, at der kan udøves ergoterapi ud fra gældende lovgivning og regler

Fremgangsmåde

I starten af den kliniske undervisning tilrettelægges introduktionen således, at den ergoterapeutstuderende får kendskab til den organisation, vedkommende skal indgå i. Den studerende præsenteres for organisationens politiske og lovgivningsmæssige betingelser, ergoterapeutens kompetencer og ansvarsområder i organisationen.

Endvidere præsenteres de øvrige faggrupper på stedet, deres ansvarsområder samt øvrige organisationer, der samarbejdes med i forhold til sundhedsfremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende opgaver.

Der gives desuden en vejledning i relation til, hvordan der skal ageres i organisationen med de klienter, man selv vil få ansvar for.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende.

Hyppighed

Den studerende vil få løbende vejledning i relation til den daglige udøvelse af ergoterapi, således at ydelsen stemmer overens med gældende lovgivning, nationale og lokale retningslinjer.

Ressourcer

Tid/normering:
Ca. 7 timer introduktion til organisation og dens placering i samfundet, herefter individuel vejledning efter behov anslået tid pr. studerende ca. 6 timer

Kvalifikationer:
Klinisk underviser i ergoterapi, ledende ergoterapeut eller ledende terapeut

Kompetencer:
Indgående kendskab til organisationen og dens placering i samfundet samt den lovgivning, hvorunder ergoterapi udøves.

Fysiske forhold:
Adgang til PC samt organisationens intranet eller lign.

Referencer

  • National studieordning
  • Etiske retningslinjer og praksisstandard, På dansk v. Ergoterapeutforeningen Jan 99, Udarbejdet af WFOT 1990, og COTEC 1991.
  • Fagets værdier - Fast grund under fødderne, Ergoterapeuten juni 2005
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser