Hjem > Klinisk undervisning - lære at indgå i tværfagligt samarbejde

Klinisk undervisning - lære at indgå i tværfagligt samarbejde

Den studerende skal indgå i tværfagligt samarbejde i de kliniske undervisningsforløb undervejs i uddannelsen.

På de regionale og kommunale arbejdspladser, hvor ergoterapeuter arbejder, er der også ansat andre sundhedsfaglige professioner. Klientens problemstilling er ofte kompleks og kræver en multidisciplinær indsats. 

Formål

 • At den studerende opnår en forståelse for, at et vellykket klientforløb forudsætter, at de involverede faggrupper samarbejder med klienten om et fælles mål
 • At den studerende opnår kompetencer i forhold til at indgå i det tværfaglige samarbejde

Fremgangsmåde

Den studerende følger en ergoterapeut, og observerer hendes/hans måde at indgå i det tværfaglige samarbejde med og om en klient på arbejdspladsen.
Den studerende deltager i relevante tværfaglige møder.
Den studerende vil løbende blive vejledt af den kliniske underviser.
Den studerende vil løbende have mulighed for sparring med monofagligt, samt andet sundhedsfagligt personale.

Den studerendes læringsproces går således fra det observerende, til det reflekterende til det selvstændigt udøvende i relation til at arbejde tværfagligt om klienter.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende.

Hyppighed

Den studerende vil kontinuerligt gennem de kliniske undervisningsforløb få mulighed for at indgå i tværfagligt samarbejde.

Ressourcer

Tid/normering:
3-4 timer ugentligt til vejledning, udarbejdelse af status/journaler/genoptræningsplaner, på møder/konferencer, hvor den studerende kan få lejlighed til at turde tage ordet, samt i uformelle fora og spontane muligheder for tværfaglig sparring

Kvalifikationer:

 • Klinisk underviser i ergoterapi

Kompetencer:

 • praktisk erfaring i at arbejde tværfagligt, samt pædagogiske evner til formidling af samme
 • forståelse for de øvrige fagpersoners fag
 • sikkerhed i egen faglighed

Fysiske forhold:

 • adgang til PC
 • kendskab til, hvor de øvrige faggrupper holder til/kan findes

Referencer

 • National studieordning
 • Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, 2008
 • Håndbog for klinisk undervisning: Professionshøjskolen Metropol
 • Diverse beskrivelser for kliniske undervisningsforløb
 • Det tværprofessionelle modul 5
 • Modulbeskrivelser
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser