Hjem > Kirsten Avlund, Dr.Med. og Ph.d

Kirsten Avlund, Dr.Med. og Ph.d

Kirsten var Dr.Med. og Ph.d og forskede i aldring og sundhed.

Kirsten var den første professor i Gerontologi ved Københavns Universitet og den første ergoterapeut, som er blevet professor med de akademiske grader PhD og Dr. Med. Kirstens forskning er centreret omkring aldring, sundhed og levevilkår.

Hendes forskning dækker en bred vifte af gerontologiske emner, dog har hun haft sit primære fokus på ældres mobilitet og funktionsevne. De sidste år af hendes liv havde hun  fokus  på betydningen af træthed for funktionsevnen. Hun har udviklet to mål for henholdsvis mobilitet (the Mobility-Help Scale) og træthed (The Mobility-Tiredness Scale), som har vundet stor udbredelse.