Hjem > Indledende undersøgelse i behandlingspsykiatrien

Indledende undersøgelse i behandlingspsykiatrien

Den indledende undersøgelse indeholder flere delelementer, som f.eks. aktivitetsundersøgelse, undersøgelse af socialformåen.

Den indledende undersøgelse danner grundlag for behovet for yderligere undersøgelser, ligesom den danner grundlag for planlægningen af den ergoterapeutiske intervention. Desuden bidrager den indledende undersøgelse til den tværfaglige udredning og intervention.

Formål

 • at udrede funktionsevne
 • at blive i stand til at målrette den ergoterapeutiske behandling, træning og rehabilitering

Fremgangsmåde

 • Indhente overordnede oplysninger om patienter, både fra patientjournalen og fra samarbejdspartnere.Indhente overordnede oplysninger om patienter, både fra patientjournalen og fra samarbejdspartnere.
 • Indledende samtale med patienten. Her er der fokus på patientens egen oplevelse af situationen, oplevelsen af aktivitetsproblemer og ressourcer.
 • Rammerne for undersøgelsen aftales.
 • Planlægge undersøgelsen
 • Aktivitetsundersøgelse evt. AMPS eller ADL-taxonomien
 • Undersøgelse af sociale færdigheder, evt. ESI
 • Der observeres i forhold til patientens mestringsstrategier
 • Undersøgelsens resultater gennemgås med patienten
 • Det videre forløb planlægges i samarbejde med patienten og det tværfaglige team
 • Dokumentation af forløbet

Målgruppe

Personer med en psykiatrisk lidelse, der henvises til udredning og behandling i den regionale behandlingspsykiatri.

Hyppighed

Typisk ved henvisning eller opstart af forløbet og ved afslutningen af forløbet.

Ressourcer

Individuelt.

Referencer

 • Thorgaard. Relationsbehandling i psykiatrien. Bind I-V. Hertervig Forlag 2007.
 • Townsend, E. Menneskelig aktivitet II. Gyldendals Akademisk 2008.
 • Lenze, E.J. et al: Significance of poor patient participation in psysi-cal and occupational therapy for functional outcome and length of stay. Arch Phys Med Rehabil. 2004; 85(10): 1599-601.
Sidst opdateret
20.02.2014

Mest læste ydelses-beskrivelser