Hjem > Klinisk undervisning - egen læring

Klinisk undervisning - egen læring

Den studerende identificerer personlige og faglige ressourcer med henblik på at beskrive egne mål for læring i klinisk praksis.

Formål

  • At den studerende kan strukturere egen læringsproces og være opsøgende hos bl.a. klinisk underviser i forhold til læringsbehov

Fremgangsmåde

Klinisk underviser understøtter den studerendes refleksionsevne i forhold til at anvende teoretisk viden i praksis samt til at udvikle personlig kompetence.

Der arbejdes med teori og praksis gennem vejledning (i form at klinisk vejledning og udviklingssamtaler), der har fokus på den studerendes læringsproces mod at opnå professionelle kompetencer. Der indgår løbende undervisning, som understøtter den studerendes læringsbehov.

Der tages hensyn til den enkelte studerendes læringsstil.

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende.

Hyppighed

Der afholdes forventningssamtale, midtvejssamtale og afsluttende samtale. Derudover vil der være løbende vejledning.

Ressourcer

Den studerende forbereder sig til forventningssamtale, midtvejssamtale, afsluttende samtale samt vejledning. Der afsættes tid til forberedelse.

Samtalen finder sted i et passende lokale på praktikstedet.

Referencer

  • Håndbog for klinisk vejledning
Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser