Hjem > Investering af Etf’s midler

Investering af Etf’s midler

Etf’s egenkapital er opdelt i to af hinanden uafhængige enheder. Etf’s egenkapital og midler, der er hensat til og løbende hensættes til konfliktfonden.

De har hver sit regnskab. Etf’s egenkapital indgår i Etf’s regnskab, mens konfliktfonden har sit eget regnskab.

Etf’s egenkapital forvaltes af Lån og Spar Bank. Lån og Spar Bank ejes af en kreds af faglige organisationer herunder Etf. Konfliktfondens midler forvaltes af Core Capital. 

Om den aktuelle praksis for investeringer gælder for begge enheder, at der investeres på baggrund af en aftale mellem Etf og investeringsselskaberne om risikoprofilen.

Investeringsselskaberne har således alene bemyndigelse til at foretage reinvesteringer indenfor disse aftalte rammer.  Begge investeringsselskabers investeringer foretages under hensyntagen til et sæt etiske retningslinjer, og der føres løbende uvildig kontrol med, at de bag investeringer liggende firmaer m.v. til enhver tid overholder de etiske retningslinjer.

Det betyder i praksis, at det for alle investeringer gælder, at der ikke må investeres i selskaber, der overtræder internationalt anerkendte principper for menneskerettigheder, våben, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Og at dette rent faktisk respekteres følges af uvildige konsulentvirksomheder, der løbende screener investeringerne.

Etf's vedtægter

For så vidt angår Etf’s vedtægt fremgår følgende jf. § 13.1 om forvaltningen af foreningens økonomi blandt andet:

”Hovedbestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi.

Hovedbestyrelsen har på medlemmernes vegne ansvaret for, at de økonomiske midler, der ikke bruges i foreningens daglige drift, investeres i værdipapirer eller på anden lige så betryggende måde.

Sker anbringelsen i værdipapirer, skal disse lægges i depot i anerkendt bank eller sparekasse. Øvrige likvide midler skal anbringes i anerkendt bank eller sparekasse.”

Der er således ikke i vedtægterne taget konkret stilling til etikken i investeringerne. Det forekommer dog fuldstændig åbenbart, at investeringerne bør finde sted på et anstændigt, etisk grundlag. Efter hovedbestyrelsens opfattelse er dette da også tilfældet med den aktuelle investeringsprofil.

Hvis du ønsker at høre mere om investeringsprofilen m.v., er du velkommen til at kontakte Etf’s direktør Lars Møller:

lm@etf.dk              
 53 36 49 03

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret
05.10.2020