Hjem > Inspirationsliste - lokal vilkårsaftale

Inspirationsliste - lokal vilkårsaftale

Etf anbefaler, at du tager udgangspunkt i inspirationslisten, når du skal forhandle og aftale vilkår med din leder. Se et eksempel på en TR-vilkårsaftale.

Hvor meget tid, udover den fornødne tid?

Når I skal aftale konkret tid, kan du inddrage dine erfaringer med den tid, du hidtil har brugt på TR-opgaver. 

Forhold, der bør tages højde for i drøftelserne/forhandlingen: 

 • Dine aktuelle TR-opgaver samt situationen på arbejdspladsen
 • ​Dit valggrundlag:
  • Hvor mange repræsenterer du?
  • Arbejder I på forskudt tid? 
  • Arbejder I på flere arbejdspladser og har forskellige ledelser?
  • Repræsenterer du flere overenskomster?
 • Dine poster i diverse udvalg på arbejdspladsen
 • Din forhandlings- og aftalekompetence

TR-tillæg

For TR-funktionen:

 • Min. 6.100 kr. årligt i 1.1. 2006- niveau
 • Helst ureguleret af beskæftigelsesgraden, da din indsats som TR er uafhængig af din ugentlige arbejdstid
 • TR ligestilles med øvrige kolleger i forhold til at komme i betragtning til lokal løn

Efter TR-hvervets ophør:

 • Konvertering af af TR-tillæg til tillæg for kompetencer

Kompetenceudvikling, under og efter hvervets ophør

 • TR skal ligestilles med de øvrige kolleger i forhold til faglig kompetenceudvikling 

Lokaler og udstyr

TR's mulighed for at udføre sit hverv - uforstyrret:

 • Brug af lokale?
 • Aflåseligt skab/skuffe til forsvarlig opbevaring af personfølsomme oplysninger? 
 • Brug af PC, Mobil, Ipad? 

Hvordan TR har mulighed for at være i kontakt med kolleger 

Når TR repræsenterer flere arbejdspladser, kan det være særligt vigtigt at drøfte/aftale TR's mulighed for kontakt med sit valggrundlag:

 • Muligheden for at mødes med gruppen i arbejdstiden?
 • ​Hvornår kontakten med kollegerne klares pr. mail?

TR-suppleantens vilkår

 • Tid til løbende at holde sig orienteret og sparre med TR

Eksempler på konkrete vilkårsaftaler

Eksempler på konkrete aftaler, som indeholder mange af emnerne fra inspirationslisten. Ingen af dem medtager dog en beskrivelse af rammerne for TR's mulighed for at være i kontakt med sit valggrundlag.  

TR-aftale for Region Syddanmark