Hjem > Indkaldelse til generalforsamling i Selskab for ledere

Indkaldelse til generalforsamling i Selskab for ledere

Her kan du læse dagsordenen til generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Selskab for Ledere

Tid og sted

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 17.30-19.00
Odeon Kongrescenter, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

Dagsorden

1. Valg af referent og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen bedes mailet til formand Mette Svane på mettesvan@rm.dk senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. deadline er den 19. februar 2019.

5. Arbejdsprogram for det kommende år
Hvad ønsker I som Selskab af bestyrelsen og hvad forventer vi af hinanden i vores arbejdsfæl-lesskab? Bestyrelsen vil på dette punkt gerne bede om input fra medlemmerne.

6. Budget for det kommende år

7. Fremlæggelse og godkendelse af vedtægtsændringer

8. Valg af bestyrelse og suppleanter
Bestyrelsen består af en formand, seks medlemmer og to suppleanter. Valgperioden er to år. Formanden er på valg i ulige år.

I 2019 er flg. på valg

Derudover skal der vælges to suppleanter til bestyrelsen

Medlemmer, som ønsker at stille op til valg til bestyrelsen, får 2 minutter til at præsentere sig selv. Hvis man ikke har mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, bedes præsentationen mailet til formanden. Præsentationen vil blive læst op af dirigenten i forbindelse med valget.

Bestyrelsen består her ud over af flg. medlemmer: (som ikke er på valg i år.)

  • Lene Kiehl-Jensen, Rudersdal Kommune
  • Helle Kühnau Steffensen, Hjerneskadecentret BOMI, Roskilde
  • Tina Phillipsen, Fåborg-Midtfyn Kommune
  • Jacob Ahlgreen Gram, Hammel Neurocenter