Hjem > Kandidatprisen

Kandidatprisen

Etf uddeler en pris til kandidater på 15.000 kroner for den bedste formidling af et speciales resultater. Prisen uddeles én gang årligt.
Priser
Er det dig, der skal have Ergoterapeutforeningens Kandidatpris 2017?

Prisen gives til kandidater på bagrund af formidlingen af specialets resultater. Formidlingen af specialets resultater kan f.eks. være i form af abstakt på én eller flere konferencer eller et mundtligt oplæg. Derigennem synliggøres faget ergoterapi, kendskabet til ny viden udbredes og dermed bidrager kandidaten til den ergoterapifaglige udvikling.

Det er kandidaten selv, der ansøger om prisen. Der er ansøgningsfrist 1. november hvert år. Bemærk: Der skal mindst være tre kvalificerede ansøgere for at prisen kan blive uddelt.

Læs kriterierne 

Vindere af kandidatprisen