Hjem > Klinisk undervisning

Klinisk undervisning

Opgaven som klinisk underviser består i at skabe et læringsmiljø, hvor de individuelle læreprocesser fremmes, og hvor den ergoterapeutstuderende kan udvikle sig til en selvstændig, kritisk og reflekterende praktiker.

Formål

 • at den kliniske undervisning følger retningslinjerne i ”Målbeskrivelse for klinisk undervisning” for ergoterapeuter
 • at de patientforløb, som den studerende varetager, forløber mest optimalt
 • at have ansvar for den studerendes læringsforløb
 • at medvirke til et fagligt og personligt udviklende læringsmiljø for de studerende på arbejdspladsen.

Fremgangsmåde

Den kliniske underviser:

 • Planlægger praktikforløbet og introduktion af de studerende i afdelingen
 • Etablerer og gennemfører relevante samtaler med de studerende. Giver vejledning og tilbagemelding på de skriftlige opgaver, som de studerende udarbejder
 • Vejleder og giver tilbagemelding til de studerende i forhold til erfaringsdannelse og mål for uddannelsesforløbet
 • Vejleder og giver feedback i forhold til den studerendes udøvelse af egen praksis
 • Planlægger og afholder interne og eksterne prøver
 • Holder sig a jour med indholdet i den teoretiske og den kliniske del af ergoterapeutuddannelsen
 • Deltager i relevante møder på arbejdspladsen og Sundheds- CVU’et
 • Sikrer egen personlig, pædagogisk og faglig udvikling
 • Medvirker til at fremme de studerendes tværfaglige samarbejde

Målgruppe

Ergoterapeutstuderende

Hyppighed

Der indgås kontrakt mellem uddannelsesstederne og det enkelte praktiksted, og af kontrakten fremgår antallet af studerende, som det kliniske undervisningssted forpligter sig til at uddanne samt den kliniske undervisningsperiodes længde og hyppighed.

Ressourcer

Det forventes, at den kliniske underviser som minimum har 1/6 diplomuddannelse, svarende til det kliniske vejledermodul.

Referencer

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi BEK nr. 832 af 13/08/2008

Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser