Hjem > Kim Lee ph.d.

Kim Lee ph.d.

Kim Lee er sundhedsantropolog og har forsket i sygefravær og arbejdsmiljø.

Kim Lee har skrevet erhvervsph.d. i samarbejde med Horsens Kommune. Han har undersøgt sygefravær og arbejdsmiljø blandt social- og sundhedsmedhjælpere. 

Ph.d. titel: Tid til pleje: En antropologisk analyse af arbejdet som social- og sundhedshjælper
Sprog: Dansk
Udgivelses år: 2013
Vejleder: Anne Line Dalsgård, Karin Holland og Lone Grøn
Udgivelsessted: Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Resume af afhandlingen:
Denne afhandling handler om sygefravær blandt social og sundhedshjælperne i primært Horsens Kommune. Afhandlingen bygger på data, der er indsamlet gennem et 12 måneders antropologisk feltarbejde kombineret med interviews. Afhandlingen er finansieret af Horsens Kommune og er blevet til i et samarbejde med Aarhus Universitet, afdeling for antropologi.

Resultatet af afhandlingen viser, at social og sundhedshjælpernes arbejde er langt mere komplekst, end det billede der ofte fremstilles i medierne. Det viser sig, at medarbejderne befinder sig i et krydspres. Et krydspres der handler om at leve op til egne forventninger til arbejdet, samtidig med at arbejdet udføres under rammer, der har fokus på tiden som resurser, og hvor arbejdet bliver betragtet som en produktion. Et krydspres der også handler om, at der er en forventning om, at medarbejdere, der er syge og udgør en smitterisiko, bliver hjemme af hensyn til kollegaer og borgere. På den anden side vil dette sygefravær resultere i, at kollegaerne belastes, fordi de skal udføre det arbejde, som den sygemeldte skulle have udført. Afhandlingens resultater viser også, at tiden indgår i arbejdet som en resurse, der kan udveksles internt i plejegruppen, og at det gennem denne udveksling bliver muligt at opbygge magtpositioner. Disse magtpositioner kan medarbejderen bruge til at opnå indflydelse over normerne i gruppen, og derigennem være med til at skabe en bestemt oplevelse af sygefravær og sygdom. En oplevelse hvor sygdom og dermed sygefravær er en naturlig del af arbejdet.