Hjem > ICF - udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge

ICF - udvikling og anvendelse i ergoterapisammenhænge

Den vedhæftede artikel er en opsummering af udviklingen af ICF, og hvordan klassifikationen anvendes i dag. Med få ændringer undtaget har artiklen været bragt i DSEFNyhedsbrev i marts 2004.

Den danske version af WHO’s International Classification of Functioning, Disabiliy, and Health – ICF – er udgivet af WHO i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Munksgaard Danmark i oktober 2003. Tóra Dahl (ergoterapeut) og Gunnar Schiøler (læge fra Sundhedsstyrelsen) har forestået oversættelse og afprøvning. Flere danske ergoterapeuter har været involveret i afprøvningen, blandt andet Jette Haugbølle. Klassifikationens danske titel er: International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand
(1,2).

Dokumenter

Sidst opdateret
03.08.2015