Hjem > Individuel OCD-behandling

Individuel OCD-behandling

Individuel behandling i form af et struktureret kognitivt adfærdsterepeutisk forløb til psykiatriske patienter med en OCD-lidelse.

Formål

 • At give psykiatriske patienter med OCD-lidelse større forståelse for deres lidelse. At mindske OCD-symptomer og hermed forbedre patientens muligheder for at leve det liv, patienten ønsker, og blive i stand til at gennemføre de daglige aktiviteter, som patienten ønsker, har brug for eller forventes at udføre.

Fremgangsmåde

 • Forsamtale, hvor patienten beskriver sin hverdag med OCD, og hvilke begrænsninger det giver i dagligdagen. Der tales også om mål, patienten gerne vil nå.
 • Psykoeducation både omkring OCD og til den kognitive metode.
 • Udarbejdelse af angsthierarki samt planlægning og gennemførelse af registreringer (hjemmearbejde).
 • Udarbejdelse af plan for behandlingsforløbet.
 • Strukturerede sessioner ud fra kognitiv adfærdsterapi, hvor der gennemgås hjemmearbejde, planlægges og gennemføres in-session eksponering/responshindring, samt planlægning af nyt hjemmearbejde.
 • Løbende opfølgning og dokumentation af fremskridt.
 • Afsluttende samtale og evaluering efter endt forløb, og eventuelt planlægning af opfølgning.

Målgruppe

Psykiatriske patienter, der er diagnosticeret med en OCD-lidelse.

Hyppighed

Hver session er berammet til ca. 1 time ugentligt, dog med den afvigelse, at patienten skal møde 2-3 gange ugentligt i de første 14 dage.

Tidsperspektivet på en time er vejledende, da der kan være eksponeringsøvelser/ responshindringsøvelser, der tager længere tid, eller at patienten er lang tid om at falde i angstniveau.

Ressourcer

 • Forsamtale 1 time
 • Psykoeducation 2-3 timer
 • Registrering, angsthierarki, plan ca. 2-3 timer
 • Eksponerings/responshindrings-forløb 15-30 timer
 • Afsluttende samtale og evaluering 1-2 timer
 • Opfølgende sessioner 2-6 timer
 • Hertil kommer registrering og notatskrivning samt evt. deltagelse på tværfaglig konference

Referencer

 • "Kognitiv terapi, modeller og metoder" af Merete Mørch og Nicole Rosenberg.
 • "Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy" af James Benett-Levy.

Sidst opdateret
06.11.2013

Mest læste ydelses-beskrivelser