Hjem > Klinisk undervisning - lære at dokumentere ergoterapeutisk intervention

Klinisk undervisning - lære at dokumentere ergoterapeutisk intervention

Ifølge gældende lovgivning skal ergoterapeuter dokumentere deres intervention.

Dokumentation af den studerendes egen intervention af klient foregår i arbejdstiden under supervision og ansvar af klinisk underviser i ergoterapi.

Formål

  • At den studerende lærer systematisk at dokumentere sin ergoterapeutiske intervention såvel journalføring som ydelsesregistrering

Fremgangsmåde

Den studerende introduceres til journalføring og ydelsesregistrering, herunder lovgivning på området: politikker, vejledninger og instrukser.

Den studerende observerer en erfaren ergoterapeut og hendes/hans måde at dokumentere ergoterapeutisk intervention og ydelse.

Den kliniske underviser understøtter den studerendes læringsproces ift. at være observerende, til reflekterende til selvstændig udøvende i relation til at dokumentere egen undersøgelse af klientens aktivitetsproblematikker, evt. supplerende undersøgelser, mål og plan samt effekt af interventionen, ud fra gældende instrukser og vejledninger på det kliniske undervisningssted.

Den studerende vil løbende blive vejledt af den kliniske underviser i ergoterapi, som er ansvarlig for og medunderskriver på journalnotaterne.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende i klinisk undervisningsforløb på 6. og 9. modul.

Hyppighed

Den studerende skal som minimum dokumentere ved indledning og afslutning af det ergoterapeutiske interventionsforløb samt ved væsentlige ændringer i klientens funktionsniveau. Ydelser registreres i SKS efter hver enkelt kontakt med klienten.

Ressourcer

Tid/normering:
1 time til introduktion til dokumentation
Den studerende vil i forbindelse med journalføring modtage individuel vejledning og få godkendt notatet.

Kvalifikationer:
Klinisk underviser i ergoterapi

Kompetencer:
Praktisk erfaring i dokumentation efter gældende lovgivning, vejledninger og instrukser på det kliniske undervisningssted
Sikkerhed i skriftlig formidling

Fysiske forhold:
Adgang til kontorfaciliteter og pc samt brugeradgang til stedets journalsystemer.

Referencer

Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser