Hjem > Inspiration til jobsøgning på plejehjem

Inspiration til jobsøgning på plejehjem

EFS Geriatri og Gerontologi har udviklet et inspirationspapir til dig, der søger stilling på plejecenter. Inspirationspapiret er udviklet, da mange ergoterapeuter oplever at skulle arbejde i plejen og med opgaver, der ikke umiddelbart er ergoterapi. For at sikre mest mulig viden om den stilling du søger, er der i papiret listet en række spørgsmål og overvejelser, du kan bruge.

Inspirationspapiret er også til dig, der har brug for inspiration til at udarbejde din stillingsbeskrivelse eller blot sætte fokus på din ergoterapifaglighed.

Repræsentantskabet har besluttet, at der skal arbejdes på en indsats for at styrke ergoterapifagligheden, også i stillinger, hvor man arbejder med andre opgaver. Baggrunden er bl.a., at ergoterapeuters jobmuligheder har udviklet sig betydeligt de sidste 10 år fx med øget fokus på rehabilitering og dysfagi, hvor ergoterapeuter bidrager med perspektiver, der ellers mangler. Det har givet flere stillinger og nye opgaver. Med den udvikling har rammerne for udøvelse af faget også ændret sig og støder nogle gange hårdt på de faglige grænser.

Manglen på plejepersonale og fagrelevant arbejdskraft presser flere ergoterapeuter i at kunne sætte deres kernefaglighed i spil. Også fordi væksten af ældre og kroniske syge samtidig er tiltagende og kræver en tværfaglighed, hvor de ergoterapeutiske kompetencer kommer i spil. Det kræver fagligt og ledelsesmæssigt rum til at organisere arbejdet på nye måder.

Ergoterapeutforeningen arbejder for at understøtte de medlemmer, der fx. er ene-ergoterapeuter blandt andre faggrupper ude på arbejdspladserne, og som oplever, at de presses på fagligheden, og i forhold til hvilke opgaver de skal løse. Det gøres ud fra følgende holdningstilkendegivelser fra Hovedbestyrelsen:

Ergoterapeutforeningen mener, at nye opgaver er relevante og understøtter både professionens udvikling og den enkelte ergoterapeuts arbejdsglæde, når:

  • Der indgår meningsfuld aktivitet med et rehabiliterende sigte, og opgaven indeholder muligheder for udøvelse af ergoterapi.
  • Der følger relevant instruks samt kompetenceudvikling og evt. mulighed for efteruddannelse med overtagelsen af opgaver fra andre professioner.
  • Den enkelte berørte ergoterapeut har en perspektiveret og udviklingsorienteret tilgang til egen stilling, og oplever trivsel og arbejdsglæde i stillingen.
  • Når arbejdspladsen reelt ønsker at gøre brug af ergoterapeutiske kompetencer og tilrettelægger arbejdet således, at ergoterapeuter ikke indgår som substitut for andre faggrupper, men er del af et tværfagligt team.
     
  • LINK: Du finder holdningspapiret: Styrket faglighed her