Hjem > Implementering af OPPM- kan modellen forbedre den ergoterapeutiske intervention?

Implementering af OPPM- kan modellen forbedre den ergoterapeutiske intervention?

I denne opgave vælger vi at beskæftige os med ergoterapeutisk dokumentation, da dette er et aktuelt emne indenfor ergoterapi.

Vi mener, at det er relevant at inddrage det canadiske materiale, da det tager højde for, at ergoterapi skal dokumenteres. Vi undersøger, hvorledes en implementering af OPPM kan forandre det ergoterapeutiske dokumentationsarbejde i en somatisk ergoterapi på et akuthospital. Af teori anvender vi det canadiske materiale, hvor vi særligt lægger vægt på OPPM, for at give en forståelse af denne model i forhold til dokumentation. Vi inddrager Bertha Reynolds model for læring, for at give en forståelse af ergoterapeuternes omstillingsproces i forbindelse med implementeringen af OPPM. Endvidere inddrages Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet for at sætte OPPM ind i et større samfundsmæssigt perspektiv. Med baggrund i vores problemformulering vælger vi den forstående forskningstype. Vi vil anvende en kvalitativ tilgang til undersøgelsen, da vi ser på en forandringsproces ud fra den interviewedes synsvinkel. For at belyse vores problemformulering har vi valgt case-studie som design hvor informationskilderne er dokumentarmateriale og kvalitative forskningsinterviews. Undersøgelsen viser at dokumentationsarbejdet har forandret sig efter implementeringen af OPPM. Ergoterapeuterne er blevet mere bevidste om deres dokumentationsarbejde og vigtigheden af det. Endvidere er dokumentationen blevet mere målrettet og struktureret. Dokumentationsarbejdet har medført, at ergoterapeuterne er blevet mere synlige overfor det tværfaglige team og på hospitalet generelt. Den ergoterapeutiske behandling er efter implementeringen blevet mere klientcentreret og aktivitetsorienteret. Det at implementere OPPM, har været en svær men nødvendig omstillingsproces for ergoterapeuterne og har i perioder ført til usikkerhed og stress. Implementeringen af OPPM giver et godt udgangspunkt for på praksisniveau at leve op til Den Danske KvalitetsModel for Sundhedsvæsenet. Fælles for disse to modeller er at de begge lægger vægt på kvalitetsforbedring og patientinddragelse. Vi håber, at vores opgave vil få flere ergoterapeuter til at overveje i større omfang at dokumentere deres praksis.

Dokumenter

Sidst opdateret
08.12.2014